Hantverk: vad är det, typer, funktioner, modell

protection click fraud

O hantverk är en textgenre som tillhör teknisk skrivning som har juridiskt värde. Det används för att kommunicera, begära eller begära något till ett visst offentligt eller privat organ eller till och med mellan myndigheter.

Eftersom det är ett viktigt dokument på kontor måste språket vara tydligt och direkt. Med andra ord måste budskapet endast presentera det väsentliga, för att undvika förvirring och dubbelsidig betydelse.

Veta mer: Begäran — teknisk textgenre som används för att begära, begära eller begära något

Sammanfattning om hantverk

 • Det officiella brevet är ett dokument med juridiskt värde tillägnad officiell kommunikation mellan offentliga organ, företag eller till och med myndigheter med funktionen att begära, begära, etc.

 • De vanligaste typerna av brev är: kommunikationsbrev, värvningsbrev, sponsringsbrev och juridiskt brev.

 • Brevet har följande struktur: rubrik, bokstavsnumrering och årtal, plats och datum, brödtext, avsked och namnteckning.

 • Eftersom det är en officiell skrift råder opersonlighet, denotativt språk, kortfattad text skriven i standardstandard och referensfunktionen.

  instagram story viewer

Videolektion om hantverk

Vad är hantverk?

Hantverket är en dokumenteradestinerad officiell kommunikation mellan offentliga organ, företag eller till och med myndigheter. Den innehåller order, förfrågningar eller information som har juridiskt värde.

typer av hantverk

Hantverk kan karakteriseras efter deras syfte. Därför har vi:

 • Kommunikationskontor: används för att informera något inom ramen för offentlig eller privat makt och deras respektive förvaltningar, till exempel.

 • Brev-förfrågan: används när förvaltningen behöver ställa vissa krav, och handlingen används för att göra önskemålen.

 • Sponsorskap: används i insamlingar till projekt. Det är mycket vanligt i icke-statliga organisationer som håller på att formalisera bistånd till de aktiviteter som ska genomföras.

 • Juridisk kontor: utfärdat av domaren för att få information från vissa myndigheter i en viss fråga. Det är vanligt att hitta advokatkåren riktad till advokater eller deras klienter.

Hantverkets karaktär och struktur

Som en teknisk text presenterar brevet funktioner som ligger till grund för vad som konventionellt kallas teknisk skrift eller officiell skrift. Därför måste brevet innehålla:

 • denotativt språk;

 • kortfattad text;

 • skriven i standardnormen för det portugisiska språket;

 • övervägande av referensfunktion (text endast avsedd för ämnet som tas upp i meddelandet).

Rörande strukturera, det finns i hantverket:

 • rubrik med information från byrån/sektorn, postadress och annan kontaktinformation;

 • kontorets nummer och år;

 • plats och datum;

 • text med information om begäran, ansökan etc.;

 • farväl ("med vänlig hälsning", "hjärtligt", etc.);

 • signatur.

Hur gör man ett hantverk?

För att göra ett hantverk är det viktigt vara medveten om ämnet som ska behandlas så att du kan anpassa det till den typ av jobb som passar det du vill kommunicera. Dessutom är det viktigt känna till hantverkets egenskaper och struktur, eftersom det är en teknisk text och har specifika egenskaper, såsom formalitet och en relativt fast modell.

Vet också: Cirkulär — teknisk textgenre som används vid överföring av interna meddelanden på en given plats

hantverksmodell

Byrå/sektor

Postadress

Yrkesnummer och år

Plats, dag, månad och år

mottagarens namn

Destinationsplats (om inte online)

Förnamn),

(Texttext)

Med vänliga hälsningar,

(Namn)

(Kontor)

exempel på hantverk

Goiás utbildningsminister

X Street, nr 1

Officiellt brev nr 300/2021

Goiania, 31 augusti 2021

Hans excellens herr Cristóvão

Herr Christopher,

Jag begär att de nödvändiga dokumenten släpps så att vi kan garantera Fundeb-budgeten för skolorna i början av denna akademiska termin.

Med vänliga hälsningar,

Ariovaldo

Statsdeputerad — Alego Fundeb-kommissionen

Av Rafael Camargo de Oliveira
Skrivlärare

Teachs.ru
Niketche — A History of Polygamy: Analysis

Niketche — A History of Polygamy: Analysis

Niketche — en berättelse om månggifte är författaren Paulina Chizianes mest kända verk och berätt...

read more
Allmänt område – Guimarães Rosa: sammanfattning av arbetet

Allmänt område – Guimarães Rosa: sammanfattning av arbetet

allmänt område är en roman av João Guimarães Rosa. Den berättar historien om pojken Miguilim, som...

read more
Mayombe: sammanfattning, analys, författaren

Mayombe: sammanfattning, analys, författaren

kanske är en bok av den angolanske författaren Pepetela. Den berättar historierna om gerillasolda...

read more
instagram viewer