กริยาคำพูด

กริยาของคำพูด การใช้กริยาวาจา

กริยาของคำพูด การใช้กริยาวาจา

กลับมาเรียนรู้กันอีกสักนิดก็ยังดี ใช่ไหม? เอาล่ะ มาทำให้การประชุมของเราครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด...

read more
instagram viewer