Krig mellan Ryssland och Ukraina: orsaker och konsekvenser

protection click fraud

Möt Yara! Brasil Escolas artificiella intelligens! Den korrigerar uppsatser i Enem-standarden och svarar på frågor om olika discipliner snabbt och kostnadsfritt!

A Krig mellan Ryssland och Ukraina Det är en konflikt som utspelar sig i Löster om den europeiska kontinenten. Efter en lång period präglad av ökade spänningar mellan de två, invaderade ryska trupper grannlandet den 24 februari 2022, främja attacker mot städer som ligger nära Ukrainas huvudstad, Kiev och andra strategiska punkter i territoriet ukrainska. Motattacken som Ukraina utförde i mitten av 2022 fick Ryssland att dra sig tillbaka vid vissa tillfällen, men landet behåller fortfarande dominans över stora områden i östra och södra Ukraina.

Drygt ett år efter krigets början fortsätter attackerna. Balansen hittills är tiotusentals döda och skadade, förutom 8 miljoner ukrainska flyktingar, som söker skydd i andra europeiska länder. Konsekvenserna av krig är också ekonomiska och politiska. I ett globalt sammanhang stör konflikter geopolitik, diplomatiska överenskommelser och internationell handel.

instagram story viewer

Läs också:Tredje världskriget – vad skulle konsekvenserna bli?

Ämnen i denna artikel

 • 1 - Sammanfattning av kriget mellan Ryssland och Ukraina
 • 2 - Videolektion om kriget mellan Ryssland och Ukraina
 • 3 - Historiskt sammanhang för kriget mellan Ryssland och Ukraina
 • 4 - Orsaker till kriget mellan Ryssland och Ukraina
 • 5 - Höjdpunkter i kriget mellan Ryssland och Ukraina
 • 6 - Konsekvenser av kriget mellan Ryssland och Ukraina

Sammanfattning av kriget mellan Ryssland och Ukraina

 • Kriget mellan Ryssland och Ukraina startade den 24 februari 2022, när ryska trupper invaderade ukrainskt territorium.

 • Under den senaste historiska perioden eskalerade spänningarna mellan länderna från 2014, med annekteringen av Krim till Rysslands territorium och separatistgruppernas agerande i Donbass-regionen, i öster av Ukraina.

 • Ukrainas eventuella inträde i Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) pekas ut som en av huvudorsakerna till kriget, men det är inte den enda.

 • Motiveringen till demilitariseringen av Ukraina från den ryske presidentens sida är också en annan orsak till konflikten.

 • Konflikterna äger rum på ukrainskt territorium, invaderade av hundratusentals ryska soldater i början av 2022.

 • Städer nära Kiev attackerades före huvudstaden. Ryssland genomförde också offensiver i östra och södra Ukraina, strategiska regioner för landet.

 • Efter ett år av konflikt registreras nya missilattacker i flera städer i Ukraina, inklusive huvudstaden.

 • Tusentals människor, inklusive civila och soldater, dog till följd av kriget.

 • Mer än 8 miljoner ukrainare har sökt skydd i andra europeiska länder, medan cirka 6 miljoner letar efter platser att ta över till i Ukraina.

Videolektion om kriget mellan Ryssland och Ukraina

Historisk kontext av kriget mellan Ryssland och Ukraina

A GKrig mellan Ryssland och Ukraina bröt ut den 24 februari 2022, några månader efter intensifieringen av spänningarna i gränsregionen mellan dessa länder. För att förstå orsakerna som ledde till konflikten och skälen som parterna gav till attackerna främjas förväntas den förstå lite av hur förhållandet mellan de två nationerna var tidigare historisk.

Du ryska territorier och ukrainska är en del av regionen som kallas Östeuropa, som har likheter i ekonomiska, sociokulturella och etniska aspekter. Båda länderna ockuperades till en början av slaviska folk, även kända som Ryssland. Dessutom, före dess skapelse, bildade en del av Ryssland, Ukraina och även Vitryssland territoriet för Kievan Rus, eller Kievan Rus', mellan 900- och 1200-talen.

