Oefeningen op bijvoeglijke naamwoorden in het Engels (met commentaar)

Test je kennis van de volgorde waarin bijvoeglijke naamwoorden in een zin worden geplaatst, de vergelijkende en overtreffende trap, en nog veel meer.

Bekijk onze becommentarieerde feedback met gedetailleerde uitleg en consolideer uw leren!

vraag 1

Vink het alternatief aan dat de zin correct aanvult:

Ze is een __________________.

a) meisje mooi
b) mooie meid
c) geweldige meid
d) geweldige meid

Correct alternatief: b) mooie meid

Ze is een mooi meisje. (Ze is een mooi meisje.)

een fout. In de Engelse taal worden bijvoeglijke naamwoorden voor zelfstandige naamwoorden geplaatst. Bijgevolg, mooi (mooi) kan niet achter het zelfstandig naamwoord staan meisje (meisje).

b) JUIST. In het Engels worden bijvoeglijke naamwoorden voor zelfstandige naamwoorden geplaatst. Merk op dat het bijvoeglijk naamwoord mooi (mooi) wordt gebruikt voor het zelfstandig naamwoord meisje (meisje).

c) FOUT. Voor woorden die beginnen met een klinker, moet het lidwoord worden gebruikt een. daarom zeggen we: een geweldige meid.

d) FOUT. Het alternatief d) het is onder geen enkele omstandigheid onjuist vanwege het feit dat het bijvoeglijk naamwoord achter het zelfstandig naamwoord is geplaatst. Zelfs als het correct is geplaatst, wordt het lidwoord gebruikt vóór woorden die beginnen met een klinker een. Dus we zouden hebben een geweldige meid.

vraag 2

(PM-SC/2018)

Van nagelbars tot autowasstraten: hoe groot is het slavernijprobleem in het VK?

door Annie Kelly

Bestaat slavernij in het VK?

Meer dan 250 jaar sinds het einde van de trans-Atlantische slavenhandel, zitten er vandaag de dag nog steeds bijna 41 miljoen mensen vast in een of andere vorm van slavernij. Toch kent niemand echt de omvang en hoeveel slachtoffers of daders van deze misdaad er in Groot-Brittannië zijn.

De gegevens die zijn vrijgegeven, zijn inconsistent. De regering schat dat er in het VK ongeveer 13.000 slachtoffers van slavernij zijn, terwijl de Global Slavery Index eerder dit jaar een veel hogere schatting van 136.000 naar buiten bracht.

Statistieken over slavernij van de National Crime Agency noteren het aantal mensen dat is doorgegeven aan de regering nationaal verwijzingsmechanisme (NRM), het proces waarmee slachtoffers van slavernij worden geïdentificeerd en toegekend ondersteuning. Hoewel deze gegevens een goed beeld geven van welke soorten slavernij het meest voorkomen en wie het slachtoffer wordt van uitbuiters, geeft het niet het hele plaatje weer. Voor elk slachtoffer dat door de politie wordt geïdentificeerd, zullen er vele anderen zijn die niet worden gevonden en onder controle blijven van mensenhandelaars, pooiers en gangmasters.

Er zijn ook veel potentiële slachtoffers die niet akkoord gaan met het mechanisme omdat ze de autoriteiten niet vertrouwen, of te bang zijn om aangifte te doen van hun mensenhandelaars. Tussen 1 november 2015 en 30 juni 2018 ontving de regering meldingen van 3.306 potentiële slachtoffers van moderne slavernij in Engeland en Wales die niet naar de NRM waren verwezen.

[…]

De politie registreerde tussen juni 2017 en juni 2018 3.773 moderne slavernijdelicten.

[…]

(Bron: https://www.theguardian.com/global-development/2018/ 18 okt/nail-bars-carwashes-uk-slavernij-probleem-anti-slavernij-dag. Toegang: 20-10-2018)

In het volgende fragment: "(...) de regering heeft meldingen ontvangen van 3.306 potentiële slachtoffers van moderne slavernij in Engeland en Wales (...)", zijn de onderstreepte woorden respectievelijk:

a) Het zelfstandig naamwoord; een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord.
b) een bijvoeglijk naamwoord; een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord naar zelfstandig naamwoord.
c) een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord.
d) Het zelfstandig naamwoord; naar zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord; een bijvoeglijk naamwoord.
e) een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord naar zelfstandig naamwoord naar zelfstandig naamwoord.

Correct alternatief: c) Een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord een bijvoeglijk naamwoord; naar zelfstandig naamwoord.

