Betydningen av bruttolønn (hva det er, konsept og definisjon)

protection click fraud

Bruttolønn eller grunnlønn er månedlig godtgjørelse som en arbeider mottar uten å vurdere de obligatoriske offisielle rabattene, som INSS og inntektsskatt.

Normalt, når noen stenger en arbeidskontrakt, er lønnsmengden som er etablert brutto, det vil si når rabatter ennå ikke er brukt.

I praksis mottar ikke arbeideren verdien av bruttolønnen, med mindre han ikke betaler offisiell skatt, som regnes som en alvorlig forbrytelse.

Jo større verdien av bruttolønnen er, desto større trekk vil arbeidstakeren måtte gjøre. For å finne ut prosentandelen av rabatter, må den ansatte konsultere den godkjente rabattabellen for inneværende år.

Finn ut mer om betydningen av INSS.

nettolønn

I motsetning til bruttolønn er nettolønn navnet på det endelige resultatet av godtgjørelse, etter å ha trukket alle obligatoriske offisielle skatter.

O nettolønn er det reelle beløpet arbeidstakeren vil motta. i hånden (eller på bankkontoen din) på slutten av måneden.

Lær også mer om betydningen av minstelønn.

Teachs.ru

Betydningen av asyl (hva det er, konsept og definisjon)

Asyl er navnet gitt til psykiatrisk institusjon eller sykehus som spesialiserer seg på behandling...

read more

Betydning av biosikkerhet (hva det er, konsept og definisjon)

Biosikkerhet omfatter en sett med normer og tiltak rettet mot å beskytte helsepersonell og befolk...

read more

Betydning av andre (hva det er, konsept og definisjon)

Det er også et adverb slik at det betyr "også"; "også"; "annet enn det"; "på samme måten".Adverb ...

read more
instagram viewer