Sluta inte nu... Det kommer mer efter publiciteten ;)

Under 1700-talet införlivades en del av Ukraina i det ryska imperiet.. Denna rörelse upprepades under 1900-talet, i den bolsjevikiska revolutionen, som markerade slutet för det monarkiska systemet i Ryssland och uppkomsten av socialister till makten 1917. Fem år senare, den Unionen av socialistiska sovjetrepubliker (USSR), av vilka flera territorier i Östeuropa blev en del, som omfattade större delen av Ukrainas territorium. Landet blev självständigt först 1991, året då Sovjetunionens upplösning ägde rum.

Under tiden är det viktigt att belysa brottslig fråga. Krim är en halvön söder om Ukraina och sydväst om ryskt territorium, som gränsar till Svarta havet. Denna region är ansluten till Azovhavet, och dess strategiska karaktär, både militär och kommersiell, har gjort den till fokus för många territoriella tvister genom historien.

Kartan visar gränsen mellan Ryssland och Ukraina, samt de regioner som dessa länder omstrider (Donbass och Krim).
Krim och Donbas är områden som har varit i centrum för de senaste tvisterna mellan Ryssland och Ukraina.

A Ryssland har utövat dominans över Krim vid olika tidpunkter, och 1954 överlät Sovjetunionen territoriet till Ukraina som en symbolisk och strategisk gest av broderliga band mellan länderna. Med slutet av Sovjetunionen säkerställde Budapestmemorandumet (1994) de ukrainska territoriella gränserna och upprätthållandet av Krim som en del av dess territorium. Situationen med uppenbar stabilitet varade inte länge och en kris satte sig i regionen från 2010 och framåt.

Förhandlingarna om Ukrainas inträde i Europeiska unionen inledde en period av stor intern politisk oro och regionala geopolitiska spänningar som eskalerade i och med invasionen och Rysslands annektering av Krim 2014. Den ryske presidenten, Vladimir Putin, motiverade åtgärden med att majoriteten av befolkningen som bor på Krim är av ryskt ursprung, men ändå fanns det inget erkännande från samhället Internationell.

Även 2014 var Donbass-regionen skådeplatsen för konflikter mellan Ukraina och separatistgrupper, som, politiskt i linje med Ryssland, förklarade de administrativa regionerna Lugansk och Donetsks oberoende. Liksom Krim har Donbass en majoritetsbefolkning av etnisk rysk härkomst och har blivit ett hett målområde för Ryssland under den pågående konflikten med Ukraina. Förresten, Ryssland är den enda nationen som erkänner Lugansks och Donetsks självständighet.

Orsaker till krig mellan Ryssland och Ukraina

Kontexten av spänningar mellan Ryssland och Ukraina hjälper oss att förstå ursprunget till konflikterna mellan länderna, inklusive kriget som har pågått i över ett år. En av huvudorsakerna som pekade ut för dess utbrott var återupptagande av förhandlingarna för att Ukraina ska bli medlem i Nato.

 Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg skakar hand med Ukrainas president Volodymyr Zelensky 2019.
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg med Ukrainas president Volodymyr Zelensky under mötet 2019 mellan NATO och Ukraina-kommissionen.[2]

Kom ihåg att NATO är en internationell organisation som skapades under det kalla kriget med det ursprungliga målet att begränsa socialismens framfart i länderna i Västeuropa. Med slutet av Sovjetunionen började organisationen fokusera på politiskt-militärt samarbete och ömsesidigt försvar av sina medlemsländer. Natos medlemmar inkluderar västeuropeiska nationer, USA och 14 östeuropeiska länder.

Ukrainas anslutning till Nato, enligt Rysslands uppfattning, skulle representera främjandet av västerländska ideal över östeuropeiska länder som fortfarande stod emot det. Dessutom skulle det vara ett direkt hot mot ryskt territoriums integritet, med tanke på att den ukrainska gränsen till Ryssland är den längsta bland de europeiska länder som den gränsar till. Således skulle invasionen av Ukraina vara ett sätt att visa att Ryssland behåller sin makt och sitt inflytande i regionen.

