Betydningen av pinsekirken (hva det er, begrep og definisjon)

Pinsemenighet det er en protestantisk kristen bevegelse som gir stor vekt på pinsedag og at det gir noen forskjeller sammenlignet med andre trossamfunn.

Pinsebevegelsen begynte i 1906, i Los Angeles, da William J. Seymour forkynte og ga opphav til Azusa Street Revival. Elementene i pinsekirken anser dåpen i Den hellige ånd som viktig for frelse. Åndedåp er et karismatisk fenomen preget av glossolalia, kjent som tungegaven (1.Korinter 12:10).

Pentakostalisme spredte seg veldig raskt i USA gjennom Guds kirke i Kristus, og den utviklet seg ganske mye hovedsakelig innen det afro-etterkommende samfunnet. I tillegg ble Guds forsamlinger veldig populære i Chile, Brasil, Indonesia og Sør-Afrika. Fra 1945 ble store populære oppdrag organisert, hvor predikanter brukte avanserte tekniske ressurser. Mange av disse kirkene er til stede på pinsekonferansen, som har blitt holdt hvert tredje år siden 1949 i forskjellige byer rundt om i verden.

Uttrykket pinse kommer fra ordet pinse, som er en kristen fest som finner sted 50 dager etter påske, og avslutter syklusen av festivaler. Den feirer den hellige ånds nedstigning på apostlene, der "ildtunger" dukket opp over hodene på apostlene, og folk som mottok Den hellige ånd begynte å tale i tunger. Denne episoden er beskrevet i Apostlenes gjerninger 2: 1-13.

instagram story viewer

Pinsemenigheter kalles ofte karismatiske kirker fordi de avslører manifestasjoner av Den hellige ånd.

Noen av de største forskjellene mellom pinsemenigheten og baptistkirken er at pinsen mener at tungegaven er for alle som har Den hellige ånd, mens baptister tror at Den hellige ånd gir hver disippel minst én gave som må brukes til å bygge Kirke.

(Historisk) baptister tror at dåp i Ånden følger med omvendelse (å akseptere Jesus som Herre og Frelser) og det er ingen ytre manifestasjon; uavhengige baptister tror at en person mottar Den hellige ånd på tidspunktet for konvertering eller deretter, og kan ledsages av manifestasjonen av en gave (for eksempel tungegaven); Pinsevenner tror at dåp i Ånden og omvendelse er forskjellige hendelser som kanskje ikke skjer samtidig, men alltid manifesteres gjennom tungegaven.

Noen av de mest kjente pinsemenighetene i Brasil er: Pinsekirken Jesus Kristus, pinsekirken Gud er kjærlighet, etc.

Se også: hva er pinsedagen?

Teachs.ru

Shango. Shango: orisha kriger

Xangô er kjent som kongen av Oyo, og er en kraftig orixá som har kontroll over lyn og torden, og ...

read more

Strømmer av moderne jødedom. jødedommens strømninger

O Jødedommen den er hovedsakelig delt inn i tre store strømmer, knyttet til tolkningene av bøker ...

read more
Ramadan: hva er det og hva er skikker

Ramadan: hva er det og hva er skikker

O Ramadan eller Ramadan det er den niende måneden i den islamske kalenderen (basert på månens syk...

read more
instagram viewer