Betekenis van gedeeltelijk (wat het is, concept en definitie)

gedeeltelijk is wat komt overeen met een deel van een totaal, dat wil zeggen, dat het tot een geh...

read more

Betekenis van vet (wat het is, concept en definitie)

Vet is de kwaliteit van de persoon die is gedurfd, moedig en niet bang om risico's te nemen, fysi...

read more

Betekenis van bot (wat het is, concept en definitie)

bot is een bijvoeglijk naamwoord dat kenmerkt that iets dat definitief, onbetwistbaar is en dat d...

read more

Betekenis van tussenwerpsel (wat het is, concept en definitie)

Tussenwerpsel is elk woord dat gevoelens en emoties op verschillende manieren uitdrukt. Voorbeeld...

read more

Functies van het "wat"

Het woord "dat" kan de rol spelen van een bijwoord, voegwoord of voornaamwoord:"Wat" met de bijwo...

read more

Bekrachtigen en corrigeren: betekenissen en verschillen tussen woorden

Bekrachtigen en corrigeren zijn woorden paroniemen (ze hebben bijna identieke spelling en uitspra...

read more

6 Kenmerken van verhalende tekst

De verhalende tekst is het tekstuele type dat een opeenvolging van feiten vertelt, echt of denkbe...

read more

Betekenis van verrassing (wat het is, concept en definitie)

verrassing betekent: wat is onverwacht?, is het eigendom van wat verrassingen. Het kan een gevoel...

read more

Betekenis van slak (wat het is, concept en definitie)

Slak is een pejoratieve term die wordt gebruikt om te verwijzen naar: sociaal achtergestelde laag...

read more
Betekenis van onderwerp (wat het is, concept en definitie)

Betekenis van onderwerp (wat het is, concept en definitie)

onderwerp is het deel van een zin dat rechtstreeks in wisselwerking staat met het werkwoord (met ...

read more

Betekenis van catachresis (wat het is, concept en definitie)

catachresis is een beeldspraak van de Portugese taal, die de gebruik van een bepaalde term buiten...

read more

6 Voorbeelden van dubbelzinnigheid

Ambiguïteit is het kenmerk van een woord, uitdrukking of zin die dubbele betekenis of dat doet tw...

read more
instagram viewer