O Rysslands erkännande av regionernas självständighet Lugansk och Donetsk det är också orsaken till krig. Som vi har sett finns det en stark närvaro av rysk befolkning i dessa områden, och den president vladimir putin hävdar att dessa åtgärder är sätt att skydda denna befolkning från Ukrainas offensiver. Dagen då kriget bröt ut och kort efter att ha erkänt den östra ukrainska regionen som oberoende, förklarade Putin att hans mål var att "demilitarisera och denazifiera" grannlandet.

Det pekas också ut som en orsak till kriget, den President Vladimir Putins nedgång i popularitet på grund av effekterna av covid-19-pandemin i Ryssland. Mellan 2020 och 2021 sjönk Putins popularitet på grund av den alarmerande ökningen av sjukdomsfallen i landet och de förvärrade ekonomiska problemen han upplevde. Invasionen av Ukraina skulle vara ett sätt att återigen erövra ryssarnas positiva syn på presidenten.

Läs också: Volodymir Zelensky — ukrainarnas ledare i kriget mot Ryssland

Höjdpunkter från kriget mellan Ryssland och Ukraina

Kriget mellan Ryssland och Ukraina startade officiellt den 24 februari 2022, då mer än 200 000 ryska soldater invaderade ukrainskt territorium på flera fronter. Sedan dess har konfliktanalys gjorts genom att dela upp dess tidslinje i faser.|1|

 • 1:a fasen (24 februari 2022 till början av juni): präglades av invasionen av ukrainskt territorium av ryska trupper. Flera regioner i landet togs, särskilt städerna i öster och på gränsen mellan de inblandade territorierna. Till en början attackerades inte den ukrainska huvudstaden Kiev direkt.

  • Bombningar utfördes i olika delar av Ukraina, vilket resulterade i hundratals dödsfall bland civila och soldater. Vissa städer nära Kiev attackerades, som ett sätt att omringa huvudstaden.

  • Staden Bucha, som ligger 60 km nordväst om Kiev, var målet för en mycket våldsam offensiv av ryska soldater. Hundratals ukrainska civila dödades på gatorna. De senaste uppgifterna pekar på 400 dödsfall, men siffrorna är inte definitiva.

Mariupol, en stad belägen i södra Ukraina och badad vid Azovsjön, belägrades och attackerades till en början.

Inspelad förstörelse på vägen som förbinder städerna Irpin och Bucha, nära Kiev, i kriget mellan Ryssland och Ukraina.[3]
Inspelad förstörelse på vägen som förbinder städerna Irpin och Bucha, nära Kiev, i kriget mellan Ryssland och Ukraina.[3]
 • Andra etappen (juni till augusti): det skedde ett tillbakadragande av ryska trupper från Kiev-regionen, med offensiver och bombningar nu koncentrerade till östra Ukraina, i Donbass-regionen. Ryssarna blev dock förvånade över motattacken som Ukraina främjade som ett sätt att försvara sina territorier.
  • Kärnkraftverket Zaporizhzhia i södra Ukraina ockuperades av ryska trupper. Kort därefter stängdes kraftverket efter en intensiv missilattack som landet drabbats av i flera städer. Det fanns en rädsla för att upprepa en händelse som Tjernobylolyckan, som hände 1986 och påverkade Vitryssland och Ukraina.

 • Tredje etappen (september till november): Ukrainas defensivitet tillät landet att vinna områden i öst och söder som var under ryskt styre, inklusive staden Cherson och regionen i nordost nära Charkiv. Dödläget över förklarade självständiga regioner fortsätter, och Ryssland upprätthåller militär dominans över större delen av östra Ukraina.

  • En kraftig explosion skadade strukturen på den enda bron som förbinder Ryssland och Krim, som ligger i Kerchsundet. Ukraina tog inget ansvar för det inträffade och Ryssland skärpte säkerheten i regionen.

 • Nuvarande fas, påbörjad i november 2022: attacker utfördes mot elkraftverk i Ukraina, med en uppskattning att minst en tredjedel av dem förstördes. Förutom de isolerade förlusterna till följd av bristen på elektricitet blev situationen oroande med vinterns ankomst på norra halvklotet.

