Глаголи

Глаголи: класификација, флексије, времена и начини

Глаголи: класификација, флексије, времена и начини

ти глаголи чине а део говора која је одговорна за изражавање акције, стања, жеље или догађаја или...

read more
Аргументирани оператори: шта су, врсте, функција

Аргументирани оператори: шта су, врсте, функција

ти операторааргументовано су елементи који служе за истицање аргументованих стратегија, као и за ...

read more
Извођење префикса (префиксација): шта је то, примери

Извођење префикса (префиксација): шта је то, примери

ТХЕ извођење префикса је врста извођење у којој ако додајте префиксе у коријен речи, како би се с...

read more
instagram viewer