Betydning av historie (hva det er, konsept og definisjon)

protection click fraud

Historie er et ord som stammer fra det antikke greske begrepet "historie", som betyr "kunnskap gjennom etterforskning". Historie er en vitenskap som undersøker menneskehetens fortid og dens evolusjonsprosess, med referanse til et sted, en tid, et folk eller et bestemt individ.

Gjennom den historiske studien får man et sett med informasjon om prosesser og fakta som skjedde tidligere som bidrar til forståelsen av nåtiden. Historien kan fortelle evolusjonen ikke bare i et samfunn, men også på hendelser eller organisasjoner av forskjellige slag. Fotballens historie forteller for eksempel de viktigste hendelsene i denne sporten, fra opprettelsen til i dag.

I vid forstand handler det om utvikling av menneskelige samfunn, så vel som hendelser, fakta eller manifestasjoner av menneskelig aktivitet i fortiden, for eksempel: Historie av Brasil.

Historie er settet med hendelser som historikere refererer til. Den greske historikeren Herodotus regnes som "historiens far". De første undersøkelsene om menneskets fortid tilskrives ham og ble en pioner ikke bare i studiet av historie, men også innen antropologi og etnografi.

instagram story viewer

Perioden før historie kalles forhistorie (til ca 4000 f.Kr. Ç.). I løpet av denne perioden ble det ikke skrevet, så forskere ty til bein, fossiler, steingjenstander, bergkunst og andre materialkilder for etterforskning.

Historien markerer begynnelsen på perioden med menneskelig utvikling etter fremveksten av skriving og er delt inn i fire perioder:

  • Alderdom (antikken): fra 4000 a. Ç. opp til 476 d. a., med det romerske imperiets fall;
  • Middelalderen (middelalderhistorie): fra 476 d. Ç. til 1453, med erobringen av Konstantinopel av de osmanske tyrkerne;
  • Modern Age: fra 1453 til 1789, da den franske revolusjonen inntreffer;
  • Samtidsalder: fra 1789 til i dag.

En fortelling om en sekvens av virkelige eller fiktive fakta (historie) kalles også en historie.

Historie eller historie?

Forskjellen mellom historie og historie er at en historie er basert på dokumenter eller vitnesbyrd, mens en historie er basert på fiktive elementer, den er en fiktiv fortelling, for eksempel: en novelle eller en fabel.

Til tross for dette hevder noen eksperter at begrepet "historie" ganske enkelt er en brasilianisme for å få et begrep lydmessig likt det engelske begrepet "historie". Ifølge disse forskerne skal ordet historie tjene til å beskrive kontoer basert på både sanne og fiktive fakta.

Teachs.ru
Spansk kolonisering: økonomi, politikk og samfunn

Spansk kolonisering: økonomi, politikk og samfunn

DE Spansk kolonisering i Amerika det var preget av modifisering av den politiske, økonomiske og r...

read more

Hva er historie?

Kunnskapen som studerer fortidens forekomster kalles historie.Historikere definerer denne vitensk...

read more
Historie om kaffe: kuriositeter og kaffe i Brasil

Historie om kaffe: kuriositeter og kaffe i Brasil

O Kaffe, en drink som ble konsumert i flere land, hadde sin opprinnelse i Afrika, i høylandet i E...

read more
instagram viewer