Pagrindinė proporcijų savybė

protection click fraud

Vienas priežastis yra padalijimas tarp dviejų skaičių. kai du priežastys yra vienodi, mes sakome, kad jie yra proporcingas ir kad tai yra proporcija. Proporcijos turi keletą savybių, viena iš jų vadinama pagrindinė proporcijų savybė. Ši savybė lygybę tarp santykių paverčia produktų lygybe, ir tai žymiai palengvina kai kuriuos skaičiavimus, kurie priklauso nuo proporcijų. To pavyzdys yra trijų taisyklė.

Pagrindinė proporcijų savybė

proporcija yra a lygybėtarppriežastys. Savo ruožtu priežastis yra dviejų skaičių padalijimas, kuris gali būti kai kurių matas didybė ir kurie gali būti ir negali būti parašyti a forma trupmena.

Tarkime, kad skaičiai, kuriuos žymi „a“, „b“, „c“ ir „d“, yra proporcingi. Proporcija tarp jų, parašyta kaip bendras padalijimas, yra:

a: b = c: d

Atkreipkite dėmesį, kad skaičiai „a“ ir „d“ yra kraštutinumai šios lygybės ir kad skaičiai „b“ ir „c“ yra jos viduryje. Tai žinodamas nuosavybėesminisproporcijos yra toks teiginys:

„Kraštutinių sandauga lygi priemonių sandaugai“

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą proporciją, turime:

instagram story viewer

a · d = b · c

Paprastai proporcijos pateikiamos kaip trupmena, tada kraštutinumai ir reiškia užimtų šias pozicijas:

The = ç
b d

Kitos savybės

Proporcijos turi būti sudaromos laikantis griežtos tvarkos, tačiau tai galima naudoti savybes pertvarkyti proporcijos sąlygas, nekeičiant jos rezultato ir (arba) joje esančių priemonių vertės.

1 - keičiant kraštutinumus, proporcija nepasikeičia;

2 - keičiant laikmenas, proporcija nekinta;

3 - Apversdami du santykius, proporcija nepasikeičia;

4 - Keitimasis dviem lygybės priežastimis proporcijų nekeičia.

Pagrindinės proporcijų savybės naudojimas

nuosavybėesminisproporcijos yra labai naudojamas trijų taisyklė, surasti vieną iš santykio reikšmių, kai žinomos kitos trys.

Pavyzdys: tarkime, automobilis juda 60 km / h greičiu ir per tam tikrą laiką nuvažiuoja 180 km atstumą. Kiek tuo pačiu laikotarpiu keliautumėte, jei važiuotumėte 80 km / h greičiu?

Sprendimas:

Pirmiausia nustatykite šių priemonių dalį:

60 = 80
180 x

Kadangi kraštutinumų sandauga yra lygi priemonių sandaugai, turime:

60x = 80-180

60x = 14400

x = 14400
60

x = 240 km.

Teachs.ru

Pirmojo laipsnio lygtis

At pirmo laipsnio lygtys yra matematiniai sakiniai, užmezgantys žinomų ir nežinomų terminų lygybė...

read more
Paprastas ir svertinis aritmetinis vidurkis

Paprastas ir svertinis aritmetinis vidurkis

Duomenų rinkinio aritmetinis vidurkis gaunamas susumavus visas reikšmes ir padalijus rastą vertę ...

read more
Skaitiniai rinkiniai: natūralusis, sveikasis skaičius, racionalusis, iracionalusis ir tikrasis

Skaitiniai rinkiniai: natūralusis, sveikasis skaičius, racionalusis, iracionalusis ir tikrasis

Tu skaitiniai rinkiniai jie sujungia kelis rinkinius, kurių elementai yra skaičiai. Jie susidaro ...

read more
instagram viewer