Аномални глаголи

Аномални глаголи. Изследване на глаголите: какво представляват аномалните глаголи?

Аномални глаголи. Изследване на глаголите: какво представляват аномалните глаголи?

Глаголът е един от най-интересните граматически класове, а също и един от най-трудните! Въпреки с...

read more
Аномални глаголи: понятие, спрежение, примери

Аномални глаголи: понятие, спрежение, примери

Вие аномални глаголиs са неправилни глаголи, които освен че представят спрежение, различно от оби...

read more
instagram viewer