Anomalne Czasowniki

Czasowniki anomalne. Badanie czasowników: czym są czasowniki anomalne?

Czasowniki anomalne. Badanie czasowników: czym są czasowniki anomalne?

Czasownik to jedna z najciekawszych lekcji gramatyki, a także jedna z najtrudniejszych! Pomimo sw...

read more
Czasowniki anomalne: pojęcie, koniugacja, przykłady

Czasowniki anomalne: pojęcie, koniugacja, przykłady

ty anomalne czasownikis to czasowniki nieregularne, które oprócz przedstawienia odmiany innej niż...

read more
instagram viewer