Merk op dat in alle alternatieven slechts twee grammaticale klassen beschikbaar zijn: bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Om tot het juiste antwoord voor deze oefening te komen, moet je eerst twee dingen weten:

 • In de Engelse taal worden bijvoeglijke naamwoorden voor zelfstandige naamwoorden geplaatst.
 • Bijvoeglijke naamwoorden schrijven kenmerken toe aan zelfstandige naamwoorden.

In potentiële slachtoffers, het woord potentieel (potentieel) kent een kenmerk toe aan het zelfstandig naamwoord slachtoffers (slachtoffers) en dus de rol van een bijvoeglijk naamwoord spelen.

Hetzelfde gebeurt in moderne slavernij, waar het woord modern (modern) kenmerkt het zelfstandig naamwoord slavernij (slavernij).

Merk op dat in beide gevallen bijvoeglijke naamwoorden voor zelfstandige naamwoorden worden geplaatst.

Bekijk ook: Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels (bijvoeglijke naamwoorden)

vraag 3

Let op de volgorde van woorden en rangschik ze correct

a) a - groot - zwart - hond - dik

Correct antwoord: de grote dikke zwarte hond
Vertaling: een dikke zwarte hond

Wanneer een zin twee of meer bijvoeglijke naamwoorden heeft, moeten ze de volgende volgorde respecteren:

mening > maat > gewicht > leeftijd > vorm > kleur > herkomst > religie > materiaal > doel > naam

daarom:

 • groot: maat
 • dik: Gewicht
 • zwart: kleur

b) een - Frans - interessant - oud - lied

Correct antwoord: een interessant oud Frans lied
Vertaling: Een interessant oud Frans lied

De positie van bijvoeglijke naamwoorden in een zin volgt de volgende volgorde:

mening > maat > gewicht > leeftijd > vorm > kleur > herkomst > religie > materiaal > doel > naam

 • interessant: mening
 • oud: leeftijd
 • Frans: oorsprong

c) a - nieuw - jasje - groen

Correct antwoord: de nieuwe groene jas
Vertaling: een nieuw groen jasje

Als er meer dan één bijvoeglijk naamwoord in de zin staat, moet u ze in de volgende volgorde ordenen:

mening > maat > gewicht > leeftijd > vorm > kleur > herkomst > religie > materiaal > doel > naam

 • nieuw: leeftijd
 • groen: kleur

vraag 4

Markeer het juiste alternatief.

a) Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels variëren in geslacht, aantal en graad.
b) Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels variëren alleen in geslacht en aantal.
c) Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels variëren alleen in geslacht.
d) Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels variëren alleen in mate.

Correct alternatief: d) Engelse bijvoeglijke naamwoorden variëren alleen in graad.

In het Engels is er geen mannelijke en vrouwelijke vorm voor bijvoeglijke naamwoorden, dus ze verschillen niet in geslacht. Hetzelfde woord dat wordt gebruikt om naar het vrouwelijke geslacht te verwijzen, wordt gebruikt om naar het mannelijke geslacht te verwijzen.

Voorbeelden:

 • ze is heel moe. (Ze is heel moe.)
 • hij is erg moe. (Hij is erg moe.)

Het is ook correct om te stellen dat bijvoeglijke naamwoorden in het Engels niet in aantal variëren (enkelvoud/meervoud).

Voorbeelden:

 • ik ben moe. (Ik ben moe.)
 • ze zijn moe. (Ze zijn moe.)

Bijvoeglijke naamwoorden in het Engels variëren alleen in graad (comparatief/superlatief), omdat ze elk op een andere manier worden aangegeven.

 • Ik ben vermoeider dan mijn broer. (Ik ben vermoeider dan mijn broer.) - relatieve superioriteit
 • mijn broer is minder moe dan ik. (Mijn broer is minder moe dan ik.) - relatieve minderwaardigheid
 • ik ben zo moe als mijn oom. (Ik ben net zo moe als mijn oom.) - vergelijking van gelijkheid
 • Mijn neef is de meest vermoeide persoon van de klas vandaag. (Mijn neef is de meest vermoeide persoon in de klas vandaag.) - overtreffende trap

Merk op dat om elk van de graadideeën uit te drukken een specifieke zinsvormingsstructuur werd gebruikt.

5. Herschrijf de zinnen met het juiste bezittelijk bijvoeglijk naamwoord. Volg het model.

Model: Het huis van Ann is erg groot.

Antwoord: haar huis is echt groot.

a) De kat van meneer Johnson is zwart.

