กริยา

กริยา: การจำแนก การผัน กาลและโหมด

กริยา: การจำแนก การผัน กาลและโหมด

คุณ กริยา เป็น ส่วนหนึ่งของคำพูด ที่รับผิดชอบในการแสดงการกระทำ สถานะ ความปรารถนาหรือเหตุการณ์ หรื...

read more
ตัวดำเนินการโต้แย้ง: มันคืออะไร, ชนิด, ฟังก์ชัน

ตัวดำเนินการโต้แย้ง: มันคืออะไร, ชนิด, ฟังก์ชัน

คุณ ตัวดำเนินการโต้แย้ง เป็นองค์ประกอบที่เน้นกลยุทธ์การโต้แย้งรวมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานร่วม...

read more
คำนำหน้าที่มา (คำนำหน้า): มันคืออะไร, ตัวอย่าง,

คำนำหน้าที่มา (คำนำหน้า): มันคืออะไร, ตัวอย่าง,

THE คำนำหน้าที่มา เป็นประเภท ที่มา ซึ่งถ้า เพิ่มคำนำหน้าให้กับรากของคำเพื่อสร้างเงื่อนไขอื่นๆ เช่...

read more
instagram viewer