Watervervuiling. Oorzaken van watervervuiling

protection click fraud

De kwestie van de beschikbaarheid van kwaliteitswater is zeer ernstig, aangezien in principe alle levende organismen afhankelijk zijn van water, ook al is het indirect. Afval is dus slechts een van de factoren die deze problematiek op de middellange en lange termijn zorgwekkend maken voor de instandhouding van het leven.
Het storten van puin in het water van rivieren en oceanen en de verontreiniging van grondwater door organische componenten uit huisvuil, mest en begraafplaatsen; vinasse verkregen bij de productie van suiker en alcohol; lekken uit ondergrondse benzineopslagtanks; pesticiden en meststoffen; onder meer residuen en industriële stortplaatsen zijn enkele van de factoren die de waterkwaliteit in gevaar brengen. Het gebruik van water voor het koelen van industriële en plantaardige apparatuur, zoals thermo-elektrische centrales, komt weer vrij in de milieu, genereert ook aanzienlijke effecten, aangezien veel organismen gevoelig zijn voor deze temperatuurstijging (ongeveer 15°C).

instagram story viewer

Watervervuiling door afval
Afvalverwijdering in rivieren

Door de industrialisatie en de manier waarop we consumeren, zijn we bijvoorbeeld gewend geraakt aan het gebruik van kunststoffen en wasmiddelen in ons dagelijks leven. Ze vormen lagen die de doorgang van zonne-energie en zuurstof blokkeren en brengen een heel complex systeem van relaties tussen organismen in gevaar. Verder zijn de verstikking van dieren met deze polymeren en de permeabilisatie van de vleugelveren van bepaalde vogels andere zichtbare gevolgen.

Niet stoppen nu... Er is meer na de reclame ;)

De toename van de beschikbaarheid van nutriënten in het water, bijvoorbeeld veroorzaakt door het vrijkomen van rioolwater, bevordert iets wat lijkt op wat hierboven is gezegd: de overmaat aan voedingsstoffen zorgen voor een aanzienlijke toename van algen en cyanobacteriën, met als gevolg een vermindering van zuurstof en blokkering van zonlicht vanwege hun aanwezigheid in de oppervlakte. Onder deze omstandigheden vinden gewortelde planten het moeilijk om fotosynthese uit te voeren, waardoor hun groei wordt belemmerd; en dieren kunnen het gebrek aan zuurstof en voedsel niet weerstaan. Met de dood van deze organismen vermenigvuldigen bacteriën en benthische wezens zich, waarbij ze de weinige resterende zuurstof gebruiken en zelfs sommige gifstoffen afgeven. Dit fenomeen staat bekend als eutrofiëring.
Naast deze factor elimineert de lozing van afvalwater een reeks ziekteverwekkers in het water, waardoor de gezondheid van het milieu en van degenen die in contact komen met dit water of het voedsel dat erin leeft, in gevaar komt.

Door Mariana Araguaia
Afgestudeerd in biologie

Wil je naar deze tekst verwijzen in een school- of academisch werk? Kijken:

ARAGUAIA, Mariana. "Watervervuiling"; Braziliaanse School. Beschikbaar in: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao-aguas.htm. Betreden op 27 juni 2021.

Teachs.ru

Macro-evolutie. Macro-evolutie begrijpen

De voorwaarde macro-evolutie werd in 1940 voorgesteld door Richard Goldschmidt en het verwijst na...

read more
De tweede wet van Mendel. Waaruit bestaat de tweede wet van Mendel?

De tweede wet van Mendel. Waaruit bestaat de tweede wet van Mendel?

In zijn eerste ervaringen, mendel verifieerde slechts één kenmerk tegelijk (monobridisme), zonde...

read more

Behoudseenheden voor duurzaam gebruik

De Sustainable Use Conservation Units met de Volledige bescherming instandhoudingseenheden vormen...

read more
instagram viewer