Wojna między Rosją a Ukrainą: przyczyny i skutki

protection click fraud

Poznaj Yarę! Sztuczna inteligencja Brasil Escola! Poprawia eseje w standardzie Enem i szybko i bezpłatnie odpowiada na pytania z różnych dziedzin!

A Wojna między Rosją a Ukrainą Jest to konflikt, który ma miejsce w Łna wschód od kontynentu europejskiego. Po długim okresie naznaczonym wzmożonymi napięciami między nimi, 24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały sąsiedni kraj 2022, promujący ataki na miasta położone w pobliżu stolicy Ukrainy, Kijowa i inne strategiczne punkty na terytorium Ukraiński. Kontratak przeprowadzony przez Ukrainę w połowie 2022 roku spowodował wycofanie się Rosji w niektórych punktach, ale nadal utrzymuje ona dominację nad dużymi obszarami wschodniej i południowej Ukrainy.

Nieco ponad rok po rozpoczęciu wojny ataki trwają. Dotychczasowy bilans to dziesiątki tysięcy zabitych i rannych, oprócz 8 milionów ukraińskich uchodźców, którzy szukają schronienia w innych krajach europejskich. Konsekwencje wojny są również ekonomiczne i polityczne. W kontekście globalnym konflikt ingeruje w geopolitykę, umowy dyplomatyczne i handel międzynarodowy.

instagram story viewer

Przeczytaj też:III wojna światowa — jakie byłyby konsekwencje?

Tematyka tego artykułu

 • 1 - Podsumowanie wojny między Rosją a Ukrainą
 • 2 - Lekcja wideo na temat wojny między Rosją a Ukrainą
 • 3 - Kontekst historyczny wojny rosyjsko-ukraińskiej
 • 4 - Przyczyny wojny między Rosją a Ukrainą
 • 5 - Najważniejsze momenty wojny między Rosją a Ukrainą
 • 6 - Konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej

Podsumowanie wojny między Rosją a Ukrainą

 • Wojna między Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, kiedy wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę terytorium Ukrainy.

 • W ostatnim okresie historycznym napięcia między krajami nasiliły się od 2014 roku wraz z aneksją Krymu na terytorium Rosji i działania grup separatystycznych w regionie Donbasu na wschodzie Ukraina.

 • Ewentualne wejście Ukrainy do Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) jest wskazywana jako jedna z głównych przyczyn wojny, ale nie jedyna.

 • Przyczyną konfliktu jest też uzasadnienie demilitaryzacji Ukrainy przez prezydenta Rosji.

 • Konflikty toczą się na terytorium Ukrainy, które zostało najechane przez setki tysięcy rosyjskich żołnierzy na początku 2022 roku.

 • Miasta w pobliżu Kijowa zostały zaatakowane przed stolicą. Rosja prowadziła także ofensywy na wschodniej i południowej Ukrainie, strategicznych dla kraju regionach.

 • Po roku konfliktu w kilku miastach Ukrainy, w tym w stolicy, notuje się nowe ataki rakietowe.

 • W wyniku wojny zginęły tysiące ludzi, w tym cywile i żołnierze.

 • Ponad 8 milionów Ukraińców szukało schronienia w innych krajach europejskich, a około 6 milionów szuka schronienia na Ukrainie.

Lekcja wideo na temat wojny między Rosją a Ukrainą

Kontekst historyczny wojny rosyjsko-ukraińskiej

A GWojna między Rosją a Ukrainą wybuchła 24 lutego 2022 roku, kilka miesięcy po intensyfikacji napięć na pograniczu między tymi państwami. W celu zrozumienia przyczyn, które doprowadziły do ​​konfliktu oraz powodów podanych przez strony do ataków promowany, oczekuje się, że zrozumie trochę, jak wyglądały stosunki między dwoma narodami w przeszłości historyczny.

Ty terytoria rosyjskie i ukraiński są częścią regionu znanego jako Europa Wschodnia, który ma podobieństwa w aspektach ekonomicznych, społeczno-kulturowych i etnicznych. Oba kraje były początkowo okupowane przez ludy słowiańskie, zwane też Rusami. Ponadto przed jej powstaniem część Rosji, Ukrainy, a także Białorusi tworzyła między IX a XIII wiekiem terytorium Rusi Kijowskiej, czyli Rusi Kijowskiej .

