Betydning av avbøtende omstendigheter (hva de er, konsept og definisjon)

protection click fraud

Formildende omstendigheter er årsaker til straffereduksjon for en forbrytelse, for eksempel det faktum at tiltalte er under 21 år, for eksempel. De er forutsatt i Artikkel 65 i straffeloven (CP).

Se også betydningen av formildende.

Etter å ha etablert grunnstraff for en viss forbrytelse, vurderer dommeren de formildende omstendighetene, som reduserer straffen, og de skjerpende omstendighetene, som kan øke, for å komponere straffen. Disse må presenteres av advokater for begge parter under prosessen.

Det er rettspraksis i brasiliansk straffelov som anser Premenstrual Tension (PMT) som en formildende omstendighet for en forbrytelse, da den fungerer som en forstyrrelse av den mentale tilstanden.

I henhold til den brasilianske straffeloven er de formildende omstendighetene ved en forbrytelse:

  • Minoritetsdempere: når tiltalte er under 21 år.
  • Bekjennelsesreduksjon: hvis tiltalte antok forbrytelsen spontant, kan han få straffen redusert.
  • En tiltalt over 70 år ved straffutmålingen må også få straffen redusert.
  • instagram story viewer
  • Å reparere skaden før rettssaken, eller prøve å unngå eller redusere konsekvensene av forbrytelsen.
  • Uvitenhet om loven er også en formildende faktor i straffen. Det er mulig for tiltalte å hevde at han ikke visste at det han gjorde var en forbrytelse. Ressursen er mye brukt i forsvar av administrative forbrytelser.
  • Enten forbrytelsen ble begått under tvang eller for å utføre ordrer fra noen med autoritet.
  • Om motivasjonen var for sosial eller moralsk verdi.
  • Og til slutt, hvis den kriminelle handlingen ble forårsaket midt i et opprør, påvirket av en mengde. Så lenge tiltalte ikke var årsaken til situasjonen.

Bruken av formildende omstendigheter er obligatorisk når straffen bestemmes, ikke bare et forslag til dommeren.

Straffelovens artikkel 66 definerer de såkalte generiske eller ikke navngitte formildende omstendighetene. Hendelser som ikke er bestemt av artikkel 65, men som er unntak som skal vurderes i henhold til saken. Det klareste eksemplet på en generell avbøting er tiltaltes anger.

Ervervende omstendigheter

I tillegg til formildende omstendigheter tar en dom hensyn til skjerpende omstendigheter. De som kan øke setningstiden.

Forverrende omstendigheter er gitt i artikkel 61 og 62 i straffeloven (CP) og er mer subjektive enn formildende. De involverer et bredt spekter av omstendigheter, og det vanligste i brasiliansk lov er at tiltalte er det igjen å begå en forbrytelse, hvis motivet er nytteløst, hvis tiltalte var full den gangen, og hvis det var et forsøk på å skjule forbrytelse.

Teachs.ru

Betydningen av menneskerettigheter (hva de er, konsept og definisjon)

Menneskerettigheter er alle rettigheter knyttet til å garantere et anstendig liv for alle mennesk...

read more

Foreskrift: hva er det, hva er det for, typer og lov?

Påbudet tjener til be om regulering av en rettighet allerede garantert når mangelen på regulering...

read more

Betydningen av utsatt (hva det er, konsept og definisjon)

Utsatt er partisipp for verbet utsetter, hvis betydning er gi samtykke til en forespørsel om noe....

read more
instagram viewer