Pôvod hudobných nôt

protection click fraud

Rôzne civilizácie dlho nielen žijú hudobným zážitkom, ale aj prepracúvajú metódy a teórie, ktoré sú schopné štandardizovať spôsob skladania a uvažovania o hudobnom vesmíre. V starovekom Grécku sme už pozorovali spôsoby nahrávania a navrhovania hudobných diel prostredníctvom systémov, ktoré používali písmená gréckej abecedy. Postupom času došlo k niekoľkým pokusom o systematizáciu, ktoré mali záujem o formulovanie spôsobu zastúpenia a šírenia hudobných diel.

V stredoveku mala otázka hudby medzi vtedajšími duchovnými veľmi veľký význam. Na jednej strane treba tento význam pochopiť, pretože mnísi mali čas a príležitosť dozvedieť sa o všetkých hudobných poznatkoch od klasickej civilizácie prostredníctvom knižníc kláštorov. Na druhej strane je tiež možné pochopiť, prečo mala hudba pri prijímaní liturgií, ktoré obývali náboženské prejavy samotnej inštitúcie, veľký význam.

V tejto súvislosti zorganizoval dodnes známy francúzsky benediktínsky mních Guido de Arezzo, ktorý sa narodil na konci 10. storočia, notový systém. Pri štúdiu si nakoniec uvedomil, že konštrukcia zjednodušenej hudobnej stupnice môže uľahčujú učenie študentov a súčasne znižujú nesprávnu interpretáciu hry hudobný. Ako by však vytvoril takúto škálu?

instagram story viewer

Na vyriešenie tejto otázky využil mních Guido hymnus spievaný na chválu svätého Jána Krstiteľa. V jeho slohách sa v latinčine spievali tieto riadky: „Ut quant laxis / Resonare fibris / Mira managerum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes“. V preklade do nášho jazyka pieseň vzdáva poctu katolíckemu svätcovi: „Za vašich služobníkov / Máj z útrob / Zvuky píšťal / Tvoje obdivuhodné skutky / Rozptyľ hriech / Z tých nečistých pier / Ó Svätý Ján “. Aký je však dnes známy vzťah medzi hudbou a notami?

Mních sledoval iniciály každého z veršov usporiadaných do latinskej verzie a vytvoril tak veľkú väčšinu hudobných nôt. Spočiatku boli noty definované ako „ut“, „re“, „mi“, „fa“, „sol“, „tam“ a „si“. „Si“ sa získalo spojením iniciálok „Sancte Iohannes“, vyznamenaného piesne, ktorá inšpirovala Guida de Arezza. „Do“ bolo prijaté až v 17. storočí, keď sa nakoniec dohodla revízia pôvodne koncipovaného systému.

Autor: Rainer Sousa
Majster v histórii
Brazílsky školský tím

Kuriozity - Brazílska škola

Zdroj: Brazílska škola - https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/a-origem-das-notas-musicais.htm

Teachs.ru
Interiezione interiettiva a ty onomatopoeica. Interjektívne výroky a onomatopatický hlas

Interiezione interiettiva a ty onomatopoeica. Interjektívne výroky a onomatopatický hlas

Vedi i significantti di interiezione ed onomatopoea secondo il ‘Grande Dizionario Hoepli - Italia...

read more
La divisione sillabica. Slabičné členenie v taliančine

La divisione sillabica. Slabičné členenie v taliančine

Význam: / Význam: * „Unità prosodica, ktorá predstavuje princíp organizzazione della catena fonic...

read more

I pronomi relativi che sotituscono dopĺňa indiretti e diretti

1. Význam: / Význam: * „Je to obsah prvku jazykovej štruktúry, ktorý spája s relazione podstatné ...

read more
instagram viewer