Teraz nie przestawaj... Po reklamie jest więcej ;)

W XVIII wieku część Ukrainy została włączona do Imperium Rosyjskiego.. Ruch ten powtórzył się w XX wieku podczas rewolucji bolszewickiej, która oznaczała koniec systemu monarchicznego w Rosji i dojście do władzy socjalistów w 1917 roku. Pięć lat później tzw Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), którego częścią stało się kilka terytoriów Europy Wschodniej, w tym większość terytorium Ukrainy. Kraj uzyskał niepodległość dopiero w 1991 roku, w którym nastąpił rozpad ZSRR.

W międzyczasie ważne jest, aby rzucić światło na Krymskie pytanie. Krym to A półwysep położony na południe od Ukrainy i na południowy zachód od terytorium Rosji, graniczące z Morzem Czarnym. Region ten jest połączony z Morzem Azowskim, a jego strategiczny charakter, zarówno militarny, jak i handlowy, sprawił, że na przestrzeni dziejów był przedmiotem wielu sporów terytorialnych.

Mapa przedstawia granicę między Rosją a Ukrainą, a także regiony sporne między tymi państwami (Donbas i Krym).
Krym i Donbas to obszary, które były w centrum ostatnich sporów między Rosją a Ukrainą.

A Rosja sprawowała dominację nad Krymem w różnych okresach, aw 1954 r. terytorium zostało scedowane przez Związek Radziecki na Ukrainę jako symboliczny i strategiczny gest braterskich więzi między krajami. Wraz z końcem ZSRR Memorandum Budapeszteńskie (1994) zapewniło Ukrainie granice terytorialne i utrzymanie Krymu jako części jej terytorium. Pozorna stabilizacja nie trwała długo, a od 2010 roku w regionie zapanował kryzys.

Negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej rozpoczęły okres wielkich wewnętrznych zawirowań politycznych i regionalnych napięć geopolitycznych, które nasiliły się wraz z inwazją i Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. Prezydent Rosji Władimir Putin uzasadnił ten środek faktem, że większość społeczeństwa to robi mieszka na Krymie jest pochodzenia rosyjskiego, ale i tak nie spotkało się to z uznaniem społeczności Międzynarodowy.

Również w 2014 roku region Donbasu był areną konfliktów między Ukrainą a ugrupowaniami separatystycznymi, które sprzymierzone politycznie z Rosją ogłosiły niepodległość obwodów administracyjnych Ługańska i Doniecka. Podobnie jak Krym, Donbas ma większość populacji etnicznego pochodzenia rosyjskiego i stał się gorącym celem Rosji podczas obecnego konfliktu z Ukrainą. Nawiasem mówiąc, Rosja jest jedynym krajem, który uznaje niepodległość Ługańska i Doniecka.

Przyczyny wojny między Rosją a Ukrainą

Kontekst napięć między Rosją a Ukrainą pozwala zrozumieć genezę sporów między krajami, w tym trwającej ponad rok wojny. Jedną z głównych przyczyn jej wybuchu była tzw wznowienie negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO.

 Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podaje rękę prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2019 roku.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas posiedzenia Komisji NATO-Ukraina w 2019 r.[2]

Pamiętając, NATO jest organizacją międzynarodową utworzoną podczas zimnej wojny, której pierwotnym celem było powstrzymanie postępu socjalizmu w krajach Europy Zachodniej. Wraz z końcem Związku Radzieckiego organizacja zaczęła koncentrować się na współpracy polityczno-wojskowej i wzajemnej obronie państw członkowskich. Członkami NATO są kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone i 14 krajów Europy Wschodniej.

Zdaniem Rosji przyjęcie Ukrainy do NATO oznaczałoby awans zachodnich ideałów nad kraje Europy Wschodniej, które wciąż się temu opierały. Ponadto stanowiłoby to bezpośrednie zagrożenie dla integralności terytorium Rosji, biorąc pod uwagę fakt, że granica Ukrainy z Rosją jest najdłuższą spośród krajów europejskich, z którymi graniczy. Tym samym inwazja na Ukrainę byłaby sposobem na zademonstrowanie, że Rosja utrzymuje swoją władzę i wpływy w regionie.

O Uznanie przez Rosję niepodległości regionów Ługańsk i Donieck jest także przyczyną wojny. Jak widzieliśmy, istnieje silna obecność ludności rosyjskiej w tych obszarach, a prezydenta Władimira Putina twierdzi, że środki te są sposobem ochrony tej ludności przed ukraińskimi ofensywami. W dniu wybuchu wojny i krótko po uznaniu wschodniego regionu Ukrainy za niepodległy, Putin zadeklarował, że jego celem jest „demilitaryzacja i denazyfikacja” sąsiedniego kraju.

