Telesná výchova, disciplína súvisiaca so zdravím a fyzickou zdatnosťou

protection click fraud

zvyčajne PE v škole je vnímaný ako doplnkový predmet, akoby bol menej dôležitý ako matematika, dejepis alebo portugalský jazyk. Je to pravda? Je potrebné pochopiť, že telesná výchova je povinným predmetom školského vzdelávacieho programu a že má svoje špecifiká, ako uvidíme ďalej.

Pojem telesná výchova predpokladá myšlienku ovládania tela alebo dokonca ovládania fyzického. Vzdelávanie je od 17. storočia činnosťou, ktorá úzko súvisí s telesnou disciplínou: a Descartesom navrhované oddelenie tela a mysle sa stáva základom celého vzdelávacieho procesu západnej. Toto je veľmi viditeľná skutočnosť v triedach: telo zostáva sedieť a nehybne, bez „rušenia“ myslenia pri uvažovaní a učení.

Najprv sa telesná výchova, keď bola zaradená do školských osnov, považovala za čas na cvičenie gymnastiky s cieľom urobiť telo zdravým. Po mnohých reformách samotnej myšlienky telesnej výchovy ide v súčasnosti o komplexnú disciplínu, ktorá by mala zároveň pracujte na svojich vlastných špecifikách a prepojte sa s ostatnými komponentmi učebných osnov. Podľa Národných kurikulárnych parametrov (PCN), oficiálneho dokumentu ministerstva školstva, musí telesná výchova v škole pozostávať z troch blokov:

instagram story viewer

Hry, gymnastika, šport a boj Rytmické a expresívne činnosti
vedomosti o tele

Podľa dokumentu tieto tri časti spolu súvisia a môžu a nemusia sa spracovať v tej istej triede.

Prvý blok „hry, gymnastika, šport a boj“ zahŕňa aktivity ako umelecká gymnastika, rytmická gymnastika, volejbal, basketbal, skok do výšky, plávanie, capoeira a judo. Druhý blok zahŕňa aktivity súvisiace s prejavom tela, ako je napríklad tanec. Tretí blok navrhuje naučiť študenta základné pojmy o tele samotnom, ktoré siahajú až do od anatomickej štrukturálnej predstavy až po úvahy o tom, ako sa s tým vyrovnávajú rôzne kultúry nástroj.

Neprestávaj teraz... Po reklame viac ;)

Ak analyzujeme triedu, v ktorej sa učiteľ venuje iba štyrom kolektívnym športom (volejbal, basketbal, futbal a hádzaná), z pohľadu výchovy Fyzika, ktorá je zameraná na uvažovanie študenta o sebe a o spoločnosti, do ktorej je zaradený, si čoskoro uvedomíme, aká chudobná sa stáva skúsenosť tela v týchto triedy. V tomto zmysle je nevyhnutné, aby sa rozšírilo chápanie seba samého, ich kultúry a iných kultúr, aby sa predmet telesná výchova stal účinným ako súčasť vzdelávacieho kurikula.

Telesná výchova má výchovnú výhodu, ktorú má len málo disciplín: schopnosť prispôsobiť obsah sociálnej skupine, v ktorej sa bude pracovať. Táto skutočnosť umožňuje slobodu práce, ako aj slobodu hodnotenia – skupiny a skupiny individuálne – zo strany učiteľa, čo môže byť veľmi prospešné pre celkový vzdelávací proces študent.


Autor: Paula Rondinelli
Spolupracovník brazílskej školy
Vyštudoval telesnú výchovu na Štátnej univerzite v São Paule „Júlio de Mesquita Filho“ – UNESP
Master in Motricity Sciences zo Štátnej univerzity v São Paule „Júlio de Mesquita Filho“ – UNESP
Doktorand v odbore integrácia Latinskej Ameriky na Univerzite v São Paule - USP

Teachs.ru

Telesná výchova, disciplína súvisiaca so zdravím a fyzickou zdatnosťou

zvyčajne PE v škole je vnímaný ako doplnkový predmet, akoby bol menej dôležitý ako matematika, de...

read more
instagram viewer