გარდამავალი და გარდაუვალი ზმნა: რა არის ისინი და მაგალითები

გარდამავალი ზმნები არის ზმნები, რომლებსაც სჭირდებათ დანამატი გონივრული ინფორმაციის გადასაცემად. გ...

read more
განუვითარებელი ქვეყნები: რა არიან ისინი და მაგალითები

განუვითარებელი ქვეყნები: რა არიან ისინი და მაგალითები

განუვითარებელი ქვეყნებიარიან დაბალი მაჩვენებლებით სოციალური და შემოსავლის მაჩვენებლებით. მათ ასევ...

read more

გეოგრაფიის შესწავლის 5 გზა წიგნების კითხვის გარეშე: გაარკვიეთ რომელი

შეგიძლიათ გეოგრაფიის სწავლა წიგნების კითხვის გარეშე? ისე, ეს არის ყველაზე ახლოს მეცნიერება ყოველდ...

read more
რიცხვების დაშლა ათობითი რიცხვების სისტემაში

რიცხვების დაშლა ათობითი რიცხვების სისტემაში

რიცხვის დაშლა ნიშნავს მისი ციფრების ადგილის მნიშვნელობით წარმოდგენას. რიცხვებში, თითოეული ციფრი წ...

read more

პროზა: როგორ ახასიათებს და როგორია მისი ტიპები

პროზა არის კონცეფცია, რომელიც ეხება ტექსტის ფორმასაც და შინაარსსაც. პროზაული ფორმატის ტექსტს აქვს...

read more

გეოგრაფიის შესწავლის 5 გზა წიგნების კითხვის გარეშე: გაარკვიეთ რომელი

შეგიძლიათ გეოგრაფიის სწავლა წიგნების კითხვის გარეშე? ისე, ეს არის ყველაზე ახლოს მეცნიერება ყოველდ...

read more
განუვითარებელი ქვეყნები: რა არიან ისინი და მაგალითები

განუვითარებელი ქვეყნები: რა არიან ისინი და მაგალითები

განუვითარებელი ქვეყნებიარიან დაბალი მაჩვენებლებით სოციალური და შემოსავლის მაჩვენებლებით. მათ ასევ...

read more
რა არის ლექსი?

რა არის ლექსი?

რა არის ლექსი? ლექსი არის თითოეული სტრიქონი, რომელიც ქმნის ა ლექსი. არსებობს ლექსის სხვადასხვა სა...

read more

პროზა: როგორ ახასიათებს და როგორია მისი ტიპები

პროზა არის კონცეფცია, რომელიც ეხება ტექსტის ფორმასაც და შინაარსსაც. პროზაული ფორმატის ტექსტს აქვს...

read more
რა არის ლექსი?

რა არის ლექსი?

რა არის ლექსი? ლექსი არის თითოეული სტრიქონი, რომელიც ქმნის ა ლექსი. არსებობს ლექსის სხვადასხვა სა...

read more

როგორ გაჩნდა ფული?

პირველი მონეტები გამოჩნდა რეგიონში ლიდია, დღევანდელი თურქეთი, ძვ.წ VII საუკუნეში. Ç. თუმცა, ეს იყ...

read more
ფრაქციული დისტილაცია: რა არის ეს, პროცესი და მაგალითები

ფრაქციული დისტილაცია: რა არის ეს, პროცესი და მაგალითები

THE ფრაქციული დისტილაცია არის პროცესი, რომელიც გამოიყენება ერთგვაროვანი ნარევების გამოყოფისთვის, ...

read more
instagram viewer