Nedbrydning af tal i decimaltalsystemet

protection click fraud

At dekomponere et tal er at repræsentere dets cifre med stedværdien. I tal repræsenterer hvert ciffer et antal enheder, afhængigt af dets position. Ved at skrive summen af ​​de enheder, der repræsenteres af hvert ciffer, dekomponerer vi tallet.

Nedbrydningen af ​​tallet 12 er 10 + 2, da 1 repræsenterer ti eller ti enheder. Ligeledes er dekomponeringen af ​​234 200 + 30 + 4, da de to repræsenterer to hundrede, de tre er antallet af tiere, og de 4 repræsenterer enhederne.

I det nummereringssystem, vi bruger, afhænger cifrenes værdi af deres position, hvor hver enkelt repræsenterer et vist antal enheder.

Sådan dekomponerer du et tal

For at dekomponere et tal multiplicerer vi hvert ciffer med dets positionsværdi (...1000, 100, 10 ,1). Resultater præsenteres som en sum.

Således multipliceres 1. ordens ciffer med 1, tiere ciffer med 10, hundreder ciffer med 100, og så videre.

Eksempler på nedbrydning

76 mellemrum er lig mellemrum åbner parentes 7 multiplikationstegn 10 lukker parentes plus åbner parentes 6 multiplikationstegn 1 lukker parentes er lig fed 70 fed mellemrum fed dristigere mellemrum fed 6 fed mellemrum 156 mellemrum er lig mellemrum åbner parentes 1 multiplikationstegn 100 lukker parentes plus åbner parentes 5 multiplikationstegn 10 lukker parentes plus åben parentes 6 multiplikationstegn 1 luk parentes er lig med fed 100 fed mellemrum fed plus fed mellemrum fed 50 fed mellemrum fed plus fed mellemrum fed 6 2 mellemrum 897 mellemrum er lig med mellemrum venstre parentes 2 multiplikationstegn 1000 højre parentes plus venstre parentes 8 multiplikationstegn 100 højre parentes plus parentes venstre 9 multiplikationstegn 10 højre parentes plus venstre parentes 7 multiplikationstegn 1 højre parentes er lig fed 2000 fed plus fed 800 fed plus fed 90 fed dristigere 7

Talnedbrydningsøvelser

Øvelse 1

nedbryde tallene

a) 564
b) 89
c) 2034
d) 87 785
e) 201 654

a) 500 + 60 + 4

instagram story viewer

b) 80 + 9
c) 2000 + 0 + 30 + 4
d) 80.000 + 7.000 + 700 + 80 + 5
e) 200.000 + 0 + 1.000 + 600 + 50 + 4

Øvelse 2

komponer tallene

a) 50 + 4
b) 600 + 30 + 8
c) 3 000 + 200 + 0 + 1
d) 40.000 + 300 + 50 + 2
e) 100.000 + 50.000 + 6.000 + 0 + 60 + 1

a) 50
b) 638
c) 3201
d) 40 352
e) 126 061

Decimalnummersystemet

Vores nummereringssystem bruger ti symboler kaldet tal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) til at skrive alle tal.

Dette er muligt takket være systemet af positioner med forskellige værdier, hvor hver position (rækkefølge) til venstre har sit ciffer ganget med ti, i forhold til værdien af ​​den foregående ordre.

Disse positioner er arrangeret fra højre mod venstre og kaldes ordrer. Således er den første orden enheder. I anden rækkefølge, til venstre for den første, ganges cifferet med ti. I den tredje rækkefølge, til venstre for den anden, ganges cifferet med hundrede.

Pladsværdien af ​​hver ordre til venstre repræsenterer 10 gange den foregående, så denne måde at organisere og skrive tallene på kaldes decimalnummersystemet.

Se også Decimalt nummereringssystem.

Teachs.ru
Øvelser om division og multiplikation af brøker

Øvelser om division og multiplikation af brøker

Øv multiplikation og division af brøker med skabelonøvelserne. Fjern din tvivl med de trinvise ko...

read more
Power med negativ eksponent: hvordan man regner, eksempler og øvelser

Power med negativ eksponent: hvordan man regner, eksempler og øvelser

Negativ eksponentpotens er en matematisk operation, hvor en base hæves til en heltalseksponent mi...

read more
Potentiation: hvordan man regner, eksempler og øvelser

Potentiation: hvordan man regner, eksempler og øvelser

Potens er en matematisk operation, hvor en værdi kaldet base ganges med sig selv det antal gange,...

read more
instagram viewer