Slovesá

Slovesá: klasifikácia, skloňovanie, časy a režimy

Slovesá: klasifikácia, skloňovanie, časy a režimy

Vy slovesá tvoria a časť reči ktorá je zodpovedná za vyjadrenie činu, stavu, túžby alebo udalosti...

read more
Argumentačné operátory: aké sú, typy, funkcie

Argumentačné operátory: aké sú, typy, funkcie

Vy operátorovargumentačný sú prvky, ktoré slúžia na zdôraznenie argumentačných stratégií a na spo...

read more
Prefixová derivácia (prefixácia): čo to je, príklady

Prefixová derivácia (prefixácia): čo to je, príklady

THE prefixová derivácia je typ odvodenie v ktorom ak pridať predponu ku koreňu slova, s cieľom vy...

read more
instagram viewer