Číslo Pi (π): zjistěte, jaká je jeho hodnota a jak ji vypočítat

protection click fraud

Číslo Pi (π) je číslo, které představuje výsledek dělení mezi obvodem a průměrem kruhu.

Jedná se o nekonečný číselný podíl, což znamená, že jeho posloupnost čísel je nekonečná. Z tohoto důvodu je PI klasifikován jako iracionální číslo.

Jaká je hodnota Pi?

Hodnota Pi je 3,1415926535897932384626...

v píReprezentace hodnoty Pi.

Jak se to počítá?

Hodnota Pi představuje výpočet rozdělení mezi hodnotou obvodu a průměrem kružnice, tj. π = obvod / průměr.

Obvod kruhu je mírou jeho zadní části (délky). Průměr je měřená hodnota z jednoho konce kruhu na druhý. Vydělíme-li obvod průměrem, bude výsledek roven Pi.

Viz obrázek níže:

V pí 2

Jaká je hodnota Pi?

Číslo Pi se používá při výpočtech geometrie, především ke zjištění, jaká je boční plocha válce. K tomu se používá následující vzorec: Al = 2 π * r * h.

Ve vzorci:
Al = hodnota boční plochy.
π = Pi.
r = velikost poloměru.
h = měření výšky.

Podívejte se na tento příklad s válcem, který má poloměr 8 cm.

válec

Ve výše uvedeném příkladu je boční plocha válce 40,67 cm.

Historie čísel pí

instagram story viewer

Není přesně známo, odkud byl objeven Pi, ale existují historické záznamy, které naznačují, že v Egyptě a Babylonu již existovaly studie podobné tomuto počtu.

K výpočtu hodnoty Pí se dostal matematik Archimedes, který žil v Řecku mezi lety 287 a. C a 212 a. C. Získal hodnotu pokračováním studií o obvodu, které Euclid z Alexandrie, další řecký matematik, začal již před několika lety.

Jak je dnes studováno, vložení IP do matematiky se připisuje matematikovi Williamovi Jonesovi, který jej používal na počátku 18. století.

Symbol pí

Symbol Pi (π) je reprezentován řeckým písmenem se stejným názvem. Symbol byl pravděpodobně vybrán, protože v řečtině znamená „věc, kterou nelze uskutečnit nebo provést".

Význam Pi v řečtině souvisí s myšlenkou na nekonečné číslo, ve kterém nelze najít jeho konec.

Symbol vybraný k reprezentaci čísla je první písmeno obvodu slova v řečtině: περίμετρος.

Přečtěte si také význam slova číslo a vědět, co a prvočíslo.

Teachs.ru

Význam aritmetiky (co to je, pojem a definice)

Aritmetika je obor matematiky, který studuje numerické operace, tj. výpočty sčítání, odčítání, dě...

read more

Definice epigenetiky (co to je, koncept a definice)

Epigenetika se skládá z modifikace genetických funkcí, které jsou zděděné, ale které zase nemění ...

read more

Vědecký článek: co to je a definice vědeckého článku

Vědecký článek je akademická publikace deklarovaného autorství, která prezentuje a diskutuje o vý...

read more
instagram viewer