Hvorfor invaderte Russland Ukraina?

protection click fraud

Hvorfor invaderte Russland Ukraina i 2022? Det er en multifaktoriell ting. Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, etter en eskalering i spenningen som hadde brøt ut noen måneder tidligere. Noen av motivasjonene som førte til dette scenariet i Øst-Europa, som Ukrainas nærmere forhold til organisasjoner som NATO og EU, forstås gjennom analysen av de historiske relasjonene mellom begge land, hovedsakelig med henvisning til innlemmelsen av Ukraina i Sovjetunionen, konteksten av den kalde krigen og herredømmet over halvøya Krim.

Se også: Konflikter mellom Israel og Palestina - en av de mest langvarige problemene i menneskehetens historie

Emner i denne artikkelen

 • 1 - Sammendrag om hvorfor Russland invaderte Ukraina
 • 2 - Historisk kontekst av spenning mellom Russland og Ukraina
 • 3 - Hvorfor invaderte Russland Ukraina?
 • 4 - Mulige konsekvenser av konfliktene mellom Russland og Ukraina
 • 5 - Videoleksjon om krig i Ukraina

Sammendrag om hvorfor Russland invaderte Ukraina

 • Mens spenningene mellom Russland og Ukraina raskt eskalerte på slutten av 2021, har deres røttene går tilbake til den historiske fortiden og til de territoriale, kulturelle og politiske relasjonene mellom disse to land.

  instagram story viewer

 • Muligheten for at Ukraina blir med i NATO er en av årsakene til konflikten. Dette ville bety større tilnærming til Vesten og Russlands tap av innflytelse over landet.

 • Videre, tatt i betraktning målene for denne alliansen, ville de andre NATO-medlemslandene beskytte direkte og indirekte til Ukraina, noe som kan øke landets militære kapasitet og utgjøre en trussel mot Russland.

 • En dyp politisk krise som tok tak i Ukraina etter suspensjonen av forhandlingene med EU og Krim-spørsmålet er også årsaker til konflikten.

 • Rett før de facto-invasjonen, som fant sted 24. februar 2022, anerkjente Russland uavhengigheten til Ukrainas utbryterregioner.

 • Noen av konsekvensene av konflikten er den enorme bølgen av ukrainske flyktninger, hundrevis av dødsfall og sårede, samt økonomiske sanksjoner mot Russland og medlemmer av dets regjering på en personlig måte.

Ikke stopp nå... Det er mer etter annonsen ;)

Historisk kontekst av spenningen mellom Russland og Ukraina

Spenninger mellom Russland og Ukraina eskalerte raskt fra desember 2021, og kulminerte med nabolandets invasjon av ukrainsk territorium bare to måneder senere. Årsakene til at denne situasjonen ble installert i den østeuropeiske regionen går tilbake til historisk fortid avs tos land ogDe sosiokulturelle, økonomiske og politiske spørsmål.

Områdene som i dag tilsvarer landene på den østlige delen av det europeiske kontinentet, spesielt Russland, Ukraina og Hviterussland, ble okkupert for første gang av mennesker som tilhørte den samme etniske matrisen, vanligvis kalt de første slaverne eller russerne, et navn gitt lenge etter begynnelsen av bosetningen. Til tross for den kulturelle særegenheten til hver av dem, er det således en rekke kulturelle elementer som forbinder dem.

Å tenke på det geopolitiske og territorielle spørsmålet, historien om Ukrainas dannelse og utvidelsen av russisk territorium gjennom århundrene hjelper oss også å forstå den nåværende konteksten i regionen. I løpet av andre halvdel av 1700-tallet begynte en del av det ukrainske territoriet å bli annektert av Det russiske imperiet, som utvidet seg til flere områder i vest og sør, inkludert halvøya som tilsvarer à Krim. Etter å ha oppnådd sin uavhengighet, ble landet innlemmet i Unionen av sovjetiske sosialistiske republikker (USSR), i år 1922.

Ukraina var en del av den sovjetiske blokken hele veien Kald krig, og ble uavhengig igjen først i 1991 med demonteringen av Sovjetunionen. I mellomtiden, i 1954, ble Krim-halvøya, som til da tilhørte russisk territorium, avstått til Ukraina i en manøver tolket som symbolsk og strategisk. Nesten seks tiår senere ville dette området gå tilbake til russisk styre, og forårsake en dyp diplomatisk og geopolitisk krise med Ukraina, kjent som Krim problem, som vil utspille seg i den nåværende konflikten.

Et annet viktig faktum som skjedde i intervallet mellom dannelsen av Sovjetunionen og dets separasjon var opprettelsen, i 1949, av den nordatlantiske traktatorganisasjonen (nato), en politisk og militær allianse hvis mål er løsning og forebygging av konflikter og beskyttelse av medlemslandene. Etter slutten av den kalde krigen utvidet NATO seg til Øst-Europa, nærmere Ukraina. Dette landet tok også initiativ til dialogen med Den Europeiske Union, viser interesse for offisielt å bli med i blokken.

Vite mer: Warszawapakten - en avtale signert mellom landene i Sovjetunionen som reaksjon på opprettelsen av NATO

Hvorfor invaderte Russland Ukraina?

