Modulær ulikhet. Studerer den modulære ulikheten

protection click fraud

I studien av modulnummeret består modulen av den absolutte verdien til et tall (x) og er indikert med | x |, det ikke-negative reelle tallet som tilfredsstiller:

Imidlertid vil vi studere ulikheter som involverer modulære tall, og dermed bestå av modulære ulikheter.

La oss se en ulikhet ved å bruke den forrige egenskapen:

Disse situasjonene gjentas for de andre tallene, så la oss generelt se en slik situasjon for en k (positiv reell) verdi.

Når vi kjenner denne egenskapen, er vi i stand til å løse modulære ulikheter.

Eksempel 1) Løs ulikheten | x - 3 | <6.

For eiendommen må vi:

Eksempel 2) Løs ulikheten: | 3x - 3 | ≥ 2x + 2.

Ikke stopp nå... Det er mer etter annonseringen;)

Vi må bestemme verdiene til modulen, med det har vi:

Derfor vil vi ha to muligheter for ulikhet. Derfor må vi analysere to ulikheter.

1. mulighet:

Ved å krysse ulikhetene (3) og (4) får vi følgende løsningssett:

2. mulighet:

Ved å krysse ulikhetene (5) og (6) får vi følgende løsningssett:

Derfor er løsningen gitt ved foreningen av de to oppnådde løsningene:

instagram story viewer


Av Gabriel Alessandro de Oliveira
Uteksamen i matematikk
Brasil skolelag

Vil du referere til denne teksten i et skole- eller akademisk arbeid? Se:

OLIVEIRA, Gabriel Alessandro de. "Modular Inequation"; Brasilskolen. Tilgjengelig i: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/inequacao-modular.htm. Tilgang 28. juni 2021.

Teachs.ru
Løsning av den tredje grunnlegningen

Løsning av den tredje grunnlegningen

Trigonometriske ligninger er delt inn i tre grunnleggende ligninger, og hver av dem fungerer med...

read more
Trigonometri i hvilken som helst trekant

Trigonometri i hvilken som helst trekant

Trigonometriske forhold er begrenset til situasjoner som bare involverer rette trekanter.I situa...

read more
Egenskaper for rektangeltrekant

Egenskaper for rektangeltrekant

På grunn av sin form og noen interessante egenskaper, var den rette trekanten avgjørende for oppr...

read more
instagram viewer