Antwoord: zijn kat is zwart. (Zijn kat is zwart.)

Dhr. betekent Heer, daarom De heer Johnson's gelijk aan het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord zijn (van hem).

b) De leraar van de kinderen is ziek.

Antwoord: hun leraar is ziek. (Hun leraar is ziek.)

kinderen betekent kinderen en is een verbogen meervoudswoord. Dus het bijbehorende bezittelijk bijvoeglijk naamwoord is hun (hun hun).

c) De naam van mijn hond is Duke.

Correct antwoord: Zijn naam is Duke. (Zijn naam is hertog.)

Haar het is het bezittelijke bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om te verwijzen naar dingen, objecten, plaatsen en dieren, of ze nu gerelateerd zijn aan het mannelijke of het vrouwelijke geslacht.

Zie ook: De genitief - De genitief ('s) en Bezittelijke voornaamwoorden

vraag 6

Identificeer de optie die het juiste gebruik van bijvoeglijke naamwoorden in het Engels aangeeft:

a) Bijvoeglijke naamwoorden moeten voor de. worden geplaatst onbepaalde voornaamwoorden (ongedefinieerde voornaamwoorden) in een zin.
b) Bijvoeglijke naamwoorden kunnen niet worden gebruikt in zinnen die hebben onbepaalde voornaamwoorden (Onbepaalde voornaamwoorden).
c) In één zin, de onbepaalde voornaamwoorden (ongedefinieerde voornaamwoorden) worden achter de bijvoeglijke naamwoorden geplaatst.
d) Als een zin een heeft onbepaald voornaamwoord (onbepaald voornaamwoord), het bijvoeglijk naamwoord moet erna worden geplaatst.

Correct alternatief: d) Als een zin een onbepaald voornaamwoord heeft (onbepaald voornaamwoord), moet het bijvoeglijk naamwoord erna worden geplaatst.

U onbepaalde voornaamwoorden zij zijn: iemand, iemand, iets, ergens, iedereen, iedereen, niemand, iets, niets, overal en nergens.

Bekijk een voorbeeld van een zin met een onbepaald bijvoeglijk naamwoord en voornaamwoord in het Engels:

Er is iets rot in de koelkast. (Er is iets rot in de koelkast.)

Zie ook: onbepaalde voornaamwoorden

vraag 7

Kies het alternatief dat de onderstaande zin correct vult:

Ze is een __________________ meisje dat ik ken.

a) mooier dan
b) de mooiste
c) zo mooi als
d) minder mooi dan

Juiste alternatief: b) de mooiste

Ze is het mooiste meisje dat ik ken. (Ze is het mooiste meisje dat ik ken.)

In de zin wordt een meisje vergeleken met alle meisjes die de afzender van het bericht kent. Wanneer we een persoon met een groep vergelijken, hebben we een geval van een overtreffende trap.

De overtreffende trap van lange bijvoeglijke naamwoorden, dat wil zeggen met veel karakters, volgt de volgende formatie:

het meest + bijvoeglijk naamwoord

vraag 8

Vul de zin goed aan:

Maria is 10 jaar. Jean is 10 jaar oud.

Mary is _____________________ Jean.

a) jonger dan
b) de jongste
c) de jonge as
d) minder jong dan

Correct alternatief: c) zo jong als

Mary is zo jong als Jean. (Mary is zo jong als Jean.)

Maria en Jean dezelfde leeftijd hebben: 10 jaar. Dus om een ​​vergelijking tussen de leeftijden van de twee te maken, gebruiken we een gelijkheidsvergelijking. In het Engels volgt deze vergelijking de volgende formatie:

Bij + bijvoeglijk naamwoord + Bij

vraag 9

(Colegio Naval/2018)

TEKST I

Sociale media 'vernietigen hoe de samenleving werkt'

Een voormalige Facebook-manager heeft gezegd dat sociale media grote schade berokkenen aan de samenleving over de hele wereld. De directeur is een man genaamd Chamath Palihapitiya. Hij ___________ Facebook in 2007 en ___________een vice-president. Hij was verantwoordelijk voor het vergroten van het aantal gebruikers dat Facebook had. De heer Palihapitiya zei dat hij zich erg schuldig voelt over het feit dat meer mensen sociale netwerken gaan gebruiken. Hij zei dat de netwerken de samenleving vernietigen omdat ze het gedrag van mensen veranderen. Twintig jaar geleden spraken mensen elkaar face to face. Tegenwoordig berichten mensen elkaar en praten ze niet. Mensen geven ook echt om wat andere mensen van hen denken. Ze plaatsen foto's en wachten om te zien hoeveel mensen de foto leuk vinden. Ze worden erg verdrietig als mensen de foto niet mooi vinden.

