Emne noen av, få av, mange av, hvilke av, hvor mange av

Noen ganger finner vi emnet representert av uttrykkene: Noen av, få av, mange av, hvilke av, hvor mange av.
Se:
a) Noen av oss hørte sangen.
b) Få av dere har kommet hjem til meg.
c) Mange av oss kjenner Gud.
d) Hvem av oss vil dra?
e) Hvor mange av oss skal gå?
Ovennevnte bønner kan virke merkelige for noen, men de er alle korrekte i henhold til den kultiverte normen.
Dette er fordi når subjektets rolle utøves av slike uttrykk, så mye kan enig verbet med det spørrende pronomenet (hvilket, hvilket, hvor mange), og med det ubestemte (Noen). Det stopper ikke der! Avtale kan også gjøres med det personlige pronomenet (vi, deg, deg).
Se flere eksempler:
a) Hvem av dere lar meg gå?
b) Hvem av dere lar meg gå?
c) Kan noen av dere hente bordet?
d) Få av oss liker å være ute sent!
Merk at verbene enten stemmer overens med personlige pronomen eller med ubestemte i bokstavene b, c og d. I bokstaven “a” ble avtalen inngått med det spørrende pronomenet “som”, og av den grunn var det entall: det vil det!
Husk å si: Noen av dere kan få videoen, ellers vil mange av oss gå på kino i dag som avtalt er galt! For verbet stemmer ikke med hverken de ubestemte pronomenene (noen, mange) eller de personlige pronomenene (du, oss).

instagram story viewer

Av Sabrina Vilarinho
Uteksaminert i Letters
Brasil skolelag

Muntlig og nominell avtale - Grammatikk - Brasilskolen

Kilde: Brasilskolen - https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sujeito-alguns-poucos-muitos-quais-quantos-de.htm

Teachs.ru

Armand-Jean du Plessis

Richelieus Paris-fødte franske kardinal og politiker, som som statsminister for Louis XIII etable...

read more

Brasil, for synd!

“Brasil er ikke et seriøst land”, sa en gang general Charles De Gaulle, den gang presidenten i Fr...

read more

Nåværende tid: hva er tidene det er avledet fra?

Å vite hvordan man kan konjugere et bestemt verb, med tanke på særegenheter som tilskrives det, ...

read more
instagram viewer