Årsakene til at Russland invaderte Ukraina forårsaker fortsatt intens debatt blant politiske analytikere og forskere. Invasjonen fant sted 24. februar 2022, men som vi så ovenfor kan mange av motivasjonene identifiseres gjennom en historisk analyse av invasjonen. motstridende forholdtil mellom de to landene av Øst-Europa.

En av hovedårsakene til invasjonen er tettere tilnærming mellom Ukraina og NATO, en organisasjon som etter russisk syn representerer landene i Vesten og noen av deres viktigste politiske motstandere på den internasjonale scenen, blant dem OSS. Andre østeuropeiske nasjoner som grenser til Russland er til og med en del av denne alliansen, som de baltiske landene (latvia, Estland og Litauen) og Polen, og etterlater bare Ukraina og Hviterussland.

I tillegg til en sannsynlig NATO-inntreden som indikerer Vestens større styrke i regionen og følgelig reduksjonen av russisk innflytelse over Ukraina, territoriet Den ukrainske regjeringen ville vedta alliansens sikkerhets- og militærbeskyttelsespolitikk, noe som ville føre til direkte støtte fra andre medlemsland i tilfelle ustabilitet. i området.

Slike handlinger vil utgjøre en trussel mot Russland. Men etter en måned etter starten av konflikten, den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kritiserte NATOs handlinger i forhold til mangelen på bistand til landet hans.

En annen årsak til invasjonen er direkte assosiert med tidligere hendelser, som ble utløst i 2013. På den tiden ble forhandlingene om Ukrainas inntreden i EU suspendert av landets daværende president, hvis politiske idealer var på linje med Russland. Han ble kastet fra vervet året etter, 2014, etter en intens bølge av protester i landet.

Samme år ble annektering av Krim til territoriet fra Russland, og russerne har erklært støtte til utbryterregionene i Øst-Ukraina. Begge har en stor befolkning av russisk opprinnelse, og landets regjering hevder at handlingene var rettet mot å beskytte russiske borgere eller de med russiske røtter.

Noen dager før invasjonen fant sted, anerkjennelse avuavhengigheten til utbryterregionene Donetsk og Luhansk av Russland, i det østlige Ukraina. Dette førte til at russerne flyttet troppene sine til det området, og satte seg effektivt inn innenfor grensene til Ukraina og nærmet seg strategiske områder av landet.

Årsakene ovenfor er de mest kjente og assosiert med den russiske invasjonen av Ukraina. Det er også analyser som peker på politiske motiver til Russlands president, Vladimir Putin, for invasjonen, som demonstrasjonen av russisk innflytelsesmakt over regionen og løsningen av "ufullførte saker" med nabonasjonen.|1|

Mulige konsekvenser av konfliktene mellom Russland og Ukraina

Konfliktene mellom Russland og Ukraina har tiltrukket seg oppmerksomhet fra hele det internasjonale samfunnet, som er påvirket direkte og indirekte av hendelsene i den østeuropeiske regionen i denne sammenheng krig. De største konsekvensene lider imidlertid av områdene som er direkte angrepet, hovedsakelig lokalisert i Ukraina.

 Ukrainske flyktninger forlater landet til fots over grensen til Ungarn. [1]
 Ukrainske flyktninger forlater landet til fots over grensen til Ungarn. [1]

Her er noen av konsekvensene av konfliktene mellom Russland og Ukraina:

 • stort antall ukrainske statsborgere som forlater landet som flyktninger, og flytter hovedsakelig til grensende nasjoner som Polen og Ungarn;

 • hundrevis av mennesker drept, skadet og forsvunnet som følge av luftangrep og direkte militære sammenstøt på bakken;

 • ødeleggelse av infrastruktur fysikk av de angrepne stedene;

 • økonomisk og humanitær krise;

 • tap av strategiske områder av Ukraina, nå under russisk styre, slik som ukrainske havnebyer ved Svartehavet;

 • ileggelse av økonomiske sanksjoner mot Russland og også mot viktige medlemmer av den russiske regjeringen, inkludert landets president og hans familiemedlemmer;

 • avbrudd i forsyningen av naturgass fra Russland til Europa;

 • diplomatisk isolasjon fra Russland.

Video om krig i Ukraina

Karakterer

|1| BBC NEWS BRASIL. Invasjon av Ukraina: Hva ønsker Putin av den russiske offensiven? BBC, 24. feb. 2022. Tilgjengelig på her.

bildekreditt

[1] Janossy Gergely / lukkerstokk

Av Paloma Guitarrara
Geografilærer

Teachs.ru

Direkte transitivt verb: hva det er, hvordan identifiseres

direkte transitivt verb er den som har verbalt komplement presenterer ikke en preposisjon, for ek...

read more
Omkretsen av kvadratet: hvordan beregne, eksempler

Omkretsen av kvadratet: hvordan beregne, eksempler

O omkretsen av torget og måling av konturen til denne geometriske figuren. Husk at en firkant er ...

read more
Gresk alfabet: de 24 greske bokstavene og deres oversettelse

Gresk alfabet: de 24 greske bokstavene og deres oversettelse

O gresk alfabet består av 24 bokstaver. Det er avledet fra det fønikiske alfabetet og påvirket da...

read more
instagram viewer