Дефектни глаголи

Дефектни глаголи. Любопитни неща относно дефектните глаголи

Португалският език е известен с това, че е пълен с правила и някои важни изключения. Сред десетте...

read more

Дефектни глаголи. Изучаване на дефектни глаголи

Вероятно вече сте се съмнявали в спрежението на някои глаголи, нали? Когато това се случи, обикно...

read more
instagram viewer