7 czerwca – Narodowy Dzień Wolności Prasy

protection click fraud

Poznaj Yarę! Sztuczna inteligencja Brasil Escola! Poprawia eseje w standardzie Enem i szybko i bezpłatnie odpowiada na pytania z różnych dziedzin!

O Narodowy Dzień Wolności Prasy to data obchodzona w Brazylii 7 czerwca w celu uczczenia znaczenia wolności słowa naszego społeczeństwa, oprócz tego, że jest czasem walki z cenzurą i denuncjowania problemów, z jakimi borykają się dziennikarze w tzw Brazylia.

Ta upamiętniająca data obchodzona jest 7 czerwca, ponieważ w 1977 roku ukazał się manifest przeciwko cenzurze dyktatury wojskowej, podpisany przez prawie trzy tysiące dziennikarzy. Data brazylijska nie jest obchodzona w tym samym dniu co międzynarodowe obchody, które odbyły się 3 maja.

Przeczytaj też: W końcu czym jest cenzura?

Tematyka tego artykułu

 • 1 - Podsumowanie Narodowego Dnia Wolności Prasy
 • 2 - Po co obchodzić Narodowy Dzień Wolności Prasy?
 • 3 - Geneza Narodowego Dnia Wolności Prasy
 • 4 - Pojęcie wolności prasy
 • 5 - Problemy prasy w Brazylii

Podsumowanie Narodowego Dnia Wolności Prasy

 • Narodowy Dzień Wolności Prasy obchodzony jest w Brazylii 7 czerwca.

 • instagram story viewer
 • Ta upamiętniająca data ma na celu uczczenie znaczenia wolności prasy w naszym społeczeństwie.

 • Ponadto ten dzień to czas walki z cenzurą i potępienia problemów, z jakimi boryka się dziennikarstwo w Brazylii.

 • Wybór 7 czerwca jest związany z manifestem dziennikarzy przeciwko cenzurze w okresie dyktatury wojskowej.

 • Jest Światowy Dzień Wolności Prasy, ale ten obchodzony jest 3 maja.

Po co obchodzić Narodowy Dzień Wolności Prasy?

Co roku w naszym kraju obchodzony jest Narodowy Dzień Wolności Prasy, a dniem wyznaczonym na to święto jest 7 czerwca. Jest to data upamiętniająca, która ma wielkie znaczenie dla wzmocnić znaczenie wolności prasy w budowaniu naszego społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że bez tego podstawowego prawa nie da się zbudować demokracji.

O znaczeniu wolności prasy świadczy przede wszystkim fakt, że w najnowszej historii Brazylii nasze społeczeństwo było już świadkiem zła spowodowanego przez cenzurę. Jest to zatem dzień, w którym my również staramy się walczyć z cenzurą, pamiętając o okropnościach, jakie wywołało pozbawienie prawa do wolności prasy.

Ta upamiętniająca data to także a dobry czas na walkę z przemocą wobec dziennikarzy — poważny problem na poziomie krajowym. Wynika to z faktu, że Brazylia jest jednym z krajów, które najczęściej stosują przemoc wobec dziennikarzy, w tym agresję fizyczną i słowną, zastraszanie, prześladowania sądowe itp.

Dlatego jest to data fundamentalna, ponieważ podkreśla znaczenie wolności słowa, przypomina okropności cenzury i piętnuje problemy, z jakimi boryka się klasa dziennikarska w naszym kraju. Święto brazylijskie nie pokrywa się z międzynarodowym, ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych i obchodzonym 3 maja.

Teraz nie przestawaj... Po reklamie jest więcej ;)

Geneza Narodowego Dnia Wolności Prasy

Ogólnopolski Dzień Wolności Prasy został ustanowiony jako czas walki w obronie dziennikarstwa i wolności. Wybór data jest związana z wydarzeniem, które miało miejsce w okresie dyktatury wojskowej. Ta dyktatura, która trwała od 1964 do 1985 roku, naznaczona była brakiem wolności, represjami, cenzurą i torturami.

Pod koniec lat 70. społeczeństwo brazylijskie zaczęło przeciwstawiać się dyktaturze w żądaniach demokratyzacji kraju. Jedną z takich grup byli dziennikarze. IW 1977 roku około trzech tysięcy dziennikarzy podpisało manifest domagający się zniesienia cenzury i demokratyczne otwarcie Brazylii.

Wybór daty, w której obchodzimy Narodowe Święto Wolności Prasy, jest związany z tym manifestem, gdyż został on wydany 7 czerwca 1977 roku. Dlatego w hołdzie temu wydarzeniu świętujemy 7 czerwca.

Przeczytaj też: Demokratyczne państwo prawa — kiedy władza państwa podporządkowuje się prawom obywateli

Koncepcja wolności prasy

Wolność prasy jest jednym z najbardziej podstawowych praw istniejących w społeczeństwie brazylijskim i można ją zdefiniować jako tzw prawo dla całej populacji do bezpośredniego dostępu do informacji, nie będąc niczego pozbawionym. Ponadto dziennikarz ma również gwarancję dostępu do informacji, możliwość jej przekazywania dowolnymi środkami komunikacji, nie ponosząc z tego tytułu żadnych represji.

