G7: land, funksjon, betydning, historie, kritikk

protection click fraud

O G7 (Gruppe på syv)er et uformelt forum for dialog som samler de syv mest utviklede og industrialiserte landene i verden:

 • Canada;

 • OSS;

 • Storbritannia;

 • Frankrike;

 • Italia;

 • Tyskland;

 • Japan.

Gruppen ble opprettet på 1970-tallet, og holder årlig G7-toppmøtet for å diskutere samtidsspørsmål av stor betydning for det internasjonale samfunnet. Emner som dekkes spenner fra økonomiske, politiske og sikkerhetsspørsmål, som krigen mellom Russland og Ukraina, til helsespørsmål, slik tilfellet var med covid-19-pandemien.

I tillegg til de syv offisielle medlemmene, deltar EU i G7 som et unummerert medlem. Andre land inviteres også til å delta på gruppens møter. Brasil har deltatt på syv G7-toppmøter i denne egenskapen, det siste ble holdt i Hiroshima, Japan, i 2023.

Les også:New World Order — den verdensomspennende geopolitiske strukturen preget av fremveksten av flere maktsentre

Sammendrag om G7

 • G7 er et uformelt dialogforum som består av de syv mest utviklede og industrialiserte landene i verden.

 • Landene som er en del av G7 er: Canada, USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland og Japan.

 • instagram story viewer
 • Den europeiske union er også en del av G7 som et unummerert medlem.

 • Gruppen diskuterer aktuelle spørsmål av stor betydning for det internasjonale samfunnet, som dreier seg om akser som global økonomi, internasjonal sikkerhet og menneskerettigheter.

 • G7 har et roterende presidentskap. Landet som overtar denne stillingen er ansvarlig for å organisere G7-toppmøtet.

 • G7-toppmøtet er forumets årsmøte. Alle medlemmer og inviterte land og internasjonale organisasjoner deltar i den.

 • Mellom 1997 og 2014 var Russland en del av forumet, som da ble kalt G8. Landet ble suspendert etter annekteringen av Krim-territoriet.

 • Brasil har deltatt på syv G7-toppmøter som gjest, det siste var toppmøtet i Hiroshima, Japan, i 2023.

 • Kritikk av G7 er blant annet knyttet til beslutningstaking som er til fordel for gruppens land til skade for mindre utviklede nasjoner.

Hvilke land er med i G7?

Gruppen på syv (G7), som navnet indikerer, er offisielt dannet av syv land:

 • Canada;

 • OSS;

 • Storbritannia;

 • Frankrike;

 • Italia;

 • Tyskland;

 • Japan.

Viktig:I tillegg til medlemslandene i forumet, EU (politisk og økonomisk blokk bestående av 27 europeiske nasjoner) ble invitert til å bli med i gruppen i 1977 og har siden utgjort G7 som et unummerert medlem. Under gruppens toppmøter inviteres statsoverhoder og representanter fra andre land som ikke offisielt er med i G7 til å delta på noen av møtene.

Hva er rollen til G7?

G7s rolle er å temadiskusjon nåværende og av stor betydning for samfunnet Internasjonal, med sikte på beslutningstaking og utarbeidelse av koordinert politikk som kan bidra til å løse konflikter og løse problemer. Temaer knyttet til for eksempel global økonomi, internasjonal sikkerhet og menneskerettigheter er tilbakevendende på gruppens møter.

Hvor viktig er G7?

G7 samler de syv nasjonene med størst påvirkningskraft i internasjonal geopolitikk, i tillegg til å ha dominerende økonomier som står for omtrent 45 % av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP). Forumet tilsvarer også et miljø hvor disse landene i det såkalte globale nord (utviklede land) kan koordinere sine handlinger på dagens problemer og utvikle politikk på ulike områder med sikte på felles.

Gitt dette kan vi si at G7 er viktig fordi beslutninger tatt av medlemmene har globale konsekvenser ogpåvirke alle land direkte eller indirekte, som påvirker politikk, økonomi eller områder som helse og miljø.

G7-toppmøtet

Arbeidsmøte holdt under G7-toppmøtet i Hiroshima, Japan, i 2023. [1]
Arbeidsmøte holdt under G7-toppmøtet i Hiroshima, Japan, i 2023. [1]

G7-toppmøtet er det årlige møtet for statsoverhoder og ledere for de syv medlemslandene i forumet, inkludert EU. Det holdes flere møter under G7-toppmøtet, der samtidsspørsmål av global betydning diskuteres.