  • Nya missilattacker främjades av Ryssland i mars 2023. Offensiven drabbade städer som Kiev, Charkiv, Zhytomyr och Odessa, och attackerna ledde återigen till att verksamheten vid kärnkraftverket Zaporizhzhia avbröts. Under konflikten stannade anläggningen minst sex olika gånger.|2|

Konsekvenser av kriget mellan Ryssland och Ukraina

Ukrainare söker skydd på grund av kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Som ett resultat av kriget söker mer än 8 miljoner ukrainare skydd i andra länder i Europa.[4]

Kriget mellan Ryssland och Ukraina fick konsekvenser för de inblandade länderna och för det internationella samfundet, vilket påverkade de politiska, ekonomiska och sociala sfärerna. Se nedan de huvudsakliga effekterna av konflikten.

 • Ukraina står för 8 000 civila dödade och mer än 13 000 skadade sedan krigets början. Antalet dödsfall bland den ukrainska militären varierar från 10 000 till 13 000.

 • Ungefär 15 000 ryska soldater dödades och ytterligare 100 000 skadades.

 • Du flyktingar Ukrainare som söker skydd i andra länder har mer än 8 miljoner människor. Bland deras huvuddestinationer finns Polen, Vitryssland, Moldavien, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien och Slovakien.

 • Inom Ukraina finns det 6,6 miljoner internflyktingar, som söker skydd i andra områden än där de bor.

 • Införande av ekonomiska sanktioner mot Ryssland, som påverkar sektorer som export av naturgas och olja. Sanktioner kom främst från europeiska länder.

 • Ökande fattigdom bland den ukrainska befolkningen och krympande nationalekonomi i Ukraina.

 • Ökat ekonomiskt underskott i Ryssland.

 • Diplomatisk isolering från Ryssland, som har allt mindre stöd i det internationella samfundet.

 • Högre priser på bränsle och livsmedel runt om i världen, givet att länder inblandade i konflikten är stora producenter och exportörer av fossila bränslen och spannmål, som vete. På senare tid har dock priset på vissa livsmedel sjunkit.

 • Militärt, ekonomiskt och humanitärt bistånd till Ukraina från olika länder. USA toppar listan över tillhandahållna värden, särskilt inom militärapparaten. Följande är Europeiska unionen, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Polen.

Betyg

|1| Tidslinjen och händelserna som presenteras är baserade på artikeln: LADEIRA, Sávio. 1 års krig i Ukraina: förstå de olika faserna av den ryska invasionen. G1, 24 feb. 2023. Tillgängliga här.

|2| UPPSATS. Krig i Ukraina: FN-varning efter ryska strejker lämnar Europas största kärnkraftverk utan ström. BBC News Brasilien, 9 mars. 2023. Tillgängliga här.

bildkrediter

[1] Kutsenko Volodymyr / Shutterstock

[2] Sergei Chuzavkov / Shutterstock

[3] kibri_ho / Shutterstock

[4] Bumble Dee / Shutterstock

Av Paloma Guitarrara
Geografilärare

Förstå vad Nato är och veta vilka dess medlemsländer är. Lär dig NATOs historia och ta reda på vad denna organisations mål är.

Vet du varför Ryssland invaderade Ukraina? Klicka här, förstå spänningen mellan dessa två länder och lär dig om de främsta orsakerna och konsekvenserna av denna konflikt.

När allt kommer omkring, vad är den aktuella frågan om Krim? Lär dig allt om denna geopolitiska konflikt som äger rum i Östeuropa och förstå rötterna till problemet och dess konsekvenser.

Klicka här och lär dig detaljer om Vladimir Putins liv, politikern som har styrt Ryssland sedan 2000.

Klicka här och läs mer om Volodymir Zelensky, den före detta ukrainske komikern som valdes till Ukrainas president 2019.

Teachs.ru

5 strategier för att arbeta med franchising

Nova Educa är en utbildningskonsult som ska ge tips så att unga redan i tidig ålder kan lär dig a...

read more
Subtropiskt klimat: egenskaper, typer, formation

Subtropiskt klimat: egenskaper, typer, formation

DE subtropiskt klimat förekommer mellan latituderna 25º och 40º i båda hemisfärerna. Det kännetec...

read more

5 tekniker för att sätta dina mål

Nova Educa är en utbildningskonsult som ska ge tips så att unga redan i tidig ålder kan lär dig a...

read more
instagram viewer