Trapeziumoppervlak: berekening van het trapeziumoppervlak

protection click fraud

DE trapeze gebied meet de oppervlaktewaarde van deze platte figuur gevormd door vier zijden.

De trapeze is een vierhoek met twee zijden en twee evenwijdige bases, een grotere en een kleinere.

De trapeze wordt beschouwd als een opmerkelijke vierhoek, dus de som van de interne hoeken komt overeen met 360 °.

Trapeze-classificatie

Trapezieën worden ingedeeld in drie soorten:

Trapezegebied
 • Rechthoekige trapeze: presenteert twee hoeken van 90º, rechte hoeken genoemd.
 • Gelijkbenig of symmetrisch trapezium: niet-parallelle zijden zijn congruent (hebben dezelfde afmeting).
 • Scalene trapeze: alle zijden hebben verschillende afmetingen.

Oppervlakte formule

Om het trapezeoppervlak te berekenen gebruiken we de volgende formule:

Trapezegebied

Waar:

DE: figuurgebied
B: grotere basis
B: kleinere basis
H: hoogte

Trapezegebied

Omtrek formule:

Om de omtrek van de trapeze te berekenen, wordt de formule gebruikt:

P = B + b + L1 + L2

Waar:

P: omtrek (som van alle zijden)
B: grotere basis
B: kleinere basis
L1 en L2: zijkanten van de figuur

Lees meer over het onderwerp in de artikelen:

instagram story viewer
 • trapeze
 • vlakke geometrie
 • Oppervlakte en omtrek
 • Veelhoekgebied
 • Omtrek van platte figuren
 • Vlakke figuurgebieden
 • Platte figurengebied - Oefeningen

Opgelost Oefeningen

1. Bereken de oppervlakte van een trapeze met een hoogte van 5 cm en basissen van 8 cm en 3 cm.

B: 8cm
b: 3 cm
h: 5 cm

Om uw gebied te berekenen, vervangt u gewoon de waarden in de formule:

A = 8+3/2. 5
A = 11/2. 5
A = 5,5. 5
H = 27,5 cm2

2. Bepaal de afmeting van de kleinste basis van een trapezium van 100 cm2 van oppervlakte, 10 cm hoog en basis groter dan 15 cm.

H: 100 cm2
h: 10 cm
B: 15 cm

Door de waarden in de formule te vervangen, kunnen we de laagste basiswaarde vinden:

100 = 15 + b/2. 10
100 = 15 + b. 5
100/5 = 15 + b
20 -15 = b
b = 5 cm

Om te controleren of de gevonden waarde correct is, vervangt u de formule:

A = 15 + 5/2 .10
A = 20/2. 10
EEN = 20.5
H = 100 cm2

3. Hoe hoog is een trapeze met een oppervlakte van 50 cm2, voet groter dan 6 cm en kleiner dan 4 cm?

H = 50 cm2
B = 6 cm
b = 4 cm

50 = 6 + 4/2. H
50 = 10/2. H
50 = 5u
h = 50/5
h = 10 cm

Nadat de waarde is gevonden, controleert u of deze correct is door de formule opnieuw te gebruiken:

A = 6 + 4/2. 10
A = 10/2. 10
een = 5. 10
H = 50 cm2

Hoe zit het met het vinden van meer informatie over de gebieden van andere platte figuren?

 • Cirkelgebied
 • Driehoeksgebied
 • Diamant gebied
 • Vierkant gebied
 • Rechthoekgebied
 • Parallellogramgebied
 • Wiskundige formules
Teachs.ru
Hoekcoëfficiëntberekening: formule en oefeningen

Hoekcoëfficiëntberekening: formule en oefeningen

O helling, ook wel genoemd helling van een rechte lijn, bepaalt de helling van een rechte lijn.fo...

read more
Cone Volume Berekening: formule en oefeningen

Cone Volume Berekening: formule en oefeningen

Het kegelvolume wordt berekend door product tussen het basisgebied en de hoogtemeting, en het res...

read more
Analytische meetkunde: belangrijkste concepten en formules

Analytische meetkunde: belangrijkste concepten en formules

Analytische meetkunde bestudeert geometrische elementen in een coördinatensysteem in een vlak of ...

read more
instagram viewer