De heer Palihapitiya zei dat mensen een lange pauze moeten nemen van sociale media, zodat ze het echte leven kunnen ervaren. Hij wil dat mensen elkaar waarderen in plaats van online "hearts, likes en thumbs-up" te waarderen. Palihapitiya wijst er ook op hoe nepnieuws van invloed is op hoe we de wereld zien, het wordt steeds gemakkelijker voor grote websites om leugens te verspreiden. Het wordt ook steeds gemakkelijker om andere mensen online pijn te doen. Iedereen kan zich verschuilen achter een valse gebruikersnaam en leugens over andere mensen plaatsen. Palihapitiya zei dat dit een wereldwijd probleem was. Hij maakt zich zoveel zorgen over sociale media dat hij zijn kinderen het gebruik ervan heeft verboden. Wel stelde hij dat Facebook een goed bedrijf was. Hij zei: "Natuurlijk is het niet allemaal slecht. Facebook doet overweldigend goed in de wereld."

Alle onderstreepte woorden in tekst I zijn bijvoeglijke naamwoorden, BEHALVE:

a) sociaal
b) wereldwijd
c) lang
d) uitvoerend
e) voormalige

Correct alternatief: d) uitvoerend

Elk bijvoeglijk naamwoord schrijft een zelfstandig naamwoord toe.

een fout. sociaal (sociaal) is een bijvoeglijk naamwoord, omdat het het woord kenmerkt gemiddelde (media).

b) FOUT. Globaal (wereldwijd) is een bijvoeglijk naamwoord, omdat het het kenmerk van het woord uitdrukt probleem (probleem).

c) FOUT. lang (lang) is een bijvoeglijk naamwoord, omdat het karakter aan het woord toekent breken (breken).

d) JUIST. Het woord uitvoerend (uitvoerend) kan fungeren als een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord. De tekst spreekt echter van een voormalige Facebook-manager (een voormalig Facebook-executive).

In deze context, uitvoerend het heeft de functie van een zelfstandig naamwoord, omdat het verwijst naar de persoon die administratieve functies heeft in een bedrijf.

e) FOUT. voormalig (oude; vorige) kent een kenmerk toe aan het zelfstandig naamwoord uitvoerend (uitvoerend). Als we de zin lezen, weten we dat dit een specifieke executive is: de voormalige/vorige Facebook executive.

vraag 10

(EPCAR/2018)

WAT IS MODERNE SLAVERNIJ?

De slavernij eindigde niet met de afschaffing in de 19e eeuw. Slavernij gaat vandaag de dag nog steeds door en schaadt mensen in elk land ter wereld.

Vrouwen gedwongen tot prostitutie. Mensen werden gedwongen te werken in de landbouw, huishoudelijk werk en fabrieken. kinderen in sweatshops1 het produceren van goederen die wereldwijd worden verkocht. Hele families moesten voor niets werken om generatieschulden af ​​te betalen. Meisjes gedwongen om met oudere mannen te trouwen.

Er zijn naar schatting 40,3 miljoen mensen in moderne slavernij over de hele wereld, waaronder:

 • 10 miljoen kinderen
 • 24,9 miljoen mensen in dwangarbeid
 • 15,4 miljoen mensen in gedwongen huwelijken
 • 4,8 miljoen mensen in gedwongen seksuele uitbuiting Iemand is in slavernij als ze:
 • gedwongen te werken – door dwang, of mentale of fysieke bedreiging;
 • eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een 'werkgever', door mentale of fysieke mishandeling of de dreiging van misbruik;
 • ontmenselijkt, behandeld als handelswaar of gekocht en verkocht als 'eigendom';
 • fysiek beperkt zijn of beperkingen hebben op hun bewegingsvrijheid.

Slavernij is het grootste deel van de menselijke geschiedenis een schandelijk aspect van de menselijke samenleving geweest. Anti-Slavery International heeft echter geweigerd deze bloedige status quo te laten voortduren (Aidan McQuade, voormalig directeur).

Vormen van moderne slavernij

Doelen van exploitatie2 kunnen variëren van gedwongen prostitutie en dwangarbeid tot gedwongen huwelijken en gedwongen orgaanverwijdering. Dit zijn de meest voorkomende vormen van moderne slavernij.

