TCC Sammanfattning: hur man gör i ABNT-standarder (med ett exempel)

TCC-sammanfattningen eller abstrakt (Engelsk term) är en grundläggande del av jobbet och bör samm...

read more

Taeniasis: symtom, överföring, livscykel och cysticercosis

Taeniasis är en mask som orsakas av vuxen form av plattmaskar. Taenia solium och Taenia Saginata ...

read more

Epigraph för TCC: kända fraser att använda på jobbet

Epigrafen är en kort mening som visas i början av ett TCC eller akademiskt arbete. Det ger formal...

read more
Vattenkrisen i Brasilien: sammanfattning, orsaker och konsekvenser

Vattenkrisen i Brasilien: sammanfattning, orsaker och konsekvenser

Vattenkrisen är ett resultat av låga vattennivåer i reservoarer, när de borde vara på normala niv...

read more

Miljö (2)

Biodiversitet betyder mångfalden av liv och omfattar artens rikedom, generna som de innehåller oc...

read more
Proteinstruktur: abstrakt, typer och denaturering

Proteinstruktur: abstrakt, typer och denaturering

Proteinstruktur refererar till dess naturliga konformation som är nödvändig för att utföra dess b...

read more
Viola Fashion: ursprung och egenskaper hos regional musik

Viola Fashion: ursprung och egenskaper hos regional musik

DE viola mode framträdde i det inre av Brasilien och är en del av countrymusikens universum.Urspr...

read more

Vad är syntaktisk och semantisk parallellitet?

Parallelism är korrespondensen mellan grammatiska och semantiska funktioner som finns i klausuler...

read more
Blod: funktion, komponenter och typer

Blod: funktion, komponenter och typer

O blod det är en flytande vävnad bildad av olika typer av celler som är suspenderade i plasma. De...

read more
Geografiskt djur: vad det är, symtom, överföring och behandling

Geografiskt djur: vad det är, symtom, överföring och behandling

Geografiskt djur är det populära namnet på de kutana larverna.Termen avser en skadedjur orsakad a...

read more
instagram viewer