პრეფიქსის წარმოება (პრეფიქსი): რა არის ეს, მაგალითები

protection click fraud

პრეფიქსი წარმოებული არის ტიპის დერივაცია რომელშიც თუ სიტყვის ფუძეს დაამატეთ პრეფიქსი, სხვა ტერმინების შექმნის მიზნით, როგორიცაა:

  • არსებითი სახელები
  • ზედსართავი სახელები
  • ზმნები

წაიკითხეთ ასევე: არასწორი წარმოება - სიტყვის გრამატიკული კლასის შეცვლა ფორმის შეცვლის გარეშე

რა არის პრეფიქსის წარმოება?

პრეფიქსი წარმოებული, ასევე მოუწოდა პრეფიქსიარის ის, რომელშიც ორიგინალური ტერმინის ფუძეზე დაყრდნობით, დაამატე ერთი პრეფიქსი სიტყვების შექმნა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ღეროს წინ დაემატება აფიქსი (ამრიგად მას უწოდებენ პრეფიქსს), რაც ქმნის ახალ ტერმინს.

პორტუგალიურ ენაზე ყველაზე გავრცელებული პრეფიქსი ლათინური ან ბერძნული წარმოშობისაა.

პრეფიქსის წარმოების მაგალითები

პრეფიქსალური წარმოების დროს, ფუძეს დამატებული პრეფიქსი წარმოშობს ახალ სიტყვებს.
პრეფიქსალური წარმოების დროს, ფუძეს დამატებული პრეფიქსი წარმოშობს ახალ სიტყვებს.

პრეფიქსის წარმოებაში, ორიგინალი სიტყვის ფუძეები ინახება მთლიანად ან ნაწილობრივ, ხოლო პრეფიქსი მათ ახალ მნიშვნელობას ანიჭებს. ქვემოთ მოცემულ მაგალითებში გაითვალისწინეთ, თუ როგორ დაამატებს თითოეული პრეფიქსი საკუთარ მნიშვნელობას წარმოებული სიტყვის წარმოსაქმნელად:

instagram story viewer

სიტყვა
პრიმიტიული

სიტყვა
წარმოებული

მობილური

თვითონმობილური

ბედნიერი

წელსბედნიერი

მკლავი

მანამდემკლავი

მიგრაცია

დამიგრაცია, მემიგრაცია

გაიქეცი

თითოგაიქეცი

წაკითხვა

ხელახლაწაკითხვა

ავტორი

თანაავტორი

შინაარსი

წინაშინაარსი

ქულა

წინააღმდეგქულა

კეთება

დესკეთება

ვერსია

შესავალივერსია

წაიკითხეთ ასევე:რეგრესიული წარმოება - ორიგინალი სიტყვის შემცირება ახლის შესაქმნელად

ამოხსნილი სავარჯიშოები

Კითხვა 1 - (Funrio - ადაპტირებული) სიტყვა, რომელსაც არ აქვს პრეფიქსი, არის:

ა) უსამართლო

ბ) დისკრედიტაცია

გ) გამოავლინოს

დ) viscount

ე) ბოროტი

რეზოლუცია

ალტერნატიული ე. სიტყვა "ბოროტებას" სინამდვილეში აქვს სუფიქსი, მაგრამ არა პრეფიქსი.

კითხვა 2 - (Acep - ადაპტირებული)

მონიშნეთ ალტერნატივა, სადაც "ინფრა" არა პრეფიქსია.

ა) დამნაშავე

ბ) დანაშაული

გ) ინფრმედიოკრული

დ) ინფრაგლოტური

ე) ინფრასტრუქტურული

რეზოლუცია

ალტერნატივა B. სიტყვა "ინფრატო" არ შედგება პრეფიქსი "ინფრა".

გილჰერმე ვიანას მიერ
გრამატიკის მასწავლებელი

წყარო: ბრაზილიის სკოლა - https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/derivacao-prefixal-prefixacao.htm

Teachs.ru
პრეფიქსის წარმოება (პრეფიქსი): რა არის ეს, მაგალითები

პრეფიქსის წარმოება (პრეფიქსი): რა არის ეს, მაგალითები

პრეფიქსი წარმოებული არის ტიპის დერივაცია რომელშიც თუ სიტყვის ფუძეს დაამატეთ პრეფიქსი, სხვა ტერმი...

read more
instagram viewer