Under de første møtene var økonomien hovedfokus for forumlandene. For tiden er det et større mangfold av emner som dekkes. På de siste toppmøtene var covid-19-pandemien, krigen mellom Russland og Ukraina og globale klimaspørsmål noen av temaene som ble tatt opp. På slutten av hver møte et dokument er produsert tjenestemann som oppsummerer alle punktene som ble diskutert under møtene. Denne samme rapporten registrerer beslutningene som er tatt av medlemmene i gruppen.

Hvert toppmøte finner sted i landet som for tiden har presidentskapet i forumet. Rollen som G7-president roterer og endres hvert år. For tiden har Japan presidentskapet, og det er grunnen til at toppmøtet i 2023 ble holdt i landet, nærmere bestemt i byen Hiroshima.

G7-toppmøtet deltar ikke bare av forummedlemmer. Det er vanlig at ledere fra andre land og internasjonale organisasjoner (FN, WTO, OECD, IMF, etc.) inviteres til å følge noen av diskusjonene og delta i enkelte arbeidsmøter. På gruppens siste møte var land som Australia, Brasil, Vietnam, Kamerun og Sør-Korea blant gjestene.

Hva er forskjellene mellom G7 og G8?

Hovedforskjellen mellom G7 og G8 er tilstedeværelsen av Russland. Landet ble offisielt med i forumet i 1998, da det ble Gruppe på åtte (G8). Imidlertid førte Russlands annektering av Krim i 2014 til at landet ble suspendert fra gruppen på ubestemt tid.

Ledere for G8-landene og EU under toppmøtet som fant sted i 2000 i Japan. [2]
Ledere for G8-landene og EU under toppmøtet som fant sted i 2000 i Japan. [2]

Det er viktig å huske her at Krim er en halvøy som ligger sør for Ukraina og var en del av det ukrainske territoriet som en autonom republikk siden 1954. Utviklingen av Spenninger mellom Russland og Ukraina kulminerte i krigen som begynte i 2022 og som fortsatt pågår. Denne konflikten var på agendaen for G7-toppmøtet i 2023 og genererte nye sanksjoner mot Russland.

Historien til G7

Historien til G7 begynner på 1970-tallet, da global geopolitikk og hovedsakelig utviklede land var preget av politiske kriser internt i territoriene og ved det første oljesjokket, som direkte påvirket stabiliteten i markedet Internasjonal. I 1973 fant noen uformelle møter sted mellom representanter for USA, Frankrike, Storbritannia og Vest-Tyskland, der diskusjonene hovedsakelig dreide seg om økonomiske temaer.

I 1975 kalte den daværende franske presidenten, Valéry Giscard d'Estaing, og Tysklands statsminister, Helmut Schmidt, til et møte for å diskutere temaer som er relevante for datidens økonomiske kontekst. Møtet ble holdt på slottet i Rambouillet og ble deltatt av fem land i tillegg til Frankrike: USA, Storbritannia, Tyskland, Japan og Italia. Dette ble ansett som det første og eneste G6-møtet. USA ba om Canadas inntreden i forumet i 1976, og samme år fant det første G7-toppmøtet sted.

Russland ble med på G7-møtene i 1994, etter å ha integrert de fleste diskusjonene på toppmøtet i Denver (USA) i 1997. Året etter ble G7 til G8 på grunn av Russlands deltakelse. Som vi så tidligere, landet sluttet å være medlem av forumet etter annektering fra Krim.

Se også: G20 — hovedforumet for internasjonalt økonomisk samarbeid

Brasil og G7

Brasil ble igjen invitert til å delta på G7-toppmøtet etter en 14-årig pause. Invitasjonen var å delta på møtet som fant sted i 2023 i den japanske byen Hiroshima. Analytikere ser på dette trekket som et forsøk fra de utviklede landene i G7 for å komme nærmere fremvoksende land, og det er grunnen til at lederne i andre utviklingsøkonomier også var det gjester. Andre tolkninger forbinder også Brasils deltakelse med dialoger om konflikten i Europa mellom Russland og Ukraina.

