Pluscuamperfecto of call: vad är det, hur man använder

O över pluscuamperfecto av anropssignal—motsvarar den mer-än-perfekta dåtiden av portugisiska spr...

read more
Sammansatt villkorlig: användningsområden, konjugation, övningar

Sammansatt villkorlig: användningsområden, konjugation, övningar

O sammansatt villkorlig(Framtid för dåtid komponerad på spanska) betecknar framtida situationer, ...

read more

Vegetativ tillväxt: kalkyl, i Brasilien och över hela världen

O vegetativ tillväxt, även kallad naturlig tillväxt, beräknas av skillnaden mellan födelsetal och...

read more

Pluscuamperfecto of call: vad är det, hur man använder

O över pluscuamperfecto av anropssignal—likvärdig med den mer-än-perfekta dåtiden av portugisiska...

read more
Imperfekt anropssignal dåtid: när ska man använda?

Imperfekt anropssignal dåtid: när ska man använda?

O preteritum imperfektum av indikativdet är en indikativ tid av varaktig och imperfektiv karaktär...

read more
Vågfenomen: vad de är, exempel, sammanfattning

Vågfenomen: vad de är, exempel, sammanfattning

Alla vågfenomen existerande i naturen uppstår på grund av utbredningen av olika typer av vågor. V...

read more

Vegetativ tillväxt: kalkyl, i Brasilien och över hela världen

O vegetativ tillväxt, även kallad naturlig tillväxt, beräknas av skillnaden mellan födelsetal och...

read more
Imperfekt anropssignal dåtid: när ska man använda?

Imperfekt anropssignal dåtid: när ska man använda?

O preteritum imperfektum av indikativdet är en indikativ tid av varaktig och imperfektiv karaktär...

read more
Imperfekt konjunktiv dåtid: när ska man använda?

Imperfekt konjunktiv dåtid: när ska man använda?

O preteritum imperfektum av konjunktivär en tid med olika funktioner i det spanska språket. Kan a...

read more
Vågfenomen: vad de är, exempel, sammanfattning

Vågfenomen: vad de är, exempel, sammanfattning

Alla vågfenomen existerande i naturen uppstår på grund av utbredningen av olika typer av vågor. V...

read more
Medel-, mode- och medianövningar

Medel-, mode- och medianövningar

Studieläge, medelvärde och median med de lösta och steg-för-steg-övningarna. Rensa dina tvivel oc...

read more
Imperfekt konjunktiv dåtid: när ska man använda?

Imperfekt konjunktiv dåtid: när ska man använda?

O preteritum imperfektum av konjunktivär en tid med olika funktioner i det spanska språket. Kan a...

read more
instagram viewer