Prawo do wolności prasy jest ściśle związane z wolnością wypowiedzi, dwoma prawami podstawowymi w jednym. ustrój demokratyczny. Dzięki wolności prasy ludność ma dostęp do wiadomości, może kształtować swoją opinię w oparciu o proces budowania społeczeństwa. Prawo to musi być zagwarantowane przez państwo. Aby dowiedzieć się więcej o wolności prasy, kliknij Tutaj.

Problemy prasy w Brazylii

Ta upamiętniająca data, oprócz tego, że jest czasem walki z cenzurą, służy ujawnieniu problemów, z jakimi borykają się dziennikarze w Brazylii, a jest ich niemało. To dlatego Brazylia jest jednym z Państwa przemocy na świecie wobec dziennikarzy.

Wśród problemów, z jakimi boryka się klasa dziennikarzy, można wymienić:

 • przemoc fizyczna, której doświadczają podczas wykonywania pracy;

 • obelgi słowne i zastraszanie;

 • nękanie w sądzie;

 • problemy finansowe brazylijskich gazet;

 • rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, która ustanawia bariery w przyjmowaniu pracy dziennikarskiej.

Sytuację Brazylii w tej kwestii łatwiej dostrzec w corocznym rankingu przez Reporterów bez Granic, organizację pozarządową, która monitoruje wolność prasy w 180 Państwa. W tym rankingu Brazylia zajmuje w roku 2023 92. miejsce.

Źródła

Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii. Brasília: Senat Federalny, 2016.

LEYSER, Maria Fatima Vaquero Ramalho. Prawo do wolności prasy. Dostępne w: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_publicacao_divulgacao/doc_gra_doutrina_civel/civel%2032.pdf.

Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka. Dostępne w: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf.

Trybunał Sprawiedliwości Dystryktu Federalnego i Terytoriów. Wolność prasy a wolność wypowiedzi. Dostępne w: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/liberdade-de-imprensa-x-liberdade-de-expressao.

Martinelli, Gustavo. Granice i obowiązki wolności prasy.Dostępne w: https://www.aurum.com.br/blog/liberdade-de-imprensa/.

Alves, Izabela. Jak ważna jest wolność prasy dla demokracji? Dostępne w: https://www.politize.com.br/importancia-da-liberdade-de-imprensa-para-a-democracia/.

Mello, Celso. Fundamentalne znaczenie wolności prasy. Dostępne w: https://direito.usp.br/noticia/e1b52f3319a8-a-importancia-fundamental-da-liberdade-de-imprensa.

Reporterzy Bez Granic.Światowy ranking wolności prasy 2023: Zagrożenia związane z branżą fałszywych treści. Dostępne w: https://rsf.org/pt-br/ranking-mundial-de-liberdade-de-imprensa-2023-os-perigos-da-ind%C3%Bastria-de-conte%C3%Bados-falsos? data_type=ogólny&rok=2023.

POKÓJ Walmaro. Analiza | Narodowy Dzień Wolności Prasy to dzień walki z cenzurą. Dostępne w: https://www.brasildefato.com.br/2022/06/07/analise-dia-nacional-da-liberdade-de-imprensa-e-uma-data-de-luta-contra-a-censura

G1. W Ogólnopolskim Dniu Wolności Prasy akcja w obronie profesjonalnego dziennikarstwa. Dostępne w: https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2022/06/07/no-dia-nacional-da-liberdade-de-imprensa-uma-acao-em-defesa-do-jornalismo-profissional.ghtml

Daniel Neves Silva
Nauczyciel historii

Czy chciałbyś odwołać się do tego tekstu w pracy szkolnej lub naukowej? Patrzeć:

SILVA, Daniel Neves. „7 czerwca – Narodowy Dzień Wolności Prasy”; Szkoła brazylijska. Dostępne w: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/7-de-junho-dia-nacional-da-liberdade-de-imprensa.htm. Dostęp 25 maja 2023 r.

Poznaj historię powstania Dnia Dziennikarza i główne obowiązki tego profesjonalisty!

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dokumencie niezbędnym do zagwarantowania podstawowych praw człowieka.

Kliknij tutaj, aby zrozumieć, czym są prawa człowieka i jaka jest historia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Kliknij i uzyskaj dostęp do tego tekstu, aby dowiedzieć się trochę więcej o dyktaturze wojskowej, dyktatorskim okresie w naszej republikańskiej historii, który trwał 21 lat.

Dowiedz się, czym jest demokratyczne państwo prawa, kiedy i dlaczego zostało stworzone, jak działa i jaka jest różnica między tym typem państwa a rządami prawa.

Uzyskaj dostęp do łącza, aby zrozumieć, czym jest wolność prasy. Zrozum znaczenie tego prawa i zobacz sytuację w Brazylii pod względem wolności prasy.

Teachs.ru
Wysokość: co to jest, jak jest mierzona, wysokość x wysokość

Wysokość: co to jest, jak jest mierzona, wysokość x wysokość

TEN Wysokość jest pionową odległością między pewnym punktem lub obiektem na powierzchni Ziemi a ś...

read more
Los porqués: cztery dlaczego po hiszpańsku

Los porqués: cztery dlaczego po hiszpańsku

Witamy w wersji beta fiszki Brazylia Szkoła! Jest to nowa funkcjonalność, stworzona, aby pomóc na...

read more

Zastosowania słowa hacia y hasta en español

Jak używać haciaoraz w górępo hiszpańsku? Na przyimkihacia oraz w górę są nieco skomplikowane w u...

read more
instagram viewer