 • Dwangarbeid - alle werkzaamheden of diensten die mensen tegen hun wil moeten doen3 onder de dreiging van een of andere vorm van straf.
 • Schuldslavernij of dwangarbeid - 's werelds meest wijdverbreide vorm van slavernij, wanneer mensen geld lenen dat ze niet kunnen terugbetalen en moeten werken om de schuld af te betalen, en verliezen vervolgens de controle over de arbeidsvoorwaarden en de schuld.
 • Mensenhandel – omvat het vervoeren, rekruteren of huisvesten van mensen met het oog op uitbuiting, het gebruik van geweld, bedreiging of dwang.
 • Op afkomst gebaseerde slavernij - waar mensen in slavernij worden geboren omdat hun voorouders werden gevangengenomen en tot slaaf gemaakt; ze blijven in slavernij door afkomst.
 • Kinderslavernij – veel mensen verwarren kinderslavernij vaak met kinderarbeid, maar het is veel erger. terwijl4 kinderarbeid is schadelijk voor kinderen en hindert5 hun opvoeding en ontwikkeling, vindt kinderslavernij plaats wanneer een kind wordt uitgebuit voor het gewin van iemand anders. Het kan gaan om kinderhandel, kindsoldaten, kindhuwelijken en kinderslavernij.
 • Gedwongen en vroeg huwelijk - wanneer iemand tegen zijn wil is getrouwd en het huwelijk niet kan verlaten. De meeste kindhuwelijken kunnen als slavernij worden beschouwd.

Veel vormen van slavernij hebben meer dan één hierboven vermeld element. Bij mensenhandel gaat het bijvoorbeeld vaak om vooruitbetalingen voor reizen en een baan in het buitenland, met vaak geleend geld van de mensenhandelaars. Dan draagt ​​de schuld bij aan de controle over de slachtoffers. Eenmaal aangekomen, kunnen slachtoffers niet vertrekken totdat ze hun schuld hebben afbetaald.

Veel mensen denken dat slavernij alleen in het buitenland plaatsvindt, in ontwikkelingslanden. In feite is het land vrij van moderne slavernij, zelfs Groot-Brittannië. De regering schat dat er in het VK tienduizenden mensen in moderne slavernij leven.

Moderne slavernij kan mensen van elke leeftijd, geslacht of ras treffen. Echter, in tegenstelling tot een veel voorkomende misvatting6 dat iedereen slachtoffer kan worden van slavernij, zijn sommige groepen mensen veel kwetsbaarder voor slavernij dan andere.

Mensen die in armoede leven7 en beperkte kansen op fatsoenlijk werk hebben, zijn kwetsbaarder voor het accepteren van bedrieglijke werkaanbiedingen die uitbuitend kunnen worden. Mensen die worden gediscrimineerd op basis van ras, kaste of geslacht, lopen ook een grotere kans om tot slaaf te worden gemaakt. Slavernij komt ook vaker voor waar de rechtsstaat zwakker is en corruptie wijdverbreid is.

Anti-Slavery International gelooft dat we moeten aanpakken8 de grondoorzaken van slavernij om de slavernij voorgoed te beëindigen. Daarom hebben we ons Handvest tegen slavernij gepubliceerd, waarin uitgebreide maatregelen worden opgesomd die moeten worden genomen om een ​​einde te maken aan slavernij over de hele wereld.

(Aangepast van https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/)

Woordenlijst:

 1. sweatshop – de fabriek waar arbeiders heel weinig betaald krijgen en vele uren werken in zeer slechte omstandigheden
 2. uitbuiting – misbruik, manipulatie
 3. zal - wensen, verlangen
 4. terwijl - terwijl
 5. hinderen - belemmeren, stoppen
 6. misvatting - verkeerd idee / indruk
 7. armoede - de voorwaarde om extreem arm te zijn
 8. aanpakken - aanvallen

Rekening houdend met het gebruik van bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden, markeert u het alternatief dat de onderstaande zin correct aanvult

moderne slavernij omvat:

a) een werknemer van wie zijn werk wordt misbruikt.
b) kinderen die hun leven hebben aangetast.
c) het meisje van wie haar huwelijk wordt afgedwongen.
d) mensen van wie uw vrijheid wordt beperkt.

