Swamp Mummies Mysteries. Swamp Mummies

protection click fraud

Generelt når vi hører om mumier, refererer vi nesten alltid til tilfellene til de egyptiske suverene eller de mumifiserte kroppene i det pre-colombianske Amerika. Imidlertid er det et stort antall mumier som har blitt oppdaget i sump i Nordvest-Europa og også i regionen Storbritannia.

sumpmumier, i motsetning til de egyptiske og amerikanske mummifiseringsprosessene, ble bevart på grunn av forholdene på stedene der kroppene deres ble igjen. I sumpene i disse områdene er det dannelse av torv - materiale av vegetabilsk opprinnelse dannet fra nedbrytning av mosser og andre materialer - som brukes som drivstoff til oppvarming eller matlaging matvarer.

Torvets sammensetning og nedbrytningen av materialene gjør myrvannet ekstremt surt, anaerobt, bistå i bevaring av vev og andre deler av kroppene til mennesker som var igjen der, i tillegg til å sverte hud. Imidlertid demineraliserer surheten beinene. Hvis den på den ene siden bevarer kroppene og hjelper arkeologene, på den andre siden forhindrer denne prosessen videre forskning, hovedsakelig på grunn av vanskeligheter med å kunne utføre DNA-tester på disse mumier. I tillegg førte kontakten etter fjerning av det funnet stedet til at kroppene i kontakt med det aerobe miljøet spaltes raskt.

instagram story viewer

De fleste av kroppene stammer fra den såkalte jernalderen, som skjedde mellom det 3. århundre f.Kr. Ç. og det første århundre d. Ç. Forholdene der de ble drept presenterer en rekke tvil om de virkelige årsakene som førte til disse mennesker til å dø, som i tilfellet med den såkalte Tollundmannen, funnet i en dansk sump i 1930. Skiltene på kroppen hans indikerer at dødsfallet skyldtes henging. Tollund Man er en av de mest bevarte europeiske mumiene, med et lik funnet nesten intakt. Men på grunn av nedbrytningen forårsaket av kontakt med det aerobe miljøet, ble forskerne interessert i å bevare bare hodet og armene.

Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)

Flere teorier blir reist om årsakene til dødsfallene. De mest aksepterte refererer til hedenske ritualer utført av germanske folk til ære for sine guder. Men forskningen på tidsskriftets manuskripter, som hovedsakelig ble skrevet av romerne som skrev fra rapporter om kjøpmenn, påpeker at årsakene til dødsfallene var å straffe de menneskene som hadde vaner vurdert uakseptabelt. Imidlertid var muligens disse romerske tolkningene mer rettet mot å stille spørsmål ved og moralisere romerne selv enn å trofast skildre situasjonen for disse dødsfallene.

I tillegg til Tollund Man ble også Oldcroghan Man, Grauballe, Barremose, Raevemosen og konene til Elling, Haraldskdr og Yde funnet. Tusenvis av kropper ble registrert i disse europeiske regionene, og viste at utøvelsen av ofre til en viss grad ble tatt for gitt blant de germanske folkene i perioden. Disse organene er en kilde til studier og kunnskap om dette øyeblikket i europeisk historie.


Av Tales Pinto
Uteksamen i historie

Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:

PINTO, Tales dos Santos. "Mysteries of the Swamp Mummies"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/historia/mumias-pantano.htm. Tilgang 27. juni 2021.

Teachs.ru
Brasils deltakelse i andre verdenskrig

Brasils deltakelse i andre verdenskrig

Ansett som den største konflikten i historien, den Andre verdenskrig det skjedde mellom årene 193...

read more

Totalitære regimer i Europa

Andre verdenskrig skjedde på grunn av fremveksten og konsolideringen av Tysk nazisme og av europe...

read more

Øvelser på renessansen

Vi vet at Gjenfødelsedet var en kunstnerisk, kulturell og vitenskapelig bevegelse som fant sted i...

read more
instagram viewer