Глаголи

Глаголи: класификация, флексии, времена и режими

Глаголи: класификация, флексии, времена и режими

Вие глаголи представляват а част от реч който е отговорен за изразяване на действие, състояние, ж...

read more
Аргументиращи оператори: какви са те, типове, функции

Аргументиращи оператори: какви са те, типове, функции

Вие операториаргументиран са елементи, които служат за подчертаване на аргументираните стратегии,...

read more
Извеждане на префикс (префиксация): какво е това, примери

Извеждане на префикс (префиксация): какво е това, примери

НА извеждане на префикс е типът на деривация в който ако добавете префикси към корена на думата, ...

read more
instagram viewer