Jako przyczynę wojny wskazuje się również tzw Spadek popularności prezydenta Władimira Putina w związku ze skutkami pandemii covid-19 w Rosji. W latach 2020-2021 popularność Putina spadła z powodu alarmującego wzrostu zachorowań na tę chorobę w kraju i pogłębienia się problemów ekonomicznych, jakich doświadczał. Inwazja na Ukrainę byłaby sposobem na ponowne podbicie pozytywnej opinii Rosjan o prezydencie.

Przeczytaj też: Wołodymir Zełenski — przywódca Ukraińców w wojnie z Rosją

Najważniejsze wydarzenia wojny między Rosją a Ukrainą

Wojna między Rosją a Ukrainą oficjalnie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, kiedy ponad 200 000 rosyjskich żołnierzy zaatakowało terytorium Ukrainy na kilku frontach. Od tego czasu analiza konfliktu została przeprowadzona poprzez podzielenie jego osi czasu na fazy.|1|

 • I faza (od 24 lutego 2022 do początku czerwca): upłynął pod znakiem inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. Zajęto kilka regionów kraju, zwłaszcza miasta na wschodzie i na granicy zaangażowanych terytoriów. Początkowo stolica Ukrainy, Kijów, nie została bezpośrednio zaatakowana.

  • W różnych częściach Ukrainy przeprowadzono bombardowania, w wyniku których zginęły setki cywilów i żołnierzy. Niektóre miasta w pobliżu Kijowa zostały zaatakowane, jako sposób na okrążenie stolicy.

  • Miasto Bucza, położone 60 km na północny zachód od Kijowa, było celem bardzo gwałtownej ofensywy rosyjskich żołnierzy. Setki ukraińskich cywilów zginęło na ulicach. Najnowsze dane wskazują na 400 ofiar śmiertelnych, ale liczby nie są ostateczne.

Mariupol, miasto położone na południu Ukrainy i skąpane w Morzu Azowskim, było początkowo oblegane i atakowane.

Odnotowane zniszczenia na drodze łączącej miasta Irpin i Bucza pod Kijowem podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.[3]
Odnotowane zniszczenia na drodze łączącej miasta Irpin i Bucza pod Kijowem podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.[3]
 • II faza (od czerwca do sierpnia): nastąpiło wycofanie wojsk rosyjskich z obwodu kijowskiego, a ofensywy i bombardowania skoncentrowały się teraz na wschodniej Ukrainie, w rejonie Donbasu. Rosjan zaskoczył jednak kontratak promowany przez Ukrainę jako sposób obrony ich terytoriów.
  • Elektrownia atomowa Zaporoże na południu Ukrainy została zajęta przez wojska rosyjskie. Wkrótce potem elektrownia została wyłączona po intensywnym ataku rakietowym kraju w kilku miastach. Był strach przed powtórzeniem A wydarzeniem takim jak katastrofa w Czarnobylu, która wydarzyła się w 1986 roku i dotknęła Białoruś i Ukrainę.

 • III faza (od września do listopada): Obronność Ukrainy pozwoliła jej zdobyć tereny na wschodzie i południu, które znajdowały się pod panowaniem rosyjskim, w tym miasto Chersoniu i region na północnym wschodzie w pobliżu Charkowa. Trwa impas w sprawie deklarowanych niepodległych regionów, a Rosja utrzymuje militarną dominację nad większością wschodniej Ukrainy.

  • Silna eksplozja uszkodziła konstrukcję jedynego mostu łączącego Rosję z Krymem, znajdującego się w Cieśninie Kerczeńskiej. Ukraina nie wzięła odpowiedzialności za to, co się stało, a Rosja zaostrzyła środki bezpieczeństwa w regionie.

 • Obecna faza, rozpoczęta w listopadzie 2022 r.: przeprowadzono ataki na elektrownie na Ukrainie, przy czym szacuje się, że co najmniej jedna trzecia z nich została zniszczona. Oprócz pojedynczych strat wynikających z braku prądu, sytuacja stała się niepokojąca wraz z nadejściem zimy na półkuli północnej.

  • Nowe ataki rakietowe były promowane przez Rosję w marcu 2023 r. Ofensywa uderzyła w takie miasta jak Kijów, Charków, Żytomierz i Odessa, a ataki po raz kolejny doprowadziły do ​​przerwania działalności Zaporożskiej Elektrowni Jądrowej. Podczas konfliktu zakład zatrzymywał się co najmniej sześć razy.|2|

Konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej

Ukraińcy szukający schronienia z powodu wojny między Rosją a Ukrainą.
W wyniku wojny ponad 8 mln Ukraińców szuka schronienia w innych krajach Europy[4].

