Betydning av godkjenning (hva det er, konsept og definisjon)

protection click fraud

Godkjenning er handlingen med å godkjenne, det er enbekreftelse eller godkjenning av en setning gitt av en myndighet. Godkjenning er et begrep som er direkte relatert til området. lovlig, som også er en prosess av revidere for å se etter feil på et hvilket som helst element.

En godkjenning er en administrativ handling gjennom hvilket et gitt beslutningsorgan godtar en gitt forespørsel fra en anmodende enhet, som tillegger forespørselen effektivitet.

Homologering, i loven, er godkjenning av en offisiell handling, eller en dom gitt av en administrativ eller rettslig myndighet, for en gitt handling.

Homologeringer kan gjøres i konkurranser, i offentlige anbud, i ansettelseskontrakter, som er påstanden om at disse fakta har skjedd eller vil forekomme. En godkjent konkurranseer for eksempel en konkurranse som er offisielt godkjent av et juridisk eller administrativt organ.

Godkjenning er også et tilsyn for å verifisere produkter som før de blir tilbudt for salg, blir testet for å se om de oppfyller kravene satt av en myndighet. kompetent.

instagram story viewer

Oppsigelsesgodkjenning

I en ansettelseskontrakt gis for eksempel godkjenning for å bekrefte at personen er sagt opp og for å godkjenne oppsigelsesverdiene er godkjent. Godkjenning er bare obligatorisk ved kontraktoppsigelser som er lenger enn ett år.

I følge Consolidation of Labour Laws (CLT) er det ingen spesifikk frist for ratifisering av kontraktsopphør. En frist for å motta etterlønn (inkludert i artikkel 477) er opprettet: første dag nyttig etter slutten av forhåndsvarselet og opptil 10 (påfølgende) dager i tilfelle varsel skadesløs. Hvis det aktuelle selskapet ikke betaler innen denne perioden, kan det være at det må betale en bot.

Teachs.ru

Forskjellen mellom raseskade og rasisme

Raseskade og rasisme er forbrytelser som følger av brasiliansk lov. Rase fornærmelse er definert ...

read more

Betydning av hallikvirksomhet (Hva det er, konsept og definisjon)

hallikvirksomhet er en kriminell praksis som består i å utnytte, oppmuntre til eller tilrettelegg...

read more

Betydningen av tyveri (hva det er, konsept og definisjon)

Røveri er forbrytelsen som består av misbruk av andres løsøre, gjennom bruk av vold eller alvorli...

read more
instagram viewer