Anomálne Slovesá

Anomálne slovesá. Štúdium slovies: čo sú anomálne slovesá?

Anomálne slovesá. Štúdium slovies: čo sú anomálne slovesá?

Sloveso je jednou z najzaujímavejších gramatických tried a zároveň jedným z najťažších! Napriek i...

read more
Anomálne slovesá: pojem, časovanie, príklady

Anomálne slovesá: pojem, časovanie, príklady

Vy anomálne slovesás sú nepravidelné slovesá, ktoré okrem toho, že prezentujú inú konjugáciu ako ...

read more
instagram viewer