Gubernator: jakie są jego funkcje, jak jest wybierany

protection click fraud

O gubernator odpowiada za administrację jednego z brazylijskich stanów, wybierany przez miejscową ludność w wyborach opartych na powszechnych wyborach. Rolą gubernatora jest rozwijanie swojego państwa, zakładając czteroletnią kadencję, z możliwością reelekcji.

Obecnie Brazylia ma 27 gubernatorów, co odpowiada 26 stanom Federacji oraz Dystryktowi Federalnemu. Gubernatorzy otrzymują ważne zadania do działania w strategicznych obszarach ich państw, takich jak zdrowie, edukacja i bezpieczeństwo publiczne. Ich rolą jest zagwarantowanie niezbędnych inwestycji z korzyścią dla ludności.

dostępRównież: Jak zorganizowana była polityka? rPaństwo rzymskie?

streszczenie gubernatora

  • Odpowiada za administrację państwową.

  • W Brazylii jest 27 gubernatorów, co odpowiada 26 stanom oraz Okręgowi Federalnemu.

  • Jego funkcją jest przyciąganie inwestycji niezbędnych dla rozwoju państwa.

  • Jest on wybierany w wyborach na podstawie kryterium większości i wyborów.

  • Ma czteroletnią kadencję i może być ponownie wybrany na kolejną kadencję.

instagram story viewer

Kim jest gubernator?

Na politykę brazylijską składają się różne stanowiska o dużym znaczeniu w administracji kraju oraz publicznych pieniądzach i dziedzictwie. Gubernator jest autorytet kto administruje? stan. Ze względu na zajmowane stanowisko przez gubernatorów rozumie się również: szefowie państwowej władzy wykonawczej.

Obecnie, O Brazylia ma 27 gubernatorów bo masz 26 lat Stany oraz Okręg Federalny. W ten sposób każdy z tych podmiotów federacji wybiera wojewodę, który staje się odpowiedzialny za administrację lokalną na okres czterech lat.

Tak więc, ponieważ administracja stanów brazylijskich jest w gestii gubernatorów, są oni dane, które muszą koordynować inwestycje państwowe, wykonanie robót, zbieranie itp. Dlatego, ważne jest, aby gubernator utrzymywał kontakt z rządem federalnym to jest prezydent, ponieważ w ten sposób uzyskuje uwolnienie ważnych inwestycji dla swojego państwa.

Brazylia ma gubernatorów w administracji państwowej, ponieważ jest krajem federalistycznym, a jej nazwa już to pokazuje — Federacyjna Republika Brazylii. Naród, który przyjmuje federalizm, charakteryzuje się przyznaniem większej autonomii państwom tworzącym jego terytorium. Przy tej autonomii państwa mogą mieć własne rządy, stąd konieczne jest posiadanie odpowiedzialnego stanowiska, stanowiska gubernatora.

WyglądaćRównież: Konstytucja 1988 najważniejszy dokument w kraju

Co robi gubernator?

Widzieliśmy, że gubernator administruje stanem (lub Dystryktem Federalnym), a osoba piastująca to stanowisko jest odpowiedzialna za zapewnienie rozwoju regionu, dla którego został wybrany. Funkcje gubernatora określa ustawodawstwo brazylijskie, ale jest pewne ograniczenie jego uprawnień, głównie dlatego, że prezydent kumuluje wiele funkcji, które mógłby objąć.

Państwa brazylijskie nie zawsze są w stanie zebrać wszystkie niezbędne środki dla administracji państwowej. Dlatego, Bardzo ważne jest, aby gubernator miał kontakt z prezydentem i rządem federalnym, bo w ten sposób może negocjować uwolnienie większej ilości środków dla swojego państwa czy gwarantować inwestycje np. na jakąś pracę.

Gubernator ma również autonomię zaciągania pożyczki, jeśli potrzebuje pieniędzy dla swojego rządu. W przypadku wpływów gotówkowych jego rolą jest działanie na rzecz ważnych obszarów, takich jak: Edukacja, zdrowie, bezpieczeństwopubliczny orazinfrastruktura.

W dziedzinie zdrowia i edukacji gubernator jest prawnie zobowiązany do inwestowania części swoich dochodów w celu zagwarantowania koniecznych ulepszeń służących ludności. Gubernator musi przeznaczyć swoje dochody na prowadzenie szpitali, laboratoriów, szkół i innych ważnych obiektów dla wymienionych obszarów.

Gwarantuje również wykonanie prac nad rozbudową i utrzymaniem infrastruktury swojego państwa, takiej jak drogi, lotniska i porty (jeśli jest to państwo nadmorskie). Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego jest również funkcją gubernatora, który jest odpowiedzialny za inwestowanie w pracę Żandarmerii Cywilnej i Wojskowej.

W Brazylii stany mają autonomię w tworzeniu własnych praw, co bezpośrednio wynika z pracy gubernator, ponieważ ustawy uchwalane przez deputowanych stanowych muszą być usankcjonowane lub zawetowane przez tych, którzy zajmują ta opłata. On też może proponować ustawy, które muszą zostać rozpatrzone przez Zgromadzenie Ustawodawcze, gdzie pracują deputowani stanowi.

W jego administracji konieczne jest, aby wojewoda Stwórz sekrettenśmiech (działających podobnie do ministerstwa), których funkcją jest przejęcie kierunku strategicznego punktu rządu państwa. Muszą one być koordynowane przez sekretarzy wyznaczonych przez samego gubernatora.

wiedzieć więcej: Proklamacja Republiki — cJak przebiegał ten proces?

Wybory: jak wybierany jest gubernator

Gubernatorzy są wybierani w taki sam sposób jak prezydenci: w wyborach odbywających się co cztery lata i opiera się na zasadzie powszechnego prawa wyborczego, to znaczy, że wszyscy Brazylijczycy powyżej 16 roku życia mają prawo do głosowania. Być wybranym kandydatem w sporze musi uzyskać więcej niż 50% głosów w pierwszej lub drugiej turzes.

Pamiętając, że kadencja gubernatora ma cztery lat i może kandydować na reelekcję przez kolejne cztery lata. Wreszcie, gubernator, który nie sprawuje swojego urzędu zgodnie z etyką, której wymaga stanowisko, może cierpieć z powodu procesu postawienie urzędnika państwowego w stan oskarżenia kierowane przez ustawodawców stanowych.

Teachs.ru

Triple Alliance: kontekst, kraje, zainteresowania, podsumowanie

TEN Potrójny sojusz była to jedna z umów wojskowych zawartych przez narody europejskie pod koniec...

read more
Układ odpornościowy: funkcja, jak wzmocnić i podsumować

Układ odpornościowy: funkcja, jak wzmocnić i podsumować

O układ odpornościowy, znany również jako układ odpornościowy lub układ odpornościowy, to układ, ...

read more

Henipawirus Langya: co to jest, transmisja, objawy

Henipawirus Langya (LayV) to jest nowy gatunek wirusów należących do rodzaju Henipawirus i rodzin...

read more
instagram viewer