กริยาผิดปกติ

กริยาผิดปกติ การศึกษากริยา: กริยาผิดปกติคืออะไร?

กริยาผิดปกติ การศึกษากริยา: กริยาผิดปกติคืออะไร?

กริยาเป็นหนึ่งในชั้นเรียนไวยากรณ์ที่น่าสนใจที่สุดและเป็นหนึ่งในชั้นเรียนที่ยากที่สุดด้วย! แม้จะมี...

read more
กริยาผิดปกติ: แนวคิด การผันคำกริยา ตัวอย่าง

กริยาผิดปกติ: แนวคิด การผันคำกริยา ตัวอย่าง

คุณ กริยาผิดปกติs เป็นกริยาที่ไม่ปกติ ซึ่งนอกจากจะแสดง conjugation ที่แตกต่างจากกริยาปกติแล้ว pre...

read more
instagram viewer