Melding Betydning (hva det er, konsept og definisjon)

protection click fraud

varsling er en formell informasjon eller kommunikasjon. Det er dokumentet som oppfyller oppgaven med å informere noen om en viktig hendelse eller beslutning.

Det er et verb som har sin opprinnelse på latin gi beskjed.

DE rettslig varsel det er en offisiell kommunikasjon laget av justiseren. Den brukes til å informere rettsavgjørelser, for eksempel en pålegg gitt i en sak. Rettsmeldingen sendes til den interesserte parten og blir også publisert i Offisiell Tidende og i Electronic Gazette of Justice.

DE varsel om trafikkbøvarsel det er informasjonen som sendes fra trafikktilsynet til sjåføren som begikk et brudd. Dette varselet informerer deg om fristene for å anke straffen og for å betale boten.

DE obligatorisk varsling av sykdommer det er en obligatorisk kommunikasjon laget av helsepersonell til Helsedepartementet. Listen over sykdommer som må meldes obligatorisk er definert i en forskrift fra departementet.

Begrepet varsling kan erstattes av synonymer: kommunikasjon, sitering, varsel, informasjon, stevning og deltakelse.

instagram story viewer

Utenrettslig varsel

Det utenrettslige varselet er en form for kommunikasjon som brukes til å prøve å løse et problem uten å måtte reise søksmål for retten.

Dette varselet kan brukes til mange formål. De vanligste er å kreve oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse, innkreve en etterskuddsbetaling eller be om ledig stilling til en eiendom.

Den utenomrettslige meldingen har også den funksjonen å bevise at personen ble informert om forespørselen. Hvis det kreves rettslige skritt for å løse tvisten, må meldingen brukes som bevis i prosessen.

Melding kan gjøres i et register over handlinger og dokumenter. Hvis det gjøres på registerkontoret, er det en bevisgaranti, ettersom virksomheten er ansvarlig for å bevise at dokumentet er levert til mottakeren.

Kommunikasjonen som sendes som svar på den utenrettslige meldingen kalles innsigelse.

Lær mer om betydningen av utenomrettslig.

Teachs.ru

Betydningen av Sub judice (Hva det er, konsept og definisjon)

Sub judice er et latinsk uttrykk som brukes i det juridiske feltet og det betyr "under dom", det ...

read more

Betydningen av Pro bono (Hva det er, konsept og definisjon)

pro bono er Latinsk uttrykk som betyr "for godt", i oversettelsen til portugisisk.Den vanligste b...

read more

Definisjon av tvangskjøring (hva det er, konsept og definisjon)

tvangskjøring er en håndhevelsesmetode brukt av rettshåndhevelsesmyndigheter for å sikre at de so...

read more
instagram viewer