Betydningen av ansvarsfraskrivelse (hva det er, konsept og definisjon)

protection click fraud

Oppsigelse er et begrep som brukes innen rettsfeltet om en henvisning. Det brukes primært i referanse til en persons separasjon fra ansettelse i offentlig embete.

Fjerning er en av måtene en stilling blir erklært ledig, det vil si at det er en form for ledig stilling i et offentlig kontor.

Fjerning fra offentlig kontor

Avskjedigelse av en offentlig tjenestemann kan bare skje i situasjoner som er lovfestet.

I henhold til lov nr. 8.112 / 90 (Statute of Public Servants) kan avskjedigelse skje på forespørsel fra offentlig tjenestemann eller etter offentlig forvaltning (kalt ex-officio avskjedigelse).

Oppsigelse utenfor tjenesten kan bare skje i to situasjoner:

  • når tjenestemannen som ble godkjent i en offentlig eksamen ikke presterte som forventet i prøvetiden,
  • når serveren ikke etter å ha tatt eierskap begynner å fungere innen fristen som er satt.

Oppsigelse fra bestilt stilling

For de som jobber i bestilt stilling (på oppdrag) skjer oppsigelsen på en annen måte. Offentlig forvaltning trenger ikke å overholde krav for å rettferdiggjøre fjerning fra en bestilt stilling, avgjørelsen fra den ansvarlige myndigheten er nok.

instagram story viewer

Den bestilte stillingen kan fjernes når som helst. Det er det som kalles fritakelse ad nutum. Dette latinske uttrykket betyr at oppsigelse kan skje når som helst og bare etter viljen til personen som inngikk kontrakten.

Forskjell mellom oppsigelse og oppsigelse

Det er veldig vanlig at det er forvirring mellom begrepene oppsigelse og oppsigelse i offentlig forvaltning.

I tillegg til oppsigelse er oppsigelse også en måte å avskjedige en server fra en stilling i administrasjonen. Forskjellen er at oppsigelsen bare skjer når det påføres en straff.

Oppsigelse skjer i tilfeller loven forutsetter, for eksempel forbrytelser mot offentlig forvaltning eller i tilfeller av korrupsjon som involverer tjenestemannen.

Selv om oppsigelse og oppsigelse er veldig like begreper, er det viktig å vite at oppsigelse er en straff og oppsigelse ikke.

Handling om fritakelse for mat

Underholdsbidraget er en rettslig handling som er fastsatt i sivil lov. Denne handlingen brukes til å avslutte utbetalingen av underholdsbidrag.

De vanligste underholdsbidragene er fra foreldre til barn, men de kan også skje i andre situasjoner, for eksempel mellom tidligere ektepar eller til og med barn til foreldre.

Matfrikrivelsessituasjoner

Loven definerte situasjonene der anmodningen om fritak for underholdsbidrag gjelder:

  • når det er en endring i den økonomiske situasjonen til den som betaler pensjonen eller den som mottar pensjonen,
  • når barnet som mottar pensjon fyller 18 år.

Det er viktig at personen som ber om vedlikeholdsfraskrivelse, beviser situasjonen som begrunner forespørselen.

Vedtaket om søknad om vedlikeholdsunntak tar hensyn til de spesifikke spørsmålene i situasjonen.

For eksempel, hvis barnet over 18 går på college, er det mulig at dommeren vil bestemme at støtten fortsatt må betales til han er ferdig med kurset. Precedent nr. 358 i Superior Court of Justice (STJ) definerer at i dette tilfellet er avgjørelsen etter sakens dommer skjønn.

Se også betydningen av Prinsipper for offentlig forvaltning det er fra Offentlig forvaltning.

Teachs.ru

Definisjon av juridisk psykologi (hva det er, konsept og definisjon)

Juridisk psykologi er feltet psykologi som samler fagpersoner som er dedikert til samspill mellom...

read more

Betydningen av utsendelseskonklusjoner (hva det betyr, konsept og definisjon)

Forsendelseskonklusjoner er et juridisk begrep som brukes til indikere at en sak er i dommerens e...

read more

Betydning av selvstendig næringsdrivende (hva det er, konsept og definisjon)

Den uavhengige arbeidstakeren er en fysisk person som leverer tjenester til flere selskaper - sam...

read more
instagram viewer