Trzęsienia ziemi i ich skutki. Skutki trzęsień ziemi

protection click fraud

Trzęsienia ziemi są trzęsieniami ziemi, odpowiadają zjawisku naturalnemu, które tworzy strukturę planety, ponieważ tak nie jest statyczny, wręcz przeciwnie, jest bardzo dynamiczny i wykonuje różne ruchy, ponieważ ma w nim dużą ilość energii wnętrze.
Trzęsienie ziemi jest jednym z aktywnych elementów występujących na planecie, w tym przypadku rozwija się z różną intensywnością, która zmienia się w zależności od uwolnionej energii mierzonej w skali. Na świecie najczęściej używaną skalą jest skala Richtera, która waha się od 0 do 9 stopni energii uwalnianej przez drżenie.
Tak więc wraz ze wzrostem skali towarzyszy jej również zniszczenie. Następnie różne skale i stopień zniszczenia, który reprezentują.

Energia uwolniona w skali Richtera

następstwo trzęsienia ziemi
Mniej niż 3,5 stopnia Wstrząs, który można zarejestrować, ale trudno zauważyć, w tym przypadku nie powoduje uszkodzeń.
3,5 do 5,4 stopnia Drżenie, które można dostrzec, ale które nie powoduje zniszczenia.
Mniej niż 6,0 stopni Trzęsienie ziemi ze zdolnością do powodowania uszkodzeń o niskiej intensywności w budynkach o wysokiej jakości konstrukcji, w konstrukcjach słabej jakości wstrząsy powodują ogromne szkody.
instagram story viewer
6,1 do 6,9 stopni Ta intensywność ma ilość energii zdolną do generowania zniszczeń i uszkodzeń na obszarze 100 kilometrów wokół.
7 do 7,9 stopni Energia uwolniona z dużym potencjałem, która może oderwać budynki od fundamentów, a także powodować pęknięcia w powierzchni, uszkadzają podziemne systemy kanalizacyjne i wodociągowe, które mogą zostać uszkodzone.
8 do 8,5 stopnia Duże wstrząsy, które powodują duże zniszczenia w budynkach w ogóle, oprócz rozpadających się mostów, praktycznie żaden budynek nie jest w stanie wytrzymać uwolnionej energii.
9 stopni Całkowite zniszczenie
12 stopni (hipotetycznie) Może podzielić Ziemię na pół.

Na podstawie tej tabeli można zrozumieć ryzyko, jakie ponoszą różne firmy, bez względu na to, jak bardzo się starasz przewidzieć, że nie można określić, kiedy i gdzie nastąpi wstrząśnienie mózgu, ponieważ może się to zdarzyć wszędzie, bez przewidywania intensywność.

Każdego roku na całej powierzchni Ziemi dochodzi do około 300 000 wstrząsów z łuskami od 2 do 2,9 stopnia, natomiast te o większej intensywności około 8 stopni występują w okresach od 5 do 10 lat.

Eduardo de Freitas
Absolwent geografii

Źródło: Brazylia Szkoła - https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-terremotos-seus-efeitos.htm

Teachs.ru

Hormony i cykl menstruacyjny. cykl miesiączkowy

Na żeński układ narządów płciowych, ty Jajników są stymulowane przez hormon wytwarzany przez łoż...

read more
Wady widzenia ludzkiego. Niektóre wady widzenia

Wady widzenia ludzkiego. Niektóre wady widzenia

Jednym z najważniejszych spośród pięciu ludzkich zmysłów jest wzrok. Pozwala nam postrzegać świat...

read more

Zastosowania funkcji pierwszego stopnia

Przykład 1 Osoba wybierze plan zdrowotny spośród dwóch opcji: A i B.Warunki planu:Plan A: pobiera...

read more
instagram viewer