Přenos tepla ze systému

protection click fraud

Při provádění určitého experimentu se teplo může šířit třemi různými způsoby: konvekcí, vedením a ozářením.

Když je materiál v kapalném nebo plynném stavu, bude přenášet teplo konvekcí, tento proces spočívá v šíření teplo horkými a studenými proudy, které stoupají a klesají, jak vidíme, pohybující se hmota je tím, co provádí distribuci teplo. Když dáváme vařit kapalinu, vaří se, když je teplo rovnoměrně rozloženo po celé kapalné části, voda se začne pohybovat a distribuuje teplo.

K přenosu tepla vedením dochází například v kovech, jako je hliník, měď a železo. Když se kov zahřeje, částice, které jej tvoří, se míchají a přenášejí teplo na všechny částice, které tvoří materiál. A není nutné, aby se molekuly pohybovaly, aby došlo k tomuto přenosu, kovy jsou dobrými vodiči tepla.

Jak by vypadal přenos sálavého tepla?

Vezměte v úvahu, že jste v blízkosti hořícího krbu, vaše tělo přijímá teplo z ohně, aniž byste se ho museli přesně dotýkat, je to kouzelné? Ne, je to energie ve formě záření. Jako příklad máme největší fenomén každého rána, který rozsvítí a zahřeje naši planetu, Slunce. Sluneční teplo je zodpovědné za život na Zemi, pokud by nedocházelo k přenosu tepla z této hvězdy, zmrazili bychom se k smrti.

instagram story viewer

Ozařování probíhá z těla emitoru do přijímače, v případě slunce je to emitor tepla a my jsme přijímači. Tato energie se nazývá sálavá energie, šíří se v prostoru a je přenášena elektromagnetickými vlnami.
Líria Alves
Vystudoval chemii

Vidět víc!

Jaký je fyzický stav ohně?

Zdroj: Brazilská škola - https://brasilescola.uol.com.br/quimica/transferencia-calor-um-sistema.htm

Teachs.ru
Marina Colasanti: biografie, díla, fráze

Marina Colasanti: biografie, díla, fráze

Marina Colasanti je brazilský spisovatel. Narodila se 26. září 1937 ve městě Asmara, Eritrea. Poz...

read more
Hlavní problémy životního prostředí: jaké jsou?

Hlavní problémy životního prostředí: jaké jsou?

Vy hlavní environmentální problémy které existují v Brazílii a ve světě, jsou způsobeny intenzifi...

read more
Co je to královna choť?

Co je to královna choť?

A královna choť je manželkou krále v monarchických režimech obecně. Má titul královny, ale nemá s...

read more
instagram viewer