Correct alternatief: c) een meisje bij wie haar huwelijk wordt gedwongen.

een fout. het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord haar geeft aan dat een ding, een dier of een kind waarvan het geslacht niet is gespecificeerd, iets heeft. De bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden die overeenkomen met het zelfstandig naamwoord werknemer (werknemer/werknemer) zijn haar (haar is zijn (van hem).

b) FOUT. kinderen (kinderen) is een meervoudig zelfstandig naamwoord en komt overeen met het persoonlijk voornaamwoord ze (ze). Daarom is het overeenkomstige bezittelijk bijvoeglijk naamwoord hun (hun hun).

het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord zijn komt overeen met het persoonlijk voornaamwoord hij (hij).

c) JUIST. Alternatief c) is juist omdat meisje is een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat overeenkomt met het voornaamwoord ze (Is het daar). Het bezittelijk bijvoeglijk naamwoord van het voornaamwoord ze é haar (haar).

d) FOUT. Het woord mensen (mensen) is een meervoudig zelfstandig naamwoord dat overeenkomt met het persoonlijk voornaamwoord ze (zij) en daarom het woord bezittelijk als een bezittelijk bijvoeglijk naamwoord hun (hun hun).

vraag 11

Kies de juiste graadvariatie om de zin af te maken.

Ik dacht dat het me 10 minuten zou kosten om bij het park te komen, maar het kostte me eigenlijk maar 5 minuten. Het was _____________________ dacht ik.

a) verder weg dan
b) de meest afgelegen
c) het verre
d) minder ver dan

Correct alternatief: d) minder ver dan

Ik dacht dat het me 10 minuten zou kosten om bij het park te komen, maar het kostte me eigenlijk maar 5 minuten. Het was minder ver dan ik dacht. (Ik dacht dat het 10 minuten zou duren om bij het park te komen, maar eigenlijk duurde het maar 5. Het was minder ver dan ik me had voorgesteld.)

een fout. verder weg dan (verder dan) is de vergelijking van superioriteit van het bijvoeglijk naamwoord afstandelijk (ver). De spreker van de zin dacht dat het 10 minuten zou duren om bij het park te komen, maar het duurde maar 5. Dus, zegt hij in de laatste zin dat de reis naar het park was niets minder verre van wat hij dacht.

b) FOUT. de meest afgelegen (de verste) is de overtreffende trap van het bijvoeglijk naamwoord afstandelijk. Men kan zeggen dat de overtreffende trap een relatie legt tussen een ding en een groep. In de zin is de relatie er een van vergelijking tussen twee tijdsperioden (10 minuten en 5 minuten), dus de vergelijkende, en niet de overtreffende trap, moet worden gebruikt.

c) FOUT. het verre (voor zover) is de vergelijking van gelijkheid van het bijvoeglijk naamwoord afstandelijk. In de laatste zin stelt de spreker van het bericht dat de reis naar het park was niets minder verre van wat hij dacht, daarom is het een vergelijking van minderwaardigheid.

d) JUIST. In de zin wordt een relatie gelegd tussen de tijd die de gesprekspartner nodig achtte om naar het park te gaan (10 minuten) en de werkelijke tijd dat dit plaatsvond (5 minuten). We hebben dus een vergelijking.

Omdat de gesprekspartner concludeerde dat het minder tijd kostte dan hij had gedacht, is het een minderwaardigheidsvergelijking die in het Engels de volgende structuur volgt:

minder + bijvoeglijk naamwoord + dan

vraag 12

Maak de zin af met de vergelijking van superioriteit.

Ohio is ____________________ New Jersey.

a) kouder dan
b) holster dan
c) zo koud als
d) minder koud dan

Correct alternatief: b) holster dan

Ohio is kouder dan New Jersey. (Ohio is cooler dan New Jersey.)

De vergelijking van superioriteit van korte bijvoeglijke naamwoorden, dat wil zeggen met weinig karakters, wordt gevormd volgens de volgende structuur:

bijvoeglijk naamwoord + -eh + dan

In de zin is het bijvoeglijk naamwoord verkoudheid (verkoudheid). Dus we begonnen te hebben holster dan (Kouder dan).

Zie ook:Vergelijkend en overtreffend

Teachs.ru
Oefeningen in rede en proportie

Oefeningen in rede en proportie

Test uw kennis van rede en proportie met de 10 vragen De volgende. Bekijk de opmerkingen na de fe...

read more
Oefeningen op het ademhalingssysteem

Oefeningen op het ademhalingssysteem

Het ademhalingssysteem is verantwoordelijk voor het opvangen van zuurstof (O2) vanuit de lucht na...

read more

Oefeningen voor aardlagen

Test je kennis van de lagen en structuur van de aarde met 10 vragen De volgende. Controleer ook d...

read more
instagram viewer