Oksidasyon-azaltma dengesi. Redoks dengelemesi nedir?

protection click fraud

Ö oksidasyon-indirgeme denkleminin dengelenmesi verilen elektron sayısı ile alınan elektron sayısının eşitliğine dayanır. Bu dengelemeyi gerçekleştirmenin basit bir yöntemi aşağıdaki adımlarla verilmektedir:

Oksi-azaltma dengelemesi gerçekleştirme adımları

Aşağıdaki örnek üzerinden bu adımların nasıl uygulanacağını pratikte görelim:

Sulu bir potasyum permanganat çözeltisi ile hidroklorik asit arasındaki reaksiyon:

kmnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2Ö

*1. adım:Oksidasyon numaralarını belirleyin:

Bu adım önemlidir çünkü genellikle hangi türlerin oksidasyona ve azalmaya uğradığını hızlı bir şekilde görselleştiremeyiz.

+1 +7 -2 +1 -1 +1 -1 +2 -1 0 +1 -2
kmnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2Ö

*2. adım:Oksidasyon ve indirgeme varyasyonunun belirlenmesi:

Redoks ile reaksiyon dengeleme

Manganezin (Mn) indirgendiğini ve klorin (Cl) oksitlendiğini unutmayın.

MnCl2 = ∆Nox = 5

Cl2 = ∆Nox = 2

Klor durumunda, HCl'nin 3 bileşiğe (KCl, MnCl) yol açtığını not edebiliriz.2ve Cl2), ama bizi ilgilendiren Cl2, çünkü varyasyona maruz kalan sizin Nox'unuzdur. Cl oluşturan her klor2 1 elektron kaybetmek; her bir Cl'yi oluşturmak için nasıl 2 klor gerekir2, sonra iki elektron kaybolur.

instagram story viewer

3. adım:∆ değerlerinin tersine çevrilmesi:

Bu adımda, ∆ değerleri belirtilen türler arasında değiştirilir ve katsayıları olur:

MnCl2 = ∆Nox = 55 Cl katsayısı olacak2

Cl2 = ∆Nox = 22 MnCl katsayısı olacak2

kmnO4 + HCl → KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2Ö

Bu noktada, denklemin iki katsayısını bilmek zaten mümkündür.

Gözlem: normalde, çoğu reaksiyonda, bu değerlerin tersine çevrilmesi 1. üyede gerçekleştirilir. Ancak, genel bir kural olarak, bu, redoksa uğrayan en fazla sayıda atoma sahip olan üyede yapılmalıdır. Bu kriter sağlanamıyorsa, kimyasal tür sayısı en fazla olan üye için değerleri tersine çeviriyoruz. 2. üye daha fazla maddeye sahip olduğu için burada yapılan budur.

4. adım: Deneme dengelemesi:

kmnO4 + HCl → KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2Ö

  • İkinci elemanda, katsayı ile gösterildiği gibi iki manganez atomu bulunduğundan, ilkinde de olması gerekir. Böylece sahibiz:

2 kmnO4 + HCl → KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2Ö

  • Böylece, 1. üyedeki potasyum (K) miktarı, ikinci üyedeki bu atom için aynı katsayı olacak olan 2 idi:

2 kmnO4 + HCl → 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2Ö

  • 2. üyedeki klor (Cl) miktarı toplamda 16 olduğundan 1. üyenin HCl katsayısı şöyle olacaktır:

2 kmnO4 + 16 HCl → 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + H2Ö

  • 1. üyedeki hidrojen sayısı 16'dır, dolayısıyla su katsayısı (H2O) hidrojen indeksinin (2) 8 ile çarpımı 16'ya eşit olduğundan, 2. üyenin 8'e eşit olacaktır:

2 kmnO4 + 16 HCl → 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 H2Ö

  • Denklemin doğru şekilde dengelenip dengelenmediğini kontrol etmek için iki kriter görebiliriz:

1.) İki üyedeki her atomun miktarının eşit olup olmadığını kontrol edin:

2 kmnO4 + 16 HCl2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2 + 8 saat2Ö

K = 2K = 2

Mn = 2 Mn = 2

Cl = 16  Cl = 16

H = 16 H = 16

O = 8 O = 8

2.) Kaybedilen toplam elektron sayısının alınan toplam elektron sayısına eşit olup olmadığına bakın:

Alınan ve kaybedilen toplam elektron sayısı

Jennifer Foğaça tarafından
Kimya mezunu

Kaynak: Brezilya Okulu - https://brasilescola.uol.com.br/quimica/balanceamento-por-oxirreducao.htm

Teachs.ru

Brezilya Kolonisinde İzcilik Yapan Kız

Göreceli bir refah dönemi yaşadıktan sonra, São Vicente kaptanlığı bölgenin ekonomik kalkınmasını...

read more

Carlota Joaquina ve Dom João VI

tartışılmaz bir gerçektir ki, Portekiz Kraliyet Ailesi'nin gelişi Brezilya için, 1807'den 1808'e ...

read more
Kütle nedir?

Kütle nedir?

kütle nedir?Makarna cisimlerin ve parçacıkların fiziksel bir özelliğidir, dolayısıyla kavramı nas...

read more
instagram viewer