ธันวาคมแดง: มันคืออะไรมีความสำคัญ

ธันวาคมแดง: มันคืออะไรมีความสำคัญ

ธันวาคมสีแดง เป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิด กลุ่มอาการภูมิคุ้มก...

read more

TasteAtlas 'โจมตี' อีกครั้งและเลือกเครื่องดื่มที่ 'แย่ที่สุด' ในบราซิล

คู่มือการทำอาหาร TasteAtlas จากแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการทำอาหารที่ได้รับการยอมรับสำหรับนักท่องเที่ยว...

read more

ตีความป้าย: ธงสีม่วงบนชายหาดหมายถึงอะไร?

ในบราซิล ชายหาดได้รับคำเชิญตลอดทั้งปีเนื่องจาก สภาพอากาศเขตร้อน แพร่หลายในหลายภูมิภาค ใน สถานที่ท...

read more
PISA 2022: บราซิลมีการศึกษาระดับนานาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

PISA 2022: บราซิลมีการศึกษาระดับนานาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

PISA 2022 เป็นงานวิจัยที่พัฒนาโดย OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) เพื่อประเมิ...

read more
PISA 2022: บราซิลมีการศึกษาระดับนานาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

PISA 2022: บราซิลมีการศึกษาระดับนานาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

PISA 2022 เป็นงานวิจัยที่พัฒนาโดย OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) เพื่อประเมิ...

read more
ภารกิจอันเหลือเชื่อที่สามารถฟื้นคืนชีพโดโดเกือบพร้อมแล้ว!

ภารกิจอันเหลือเชื่อที่สามารถฟื้นคืนชีพโดโดเกือบพร้อมแล้ว!

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อนำกลับคืนมา โดโด้ซึ่งเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 1...

read more
ภาพลวงตาที่ต้องแก้ใน 6 วินาที: ค้นหาแมวท่ามกลางแรคคูน

ภาพลวงตาที่ต้องแก้ใน 6 วินาที: ค้นหาแมวท่ามกลางแรคคูน

ก ภาพลวงตาซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความน่าสนใจและท้าทายการรับรู้ทางสายตาของเรา กลับมาได้รับความสนใจ...

read more
กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

ก การแบ่งส่วนประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ในอดีตออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นกรอ...

read more
ภาคแสดงที่กำหนด: มันคืออะไรและจะระบุได้อย่างไร?

ภาคแสดงที่กำหนด: มันคืออะไรและจะระบุได้อย่างไร?

โอ ภาคแสดงที่ระบุเป็นภาคแสดงประเภทหนึ่ง. เป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่แสดงสถานะหรือคุณภาพของเรื่อง มั...

read more
กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

ก การแบ่งส่วนประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ในอดีตออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นกรอ...

read more
กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

กองประวัติศาสตร์: คืออะไร ช่วงเวลา สรุป

ก การแบ่งส่วนประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ในอดีตออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ เพื่อเป็นกรอ...

read more
Cladogram: มันคืออะไร, ส่วนต่างๆ, ทำอย่างไร, ฟังก์ชั่น

Cladogram: มันคืออะไร, ส่วนต่างๆ, ทำอย่างไร, ฟังก์ชั่น

คลาโดแกรม เป็นการนำเสนอแบบกราฟิกที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่...

read more
instagram viewer