Hjelpeverb

Hjelpeverb. Kjenne hjelpeverbene

Hjelpeverb. Kjenne hjelpeverbene

Julia ser på leketøyet sittLegg merke til disse bønnene:barn leser historierJulia ser på leketøye...

read more
instagram viewer