Transformasjoner i føydalsamfunnet

protection click fraud

Etter høyden av føydalsystemet observerte Europa fra det 11. århundre en serie transformasjoner som markerte den såkalte lave middelalderen. En av de første endringene som fant sted var knyttet til økningen i landbruksproduksjonen, som takket være økningen i nye teknikker tillot en større varesirkulasjon i hele Europa. Nye ruter på land og sjø ble installert, som kom til å integrere Europa med andre regioner i Orienten.
Blant de viktigste kommersielle sentrene på denne tiden skilte de italienske byene Venezia og Genova seg ut. Den privilegerte posisjonen til disse to regionene tillot den italienske halvøya over tid å bli en entrepot mellom de kommersielle byene øst og vest. Samtidig som handel utviklet seg, kom ambisjonene til den middelalderske handelsklassen til å søke dominans over nye ruter dominert av arabere og jøder.
I tillegg til å ha kontroll over handelsruter, utgjorde araberne en trussel mot den kristne kirkes hegemoni. Som i kristendommen forkynte den muslimske troen, som ble praktisert av araberne, utvidelsen av deres tro gjennom konstant militært angrep. På denne måten oppfordret kirkens ledere til å opprette militære ekspedisjoner for å bekjempe muslimsk ekspansjon i Europa. Ved å innkalle de trofaste og søke støtte fra den edle klassen, ble det dannet hærer som kjempet for kirken.

instagram story viewer

Ved å bruke korsets symbol på flaggene og klærne, ble disse stridende kjent som korsfarere. Gjennom det 11. og 13. århundre dro flere korstog til Østen. Noen av korstogene hadde økonomisk støtte fra italienske kjøpmenn, som så i disse kampene a stor mulighet for kontroll over ruter og messer som tidligere var dominert av arabere og Jøder. Således, med hver seier av katolske hærer, ble nye land og handelsruter monopolisert av europeere.
Økningen i landbruksproduksjonen, i tillegg til utvidende handel, førte også til at middelalderens befolkning økte. Herregårdene, som ikke lenger støtter en økende befolkningstetthet, mistet mange av sine medlemmer til de nye middelalderbyene. Middelalderen, som var en periode preget av frykten for ulykker, oppfattet byer med murer, beskyttet med høye tårn og skiftende broer.
Kommersiell og demografisk utvidelse utvidet middelalderske byer utenfor murens grenser. Veksten i handel førte til at aksen til de viktigste økonomiske aktivitetene ble flyttet fra landsbygda til byene. Veggene som beskyttet byer og tettsteder mistet sin betydning med opprettelsen av grenser statsborgere skapt med fremveksten av monarkisk autoritet, og markerte overgangen fra middelalderen til Moderne tid.

Av Rainer Sousa
Uteksamen i historie

Kilde: Brasilskolen - https://brasilescola.uol.com.br/historiag/transformacoes-sociedade-feudal.htm

Teachs.ru
Tyfon og orkan. Typhoon and Hurricane Aspects

Tyfon og orkan. Typhoon and Hurricane Aspects

Orkan eller tyfon er nomenklaturer som brukes til å betegne en type syklon, det vil si atmosfæris...

read more
Summen av en P.G. avgrenset. Summen av vilkårene for en P.G. avgrenset

Summen av en P.G. avgrenset. Summen av vilkårene for en P.G. avgrenset

Studien av progresjon er basert på sekvenser som har et matematisk mønster. I henhold til dette m...

read more

Geoøkonomiske regioner i Brasil

I tillegg til den brasilianske regionale inndelingen som består av fem makroregioner (Sør, Sørøst...

read more
instagram viewer