Ზმნები

ზმნები: კლასიფიკაცია, გადახრები, დროები და რეჟიმები

ზმნები: კლასიფიკაცია, გადახრები, დროები და რეჟიმები

შენ ზმნები წარმოადგენს ა სიტყვის ნაწილი ეს პასუხისმგებელია ქმედების, მდგომარეობის, სურვილის ან მო...

read more
არგუმენტირებული ოპერატორები: რა არის ისინი, ტიპები, ფუნქციები

არგუმენტირებული ოპერატორები: რა არის ისინი, ტიპები, ფუნქციები

შენ ოპერატორებიარგუმენტირებული არის ელემენტები, რომლებიც ემსახურებიან არგუმენტირებული სტრატეგიის ...

read more
პრეფიქსის წარმოება (პრეფიქსი): რა არის ეს, მაგალითები

პრეფიქსის წარმოება (პრეფიქსი): რა არის ეს, მაგალითები

პრეფიქსი წარმოებული არის ტიპის დერივაცია რომელშიც თუ სიტყვის ფუძეს დაამატეთ პრეფიქსი, სხვა ტერმი...

read more
instagram viewer