สรุป TCC: ทำอย่างไรในมาตรฐาน ABNT (พร้อมตัวอย่าง)

สรุป TCC หรือ บทคัดย่อ (ศัพท์ภาษาอังกฤษ) เป็นส่วนพื้นฐานของงานและควรมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานโดย...

read more

Taeniasis: อาการ การแพร่เชื้อ วัฏจักรชีวิตและโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

Taeniasis เป็นหนอนที่เกิดจากหนอนตัวเต็มวัย เทเนีย โซเลียม และ เทเนีย ซาจินาตา (พยาธิตัวตืด).พยาธิ...

read more

Epigraph for TCC: วลีที่มีชื่อเสียงสำหรับใช้ในที่ทำงาน

epigraph เป็นประโยคสั้น ๆ ที่ปรากฏขึ้นที่จุดเริ่มต้นของ TCC หรืองานวิชาการ บ่งบอกถึงความเป็นทางกา...

read more
วิกฤตน้ำในบราซิล: สรุปสาเหตุและผลที่ตามมา

วิกฤตน้ำในบราซิล: สรุปสาเหตุและผลที่ตามมา

วิกฤตการณ์น้ำเป็นผลมาจากระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต่ำ ซึ่งควรจะอยู่ในระดับปกติเพื่อตอบสนองความต้องก...

read more

สิ่งแวดล้อม (2)

ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและครอบคลุมความสมบูรณ์ของสายพันธุ์ ยีนที่พว...

read more
โครงสร้างโปรตีน: นามธรรม ชนิด และ denaturation

โครงสร้างโปรตีน: นามธรรม ชนิด และ denaturation

โครงสร้างโปรตีนหมายถึงโครงสร้างตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ทางชีวภาพโปรตีนเป็นโมเลกุลขนาดใ...

read more
Viola Fashion: ที่มาและลักษณะของดนตรีระดับภูมิภาค

Viola Fashion: ที่มาและลักษณะของดนตรีระดับภูมิภาค

เธ วิโอลา แฟชั่น เกิดขึ้นภายในบราซิลและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งดนตรีคันทรีในขั้นต้นมันเป็นประเ...

read more

ความขนานทางวากยสัมพันธ์และความหมายคืออะไร?

Parallelism คือความสอดคล้องของฟังก์ชันทางไวยากรณ์และความหมายที่มีอยู่ในอนุประโยค นอกจากการปรับปรุ...

read more
เลือด: หน้าที่ ส่วนประกอบ และชนิด

เลือด: หน้าที่ ส่วนประกอบ และชนิด

โอ เลือด เป็นเนื้อเยื่อของเหลวที่เกิดจากเซลล์ประเภทต่างๆ ที่แขวนอยู่ในพลาสมา มันไหลเวียนไปทั่วร่า...

read more
สัตว์ทางภูมิศาสตร์: มันคืออะไร, อาการ, การแพร่กระจายและการรักษา

สัตว์ทางภูมิศาสตร์: มันคืออะไร, อาการ, การแพร่กระจายและการรักษา

สัตว์ทางภูมิศาสตร์เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมสำหรับตัวอ่อน migrans ที่ผิวหนังคำนี้หมายถึงเชื้อราที่...

read more
instagram viewer