Wojna między Rosją a Ukrainą przyniosła konsekwencje dla zaangażowanych krajów i społeczności międzynarodowej, dotykając sfery politycznej, gospodarczej i społecznej. Zobacz poniżej główne skutki wywołane przez konflikt.

 • Na Ukrainie od początku wojny zginęło 8 000 cywilów, a ponad 13 000 zostało rannych. Liczba ofiar śmiertelnych wśród ukraińskich sił zbrojnych waha się od 10 do 13 tys.

 • Około 15 000 rosyjskich żołnierzy zginęło, a kolejne 100 000 zostało rannych.

 • Ty uchodźcy Ukraińcy szukający schronienia w innych krajach to ponad 8 mln osób. Ich głównymi kierunkami są Polska, Białoruś, Mołdawia, Czechy, Bułgaria, Rumunia i Słowacja.

 • Na Ukrainie żyje 6,6 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, które szukają schronienia na terenach innych niż ich miejsce zamieszkania.

 • Nałożenie sankcji gospodarczych na Rosję, wpływających na sektory takie jak eksport gazu ziemnego i ropy naftowej. Sankcje napłynęły głównie z krajów europejskich.

 • Rosnące ubóstwo ludności ukraińskiej i kurczenie się gospodarki narodowej Ukrainy.

 • Wzrost deficytu gospodarczego w Rosji.

 • Dyplomatyczna izolacja od Rosji, która ma coraz mniejsze poparcie w społeczności międzynarodowej.

 • Wyższe ceny paliw i żywności na całym świecie, biorąc pod uwagę kraje w konflikt zaangażowani są główni producenci i eksporterzy paliw kopalnych i zbóż, jak pszenica. Ostatnio jednak ceny niektórych artykułów spożywczych spadły.

 • Pomoc militarna, finansowa i humanitarna dla Ukrainy z różnych krajów. Na czele listy przekazywanych wartości znajdują się Stany Zjednoczone, zwłaszcza w aparacie wojskowym. Kolejne miejsca to Unia Europejska, Wielka Brytania, Niemcy, Kanada i Polska.

Klas

|1| Przedstawione kalendarium i wydarzenia oparte są na artykule: LADEIRA, Sávio. 1 rok wojny na Ukrainie: poznaj różne etapy rosyjskiej inwazji. G1, 24 lutego. 2023. Dostępny Tutaj.

|2| PRACA PISEMNA. Wojna na Ukrainie: ostrzeżenie ONZ po rosyjskich uderzeniach pozostawiło największą europejską elektrownię jądrową bez prądu. BBC News Brazylia, 9 marca. 2023. Dostępny Tutaj.

kredyty obrazkowe

[1] Kutsenko Wołodymyr / Shutterstock

[2] Siergiej Czuzawkow / Shutterstock

[3] kibri_ho / Shutterstock

[4] Bumble Dee / Shutterstock

autorstwa Palomy Guitarrara
Nauczyciel geografii

Zrozumieć, czym jest NATO i wiedzieć, jakie są jego kraje członkowskie. Poznaj historię NATO i dowiedz się, jakie są cele tej organizacji.

Czy wiesz, dlaczego Rosja napadła na Ukrainę? Kliknij tutaj, zrozum napięcie między tymi dwoma krajami i poznaj główne przyczyny i konsekwencje tego konfliktu.

W końcu jaki jest aktualny problem Krymu? Dowiedz się wszystkiego o tym konflikcie geopolitycznym, który ma miejsce w Europie Wschodniej, i poznaj korzenie problemu oraz jego konsekwencje.

Kliknij tutaj i poznaj szczegóły z życia Władimira Putina, polityka, który rządzi Rosją od 2000 roku.

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej o Wołodymirze Zełenskim, byłym komiku ukraińskim, który został wybrany na prezydenta Ukrainy w 2019 roku.

Teachs.ru
Czasownik get: główne zastosowania, odmiana, przykłady

Czasownik get: główne zastosowania, odmiana, przykłady

O czasownik dostać może przybierać wiele znaczeń i jest jednym z najczęściej używanych w języku. ...

read more
Marina Colasanti: biografia, prace, zwroty

Marina Colasanti: biografia, prace, zwroty

Marina Colasanti jest brazylijską pisarką. Urodziła się 26 września 1937 roku w mieście Asmara w ...

read more
Carbon neutral: co to jest, cele, jak obliczyć

Carbon neutral: co to jest, cele, jak obliczyć

neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla lub neutralność węglowa to pojęcie określające waru...

read more
instagram viewer