Grunnleggende sanitærforhold og vannforurensning

protection click fraud

Elver har stor vannrensekapasitet - evnen til å gjøre forurenset vann rent - gjennom oksygenering som oppstår i fossefall og med mottak av vann av bedre kvalitet fra biflodder og subaffluents. Selv med denne bestemmelsen for rensing er overflatevannet de mest berørte av forurensninger produsert av urbane og industrielle aktiviteter. Fra vårområdene endres elver på grunn av flere bruksområder, som energiproduksjon, navigering, forurensning med fast avfall og kloakk.

I midten av det tjuende århundre begynte Brasil sin sene industrialisering, og stimulerte landlig utvandring og urbanisering. Bruk av vannressurser utnyttet det enorme potensialet som det brasilianske territoriet har for idealisering av vannkraftprosjekter, bruk av vann til jordbruk og tilførsel av befolkning. Dette potensialet er relatert til en naturlig egenskap: tilstedeværelsen av fuktige klima i det meste av Brasil, og konfigurerer flerårige elver med et stort volum vann.

På den annen side ser det ut som om påfølgende administrasjoner ikke har forstått at vann er en endelig ressurs, til tross for at den er fornybar og rikelig i et land som Brasil. Utvidelsen av byene og besetningen av urbane sentre har provosert noe tilsynelatende usannsynlig: nært forestående mangel på vann i storbyområder som ikke har vannunderskudd - en situasjon som bare oppstår der nedbøren er mindre enn fordampning. Det oppstår regn, og årene er naturlig tørre på grunn av sesongmessige værhendelser, som for eksempel El Niño og La Niña svingninger representerer ikke hovedfaktoren som er ansvarlig for reduksjonen i vannforsyningen drikking. Det som skjer er en ubalanse mellom forbruket av drikkevann og kapasiteten til magasiner og elver som skal etterfylles og renses.

instagram story viewer

Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)

Begrepet grunnleggende sanitær dekker tjenestene til innsamling og behandling av kloakk, drikkevannsforsyning, søppeloppsamling og rengjøring av offentlige veier. I følge en rapport presentert av Bydepartementet, hadde bare 46,2% av den brasilianske befolkningen i 2010 kloakkinnsamling. I Nord-regionen, hvor de fleste av de brasilianske ferskvannsreservatene ligger, viser data at bare 6,2% av husholdningene får avløpssamling.

Denne informasjonen gjenspeiler boligforholdene til millioner av mennesker i landet, og sender inn dette befolkningen til lav livskvalitet og eksponering for sykdommer forårsaket av forurenset vann og akkumulering av søppel. Den samme rapporten indikerte at bare 6 blant de 100 største brasilianske byene klarte å nå et høyere nivå 80% av kloakkrensingen: Curitiba-PR, Jundiaí-SP, Maringá-PR, Niterói-RJ, São José do Rio Preto-SP og Sorocaba-SP.

Samfunnet har måttet bli vant til urbane elver som ligner friluftsløp, som daglig mottar tonnevis av avfall fra kunstige forurensningskilder. Akkumulering av organisk materiale i elver, spesielt forbindelser dannet av fosfor og nitrogen, gir opphav til fenomenet eutrofiering, som forhindrer sollys og hindrer oksygenering av vann. Av denne grunn gir vannet i sterkt forurensede urbane elver en veldig sterk lukt, resultatet av giftstoffer eliminert av anaerobe bakterier som fungerer som nedbrytende stoffer.


Julio César Lázaro da Silva
Brazil School Collaborator
Utdannet geografi fra Universidade Estadual Paulista - UNESP
Master i human geografi fra Universidade Estadual Paulista - UNESP

Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:

SILVA, Julius César Lázaro da. "Grunnleggende sanitærforhold og vannforurensning"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/saneamento-basico-poluicao-hidrica.htm. Tilgang 27. juni 2021.

Teachs.ru

Handlingen av bre og vind i dannelsen av lettelse

Lettelsen er en uregelmessighet på jordoverflaten, skulpturert fra modelleringsmidlene som kan vi...

read more

Gassformige planeter. Kjennetegn ved gassplaneter

Gassplaneter er store planeter som består av store mengder gassformige materialer, med denne kara...

read more

Skulderstropp. Frihandelsområde i Amerika - FTAA

Det amerikanske kontinentet har en territoriell utvidelse på omtrent 42 millioner kilometer torg,...

read more
instagram viewer