Verdens ledere, blant medlemmer og gjester, på G8-toppmøtet, holdt i St. Petersburg, Russland, i 2006. [3]
Verdens ledere, blant medlemmer og gjester, på G8-toppmøtet, holdt i St. Petersburg, Russland, i 2006. [3]

Brasils første deltakelse i et G7-toppmøte (som den gang var G8) fant sted i 2003, under møtet som ble holdt i Frankrike og i samme periode da den brasilianske økonomien dukket opp på den internasjonale scenen, og fikk mer og mer plass blant fremvoksende land. Nye deltakelser fant sted i 2005 (Storbritannia), i 2006 (Russland), i 2007 (Tyskland), i 2008 (Japan) og i 2009 (Italia). Inntil nå, landet allerede var en del av syv G7-toppmøter.

Kritikk av G7

G7 er en gruppe som består av noen av de største og mest innflytelsesrike økonomiene i verden. Disse landene spiller en sentral rolle i det geopolitiske scenariet, og Den viktigste kritikken er rettet mot faktum dDet er tilbeslutninger som skal tas basert på dine egne interesser, når man ser bort fra de negative konsekvensene og vanskelighetene som underutviklede land og andre nasjoner rundt om i verden kan ha.

Et annet punkt som kritiseres er det faktum at Kina ikke integrerer forumet som medlem, selv om det er den største fremvoksende økonomien og den nest største økonomien i verden, bak bare USA.

Det er også diskutert det faktum at mange av spørsmålene som ble tatt opp av G7-medlemmer under møtene dereslevde opphav i selve handlingene til disse landene i den historiske fortiden, spesielt i forhold til utnyttelse av naturressurser i andre territorier.

bildekreditt

[1] Ricardo Stuckert / Planalto Palace / Wikimedia Commons (reproduksjon)

[2] Kreml / Pressekontor og presidentinformasjon / Wikimedia Commons (reproduksjon)

[3] Kreml / Pressekontor og presidentinformasjon / Wikimedia Commons (reproduksjon)

Kilder

AFP. G7, et uformelt møte mellom stormakter. UOL News, 2018. Tilgjengelig i: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2018/06/09/o-g7-uma-reuniao-informal-de-grandes-potencias.htm.

AZEVEDO, Rayanne. Betydningen av Brasils retur til G7 etter 14 år. Deutsche Welle (DW), 2023. Tilgjengelig i: https://www.dw.com/pt-br/o-significado-do-retorno-do-brasil-ao-g7-depois-de-14-anos/a-65678501.

BICKER, Laura. Hvorfor G7 inviterte Brasil og 7 andre land til toppmøtet i Japan. BBC News, 2023. Tilgjengelig i: https://www.bbc.com/portuguese/articles/c727yzypv8xo.

G7-toppmøtet i Hiroshima 2023. Tilgjengelig i: https://www.g7hiroshima.go.jp/en/.

LEBLANC, Paul. Finn ut hva G7 er og viktigheten av dette toppmøtet for verdensledere. CNN, 2021. Tilgjengelig i: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-o-que-e-o-g7-e-qual-a-importancia-dessa-cupula-de-lideres-mundiais/.

LUCCI, Elian Alabi. Territorium og samfunn i en globalisert verden, 2: videregående opplæring. São Paulo: Saraiva, 2016.

ESSAY. Forstå hva G7 er og hva er forskjellene mellom G8 og G20. Folha de S.Paulo, 2023. Tilgjengelig i: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/05/entenda-o-que-e-o-g7-e-quais-sao-as-diferencas-para-o-g8-e-o-g20.shtml.

FORBUNDSSENAT. Secom kommunikasjonshåndbok: G7 og G8. Det føderale senatet, [S.I.]. Tilgjengelig i: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/guia-de-economia/g7-e-g8.

Av Paloma Guitarrara
Geografilærer

Teachs.ru

Forbrytelser mot ære og bruk av falsk identitet via e-post

I noen tid har det blitt prøvd å vise at Internett ikke er et land uten lover, og de fleste av lo...

read more

Sjekk kursene og datoen for Enade 2020

National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep) ga ut dette Mandag ...

read more

Alternative kroppsøvelser: arbeider kropp og sinn.

Meditasjon, yoga, tai-chi-chuan, pilates, indisk dans... For noen år siden kom disse aktivitetene...

read more
instagram viewer