Jahwe: definicja, pochodzenie i historia

protection click fraud

Jahwe to hebrajskie imię biblijnego Boga starożytnego Królestwa Izraela.

Jej nazwa składa się z czterech hebrajskich spółgłosek (JHWH, znanych jako tetragram) że prorok Mojżesz miał objawić swemu ludowi.

yhwhTetragram Jahwe.

Zobacz także znaczenie Adonai.

Pochodzenie i historia imienia Jahwe

Po wygnaniu w Babilonie (VI w.). a.), a zwłaszcza od III wieku. C. Żydzi przestali używać imienia Jahwe.

Kiedy judaizm stał się religią uniwersalną, a nie tylko lokalną, terminem tym Elohim, co oznacza Boga, zaczął zastępować Jahwe, aby zademonstrować powszechną suwerenność Boga Izraela nad wszystkimi innymi.

W tym samym czasie imię Boże było coraz częściej uważane za zbyt święte, by je wymawiać. Z tego powodu w rytuale bóżniczym został więc głośno zastąpiony hebrajskim słowem Adonai (Mój Pan), tłumaczonym jako Kyrios ("Sir") w Septuaginta, grecka wersja Pism Hebrajskich.

Masoryci, żydowscy skrybowie, którzy od VI do X wieku pracowali nad odtworzeniem oryginalnego tekstu z Biblii hebrajskiej zastąpiła samogłoski imienia JHWH znakami samogłosek hebrajskich słów Adonai lub Elohim.

instagram story viewer

Chrześcijańscy uczeni posługujący się łaciną zastąpili literę Y (która nie istnieje po łacinie) literą I lub J. Więc tetragram stała się nazwą łacińską Jehowa (Jehowa).

zobacz także znaczenie Jahwe i Jehowa.

Imię biblijnego Boga

W Księdze Wyjścia, w rozdziałach 3:13-15, Mojżesz pyta Boga, jak ma na imię Jego odpowiedź: „Jestem tym, który Jestem” i mówi mu, aby przedstawił go Izraelitom jako JHWH (co wygląda jak wyrażenie „Jestem” w Hebrajski).

Po Księdze Wyjścia, w biblijnej Księdze 1 Samuela, Bóg znany jest pod imieniem Jahwe Teva-otlub „On powołuje do życia zastępy”, hosty prawdopodobnie odnoszą się do niebiańskiego sądu lub Izraela.

Imię osobiste Boga było prawdopodobnie znane na długo przed czasami Mojżesza. Na przykład imię matki Mojżesza brzmiało Jochebed (Jokheved), słowo oparte na imieniu Jahwe.

Tak więc plemię Lewiego, do którego należał Mojżesz, prawdopodobnie znało imię Jahwe, które pierwotnie mogło być skrócone jako Yo, Yah lub Yahu.

Zobacz także znaczenie:

  • jah;
  • Jeszua Hamashia;
  • kadosz;
  • El Shaday
Teachs.ru

Arabowie i islam

Cywilizacja islamska narodziła się w Arabii, półwyspie o powierzchni 3 mln km². Położona na Blisk...

read more

Koncepcja czyśćca

Jak dobrze wiadomo, kwestia życia po śmierci była jednym z tematów, które w średniowieczu wzbudza...

read more

Religie afro-brazylijskie i synkretyzm

Podczas procesu kolonizacji Brazylii zauważyliśmy, że wykorzystanie Afrykanów jako niewolniczej s...

read more
instagram viewer